Kiadó neve: DURA-Conexio Kft.
Kiadó székhelye: 1098 Budapest, Csengettyű utca 7. II. em. 11.
Sajtótermék NMHH nyilvántartásba vételi okirat száma: IO/18799-2/2011
Besorolás: hírportál
Kiadásért felelős személy: Dura Mirjam
Szerkesztésért felelős személy: Dura Mirjam

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ