Egyeztetni akart a szakszervezet, ám nem sok esély látszik a konzultációra a székesfehérvári CSI Hungary Kft-vel.

Ötezernél többen vettek részt a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) által az önkormányzati hivatalokban dolgozó köztisztviselők munkahelyi szervezeteinek hirdetett, béremelést célzó kétórás munkabeszüntetésben - mondta el Boros Péterné, az érdekképviselet elnöke hétfő délelőtt Budapesten, sajtótájékoztatón.

Mintegy hatezer önkormányzati dolgozó nem veszi fel a munkát ma reggel 8 és 10 óra között az ország több mint száz településén.

 Nem várható gyors döntés azon közalkalmazottak és önkormányzati tisztségviselők béremeléséről, akik eddig kimaradtak az életpályamodellekből. Az ezzel kapcsolatos munka akár őszig is elhúzódhat – értesült a Magyar Idők. Úgy tudjuk, a kormányzati szándék megvan a fizetések rendezésére, azonban több tényező is nehezíti a konkrét lépéseket, többek között az, hogy az alkalmazottak munka­adója nem az állam, hanem az önkormányzat, így elsősorban a településeknek kellene megoldaniuk a bérkérdést. A hétfői munka­beszüntetést megtartja a szakszervezet.

Mivel megegyezés nem született, hétfőn reggel nyolc órakor száznál több polgármesteri hivatalban felfüggesztik a munkát két órára a dolgozók - tájékoztatta az mfor-t a mai bértárgyalásokon az alkalmazottakat képviselő Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. Az érdekképviselet javaslatát ismertette már a portál: a lényege, hogy idén 25 százalékos, három év távlatában pedig összesen 50 százalékos bérköveteléssel fordultak a kormányhoz.

A kormány és a közszolgálatban dolgozókat képviselő szakszervezet holnap ül le tárgyalni a bérkövetelésekről. A Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumon azonban nem születhet meg a remélt megállapodás. A kormány kitart amellett, hogy a struktúra megváltoztatása - tehát leépítés - nélkül nem lehet szó béremelésről. Ráadásul a legmagasabb szintű kormányzati jóváhagyás sem tud megszületni ezen a héten.

Az MKKSZ már az Államkincstár és a vízügy igazgatás munkavállalóinak is kigyalogolt egy csinos béremelést, mégis sztrájkot szervez jövő hétfőre az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselők bérfejlesztésének elmaradása miatt. Nem tudnak viszont kivel egyeztetni, mert a Belügyminisztériumtól Lázár Jánoshoz irányították megkeresését, akitől a labda korábban éppen Pintér Sándorhoz pattant – olvasható az ATV weboldalán.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete sztrájkot hirdet 200 ezer közalkalmazott elmaradt béremelése miatt. Mindezt a kormány nagyszabású béremelési hullámának közepén, ami egyrészt érint minden dolgozót a minimálbér emelések miatt, másrészt a közalkalmazottak jelentős részét az életpályamodellek jelentette emelések miatt. Csakhogy a kormány célja nem a bérhelyzet rendezése, hanem a hatalom megtartása. És ez óriási különbség – írja a Kettős Mérce.

A szakszervezetek minden szakmunkás garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalónak 15 ezer forintos béremelést követelnek a Tescónál - mondta Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke szombaton Budapesten, a Fogarasi úti Tesco áruház előtt tartott demonstráción.

Megszületett a bérmegállapodás a Magyar Államkincstár vezetése és a munkavállalók között, a dolgozók 2017. július elsejével átlagosan 25 százalékos béremelésben részesülnek, 2018. január elsejétől pedig további 25 százalékos béremelést kapnak - közölte a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) pénteken az MTI-vel.

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció