Jár a vendéglátóiparban dolgozóknak a havi 240 ezres nettó fizetés? Amennyiben igen, úgy másoknak miért nem? Sokszínű vélemények érkeztek a napi.hu olvasóitól a portálhoz.

Négy európai ország vezeti a Natixis rangsorát, ami négy szempontot figyelembe véve vizsgálta, hol a legjobb nyugdíjasnak lenni. Magyarország a vizsgált 43 ország közül a 30. helyen végzett, ami a régiónkon belül is az egyik legrosszabb – írja a napi.hu.

 Az utóbbi hónapokban sem csökkent a mentők munkáját irányító központban a felmondások száma, hiába hivatkozik előszeretettel az ágazatban végrehajtott béremelésekre az illetékes miniszer. Forrásaink egyenesen úgy érzik, egy nagyobb távozási hullámról van szó. A közép-magyarországi régióban ez akár az ellátás színvonalában is okozhat problémákat. Pedig a mentésirányítás az életmentő munka egyik legfontosabb része – írja a HVG.

Enyhe negatív meglepetést okozott az elemzőknek a béremelkedés ütemének májusi lassulása az áprilisihoz képest, amit elsősorban szezonális hatásokkal magyaráztak. Az év egészére továbbra is 10 százalékot meghaladó reálbér-emelkedést várnak, mert egyes hiányszakmákban gyorsuló ütemű bérnövekedésre lehet számítani, amit az elmúlt hónapokban folytatott bértárgyalások - egyes esetekben kétszámjegyű bérmegállapodások - is alátámasztanak.

 Májusban a bruttó és a nettó átlagkereset 12,9 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál az áprilisi 14,6 százalékos és a márciusi 12,8 százalékos növekedés után - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Alapvető emberi jogot sért a magyar kormány, amikor megvonja vagy drasztikusan lecsökkenti a sérült, beteg emberek pénzbeli ellátásait – ezt mondja ki az Európai Emberi Jogi Bíróság újabb elmarasztaló ítélete, melyről a Népszava is beszámolt.

 A magyar munkaerő kivándorlása a jelek szerint nem lassul, júniusban több mint 3500 fővel többen dolgoztak Ausztriában, mint előtte bármikor. Egy év és egy hónap alatt egyaránt a magyar dolgozók száma nőtt legjobban, bár románok is sokan jöttek. Lehet, hogy Ázsia felzárkózik, a dolgozók száma innét is gyorsuló ütemben növekszik – írja a Privátbankár.

A magánkasszák növekedési portfóliói kifejezetten szép hozamot értek el az idén, és az önkénteseknél is azok az alapok emelkedtek a legnagyobb mértékben, amelyek sok részvényt tartottak. Klasszikus portfólióval már nem mindig lehet megverni az inflációt – írja a Világgazdaság.

Markáns véleményekkel találkoztak, amikor a napi.hu megkérdezte olvasóit arról, hogy ők lecserélnék-e a forintot euróra.

 Egyre drágább a közép-európai autóiparban dolgozó munkaerő, ugyanis 2017 első felében az előző évhez képest jelentősen nőttek az iparág átlagfizetései – derült ki a Pay-lab nemzetközi fizetési portál felméréséből. Az eredmények szerint a legnagyobb növekedés Magyarországon (10 százalék), Horvátországban (6 százalék) és Szlovákiában (5 százalék) volt. Ugyanakkor az év első hat hónapjában a cseh autóiparban 4 százalékkal csökkentek a fizetések, míg Szlovéniában és Szerbiában mindössze 1 százalékos volt a növekedés – olvasható a Világgazdaságban.

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció