Közben már akkora munkaerőhiány a Tescóban, hogy jutalék jár a dolgozóknak, ha új kollégát szerveznek be. Sehol sincs elég ember az ágazatban – olvasható a zoom.hu cikkében.

Ha a következő kormányülésen nem döntenek az önkormányzati dolgozók béremeléséről, sztrájkot szervez a szakszervezet, ami akár több napos is lehet – erről a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke beszélt a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában.

 Nem egy napon múlik az ország versenyképessége – figyelmeztet a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért küzdő Magyar Szakszervezeti Szövetség. Közben a helyi köztisztviselők negyedik sztrájkjukra készülnek – írja a Népszava.

Törvényes lett volna az operaházi dolgozók október 28-ra meghirdetett sztrájkja – ezt mondta ki a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy Bíróság végzése. A munkavállalókat képviselő három szakszervezet azért hirdetett sztrájkot, mert Ókovács Szilveszter főigazgató korábban egyoldalúan mondta fel a dolgozók kollektív szerződését.

Országos közszolgálati megmozdulásokat szervez 2018 első negyedévében a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF), ha a kormány nem dönt a köztisztviselők és közalkalmazottak bérhelyzetének javításáról. Erről a konföderáció Ügyvivő Testülete hozott döntést, miután a központi bértárgyalásokra kizárólagos jogosítványokkal rendelkező Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) az a megállapodás született, hogy nem nyúlnak a minimálbér és a garantált bérminimum tavaly egészen 2022-ig elfogadott emelési üteméhez - írja a Népszava.

A családi házak számára kötelező kéményseprés megszüntetéséről szóló törvényjavaslat visszavonását követelték a Kéményseprők Országos Szakszervezetének (KOSZ) szervezésében hétfőn Budapesten, a Kossuth Lajos téren rendezett demonstráció résztvevői.

Demonstrációt szerveznek hétfőre a kéményseprők. Szakszervezetük szerint ugyanis sokan fognak szén-dioxid-mérgezésben vagy lakástűzben meghalni, ha a kormánypárti képviselők újra elfogadják a kötelező kéményseprés megszüntetését. Az erről szóló törvényt Áder János visszaküldte a képviselőknek, de ha újra elfogadják, akkor az államfőnek alá kell írnia a jogszabályt.

Megkezdődött az előadás, A hugenották premierje az Erkelben. A hvg.hu tudósítója a helyszínről azt jelentette, hogy a sztrájkkal fenyegetőző szakszervezetek mégsem tartják meg a munkabeszüntetést. A sztrájkkészültséget fenntartják, Ókovács Szilveszter főigazgató fenyegetőzését visszautasítják.

A Magyar Állami Operaháznál képviselettel rendelkező három szakszervezet által közösen kezdeményezett sztrájk, 2017. október 28-án 17:30 és 22:00 óra között megtartására kerül, mivel az Operaház főigazgatója továbbra sem hajlandó a kollektív szerződés megkötésére - írja a sajtónak küldött közleményében az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete.  

 – Súlyos hibát követett el a törvényalkotási bizottság azzal, hogy átengedte a kéményseprési törvény módosítási javaslatát. Ezzel a döntéssel ugyanis számos magyar család sorsa megpecsételődött. A rendszeres és kötelező kéményellenőrzések elmaradása jelentős mértékben növeli majd a fűtőberendezések és füstelvezetők hibás működéséből eredő katasztrófák halálos áldozatainak a számát – így kommentálta a Magyar Nemzetnek Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke az Országgyűlés bizottságának mai döntését

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció