Választ kell adni arra a kérdésre, hogy a gyereknevelést a nyugdíjrendszeren belül hogyan lehetne elismerni – mondta Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács pénteki ülésén.

Februárban a bruttó átlagkereset 11,9 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest és 306 500 forint volt. Az év első két hónapjában a bruttó és a nettó átlagkereset 12,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.

Megváltoztak a munkaerőpiaci erőviszonyok: már nem a munkáltató választ, hanem a munkavállaló, és számonkéri az ígéreteket – írja a Világgazdaság.

A várakozásoknál lényegesen magasabb, átlagosan 12-13 százalékos keresetemelés lesz idén a versenyszférában, a bértárgyalások a legtöbb helyen már lezárultak – értesült érdekképviseleti forrásokból a Magyar Idők. A cégeket a munkaerő megtartása és esetleges pótlása, valamint a járulékcsökkentés ösztönözte, régiónként és ágazatonként azonban jelentősen eltérhetnek az arányok. A szakértők szerint a tendencia a következő években is fennmarad.

Munkaerő nincs, több pénz a bérekre egyre kevesebb. Az SzJA, vagy a vállalkozások járulékterhe csökkenjen? Fejlesztés, versenyképesség, vagy bér? Az „és” a boltosnak nem fér bele – írja a Pénzcentrum.

Tájékoztatót adott ki az adóhatóság (NAV) arról, hogy milyen esetekben adhatnak a cégek adómentesen dolgozóiknak betegségbiztosítást. A leírtakból kiderül, hogy előfordulhat, hogy a biztosítást végül munkaviszonyból származó jövedelemnek minősíthetik – annak minden adókövetkezményével együtt – írja az azenpenzem.hu.

Egy friss jelentés szerint nominálisan történelmi csúcsot döntött a világ adósságállománya. Bár az utóbbi évek jó gazdasági teljesítménye és a rózsás kilátások miatt ez egyelőre nem baj, vannak aggasztó jelek: Kínában és a fejlődő világban kicsit elszabadult a hitelezés, nyugaton egyre jobban legatyásodik a lakosság, Magyarország pedig ki van téve a külföldi befektetők kockázattűrési kedvének, ami a közeljövőben várhatóan csökkenni fog – írja az Index.

Egyre magasabb összegekről hallunk a magyarországi informatikus fizetésekkel kapcsolatban, és már szinte meg sem lepődünk a bruttó 1,5 millió forint feletti számokon. A szakma egy része pedig őszinte érdeklődéssel és egyben felháborodással kérdezi, hogy mégis hol lehet ilyen csillagászati összegeket keresni. Valóban hatalmasak a fizetésbeli különbségek ezen a piacon: a bruttó 250 ezertől, a 800 ezren át, egészen az 1,8 millió forintos havi fizetésig minden lehet reális. De mitől függ, hogy egy informatikus melyiket éri el: diploma, nyelvtudás vagy sokéves szakmai tapasztalat kell? Munkaerőpiaci szakértők és IT-fejvadászok segítségével jártuk körbe, hogy az egyes feladatkörökhöz milyen fizetési sávok tartoznak, és hogyan lehet elérni a maximumot – írja a Portfolio.

 Első ránézésre megdöbbentő eredményeket hozott egy hagyományteremtő állami kutatás Nagy-Britanniában. A Williams elmagyarázta, hogy mi az igazi probléma a számokkal – írja a gphirek.hu.

Másfél hónapjuk maradt a Szép-kártya-tulajdonosoknak, hogy elköltsék a számlájukon lévő összegeket, amelyet még 2016-ban írtak jóvá a munkáltatók, ennek elmulasztása esetén ez a pénz elveszik – hangzott el a Kossuth Rádió 180 perc című adásában.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció