A 2013. november 21-én alakult Szociális Ágazati Sztrájkbizottság (amelynek tagjai: Autonóm Területi Szakszervezet, Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete, Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete)

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete egyetértésével, a Magyar Szakszervezeti Szövetség kezdeményezi a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) azonnali összehívását a vasárnapi boltzár feloldásával kapcsolatos törvények megalkotása után kialakult helyzet rendezése miatt.

Az Európai Unió 40 ágazatában működik Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottság. Az EU Központi Közigazgatás Ágazati Párbeszéd Bizottsága 2015. december 21-én fogadta el a „Központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó Megállapodást.”

A Pannon Lapok Társasága ügyvezetése a közelmúltban jelezte a Sajtószakszervezetnél, hogy a bérstruktúra átalakítását, ennek keretében a dolgozók alapbérének csökkentését tervezi. Ennek bevezetéséhez kérték a szakszervezet támogatását.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség egyetért a pedagógus társadalom követeléseivel, teljes mértékben támogatja azokat. Ezek az „elvárások” a társadalom igényei. Az oktatás körülményeinek európai színvonalú biztosítása nem is elsősorban az abban cselekvően részt vevők feladata, hanem a társadalom egészének az ügye. Az oktatásban részesülők, a nemzet egészének jövője múlik azon, hogy milyen tudásra, képzettségre, felkészültségre tesznek szert. Vétkes felelőtlenség, ha nem születnek érdemi válaszok, megoldások valóságos problémákra. Ez több mint mulasztásos felelőtlenség, ez változtatást követelő hiba.

Nem csupán a nagyböjt miatt koplalnak a kormánytisztviselők, hanem mert a hó végére rákényszerülnek. Kiürül a bankszámlájuk és a hűtőszekrényük.
A KSH friss jelentésében azt olvashatjuk, hogy éves összehasonlításban 7%-kal nőtt Magyarországon az átlagos nettó kereset. Az átlag úgy jön ki, hogy sokan az átlag alatt keresnek…

Tisztelt Szakszervezeti Tagok! Tisztelt Munkavállalók! Csatlakozzatok a „kockás-ingben” mozgalomhoz! Nyilvánítsuk ki elégedetlenségünket, és 2016. március 30-án öltözködésünkkel vagy bármely szabadon választott módon támogassuk a közoktatás megújításáért indított tiltakozó akciót!

Üdvözöljük a BKK Igazgatóságának döntését, hogy az Orangeways nevű társasággal kötött szerződésének felmondására készül. Jelezzük, hogy a BKSZSZ korábban már többször tiltakozott és jelezte az autóbusz ágazat kiszervezéséből adódó kockázatokat és veszélyeket.

A Pedagógusok Szakszervezete elengedhetetlennek tartja, hogy a köznevelés valóságos problémáira valóságos, érdemi válaszok és megoldások szülessenek. Annak ellenére, hogy a köznevelés gondjai ismertek, a kialakult helyzet feltárásához minél több észrevételre van szükség, míg a válaszok megtalálásához minél több javaslatra. Minden észrevételt és javaslatot ezért komolyan kell venni, és megvizsgálásuk után azokra érdemi választ kell adni. Különösen igaz ez a megállapítás akkor, amikor az észrevételek, a javaslatok mögött egyre több iskola, egyre több nevelőtestület és egyre hatalmasabb tömeg áll. Ezt bizonyítják a közvélemény-kutatás eredményei is.

A Pedagógusok Sztrájkbizottságának tagjaként a PSZ felhívja a Nemzeti Pedagógus Kar figyelmét arra, hogy a KLIK alkalmazásában álló, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és technikai munkatársak 50 ezer forintos béren kívüli juttatását a Pedagógusok Sztrájkbizottsága harcolta ki és nem a Nemzeti Pedagógus Kar.