A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) 2016. október 20-án tisztújító választást tartott. Elnöknek Földényi Györgyöt, alelnöknek Tóth Mihályt választották. A NYOK egyik alapítója a SZEF, amely országos szakszervezeti szövetséget a NYOK új vezetőségében három fő képvisel.

A NYOK továbbra is legfontosabb feladatának a szociális, egészségügyi problémák képviseletét tartja, valamint tárgyalást kezdeményez a nyugdíjak ügyében az illetékes kormányzati és érdekképviseleti szervekkel és szervezetekkel.


Kiadó: Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF)

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ