Tüntetés lesz a budapesti orosz nagykövetség előtt április 5-én. Az ISD Dunaferr vasas szakszervezete által kezdeményezett demonstráció célja, hogy felhívja a figyelmet: az orosz többségi tulajdonban lévő vasmű menedzsmentje az 1,7 százalékos bérfejlesztésen túlmenően nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni és további bérmegállapodásról egyeztetni. Az ISD Dunaferrnél sztrájkbizottság is alakult, és április 11-én kétórás figyelmeztető munkabeszüntetés lesz a vasműben – írja a Válasz.

Ha áprilisig nem oldódik meg a tömegközlekedési dolgozók helyzete, sztrájkot jelentenek be a hónap végére – mondta Gulyás Attila az ATV-ben. A szakszervezeti elnök szerint nem a minőség, hanem a munkaerőhiány miatt lehet probléma a tömegközlekedésben.

Kollektív munkaügyi vitát tartott a BKV hétfőn a bértárgyalások felgyorsítása érdekében. A szakszervezetek sztrájkolni is készek – írja a Népszava.

Százszámra helyezik letétbe a felmondásukat a BKV-sok - közölte az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ).

A dolgozók három évre összesen 30 százalékos béremelést követelnek egyre türelmetlenebbül. Az állami tulajdonú közlekedési társaságoknál ugyanis nőnek a fizetések. Az alacsony bérek miatt már most sem talál dolgozókat a társaság, holott a metrófelújítás elindulásával további 150-200 új buszsofőrre lesz szükség.

Amerikától Kambodzsáig tiltakoznak a szebbik nem képviselői amiatt, hogy mind a munkahelyen, mind otthon sokan lebecsülik őket – olvasható a Gépnarancs oldalán.

Egy hét haladékot adott az egyik BKV-s szakszervezet a cégvezetésnek, hogy a menedzsment konkrét bérajánlatot tegyen és válaszoljon a szakszervezet bérkövetelésére. Az érdekképviselet az ultimátum lejárta után a sztrájktól sem riad vissza – mondta az InfoRádiónak Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

Drámai helyzetképet fest a BKV 2017–2020 évekre készített humán stratégiája. A következő években 1000 kilépő pótlását kell megoldani úgy, hogy a fizetés minden területen kisebb, mint a hazai konkurenciánál, a külföldiről nem is beszélve. A dolgozók elkeseredettek, a szakszervezetek elszántak: ha nem lesz 30 százalékos béremelés, sztrájk jön – írja az Index.

Sztrájkolhatnak a fogorvosok, ha nem tudnak megegyezni az OEP-pel. Hétszáz szakember tiltakozik, azt szeretnék, ha több támogatást kapnának a fogorvosi praxisok. Átlagosan havi 80 ezer forinttal járulnak hozzá saját zsebből az államilag támogatott ellátások finanszírozásához. A friss diplomások közül egyre kevesebben lépnek be a rendszerbe – olvasható az atv.hu oldalán.

Ha nem vállaljuk azt a minimális kockázatot, hogy utcára vonuljunk, netán visszarettenünk attól, hogy szükség esetén sztrájkba lépjünk, semmi nem fog változni. Amennyiben a munkavállalók saját maguk vagy mások érdekeinek képviseletében nem lépnek, az a szakszervezeti mozgalom végét jelenti - írja közleményében a Kéményseprők Országos Szakszervezete. Az érdekképviselet a dokumentumban bejelenti, hogy létrehozzák a hagyományos szakszervezeti struktúrán túlmutató Magyar Munkavállalókért Mozgalmat. 

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?Bill Barry, a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lők­nek szó­ló új könyv a­me­ri­ka­i szer­ző­je 2017. má­jus má­so­dik fe­lé­ben könyv­be­mu­ta­tó­kat tart Bu­da­pes­ten, Szom­bat­he­lyen, Kecs­ke­mé­ten és Mis­kol­con.

To­vábbi in­for­má­ció