A Sajtószakszervezet az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is minden tőle telhető segítséget megad a Népszabadság munkatársainak.

A Sajtószakszervezet Választmánya megtárgyalta a Népszabadság kiadásának beszüntetése és a dolgozók foglalkoztatásának felfüggesztése nyomán kialakult helyzetet. A választmány álláspontja szerint a munkáltató és a munkavállalók között fennálló jogvita kiindulópontját a kiadó jogsértő lépései képezték, mindenekelőtt a felfüggesztő intézkedést a jog szerint kötelezően megelőző egyeztetés elmaradása, a tájékoztatási és konzultációs kötelezettség folyamatos megszegése, az internetes kiadás és archívum  lekapcsolása, a levelezéshez való hozzáférés megszüntetése, a munkahelyről történő kitiltás, az érdekképviseletek tevékenységének akadályozása terén.

Miközben a Sajtószakszervezet az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is minden tőle telhető segítséget megad a munkavállalóknak, hangsúlyozza, hogy szakszervezet és annak helyi szervezete továbbra is kész a mielőbbi tárgyalásos rendezést elősegíteni. Erre, reményeink szerint a tulajdonosváltás, a menedzsment megfelelő felhatalmazása lehetőséget teremt.

A Sajtószakszervezet Választmánya