Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban 2016. október 14-én bejelentésre került, hogy 2017. január 1-től 301, augusztus 31-től újabb 100 álláshely szűnik meg. 205 fő átkerül az EMMI-be.

Az Egészségbiztosítási Alap kezelésére Nemzeti Egészségbiztosítási Központ jön létre. A Területi Hivatalokban közel 50%-os lesz a létszámleépítés, ami teljesen ellehetetleníti a munkát, szakmailag megvalósíthatatlan. Teszik ezt úgy, hogy semmilyen felmérés, hatástanulmány nem készült a feladatokról és a hozzájuk tartozó létszámokról. Nem egyeztettek a szakszervezettel sem, mindenki az állományi ülésen értesült a létszámleépítésről.

Elfogadhatatlan, hogy a kormány egyes tagjainak az egyéni indulata vezérelje az OEP további sorsát, az átalakítást, vagy a Területi Hivatalok munkájának ellehetetlenítését.

Az OEP most is nemzetközi összehasonlításban alacsony működési költséggel, hatékonyan látja el feladatait. Érthetetlen és elfogadhatatlan a tervezett intézkedés.

Tiltakozunk az ellen, hogy az OEP-en ilyen arányú létszámcsökkentés hatástanulmányok nélkül végrehajtásra kerüljön!

Kérjük, hogy a Kormány illetékesei azonnal kezdjenek tárgyalásokat az OEP-en működő szakszervezettel a létszámcsökkentéssel kapcsolatban!

Budapest, 2016. október 19.    

                   
A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége Elnöksége

Kiadó: Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ