Az MKKSZ Szociálisok betartották a sztrájktörvény szabályait, a sztrájkfelhívás kibocsátása során időben és dokumentáltan értesítették a felelős helyettes államtitkárt. A sztrájktárgyalások elmaradásáért a Kormányt terheli a felelősség; a kézbesítés bizonyítékait az MKKSZ bemutatja a sajtónak.


    AZ MKKSZ CÁFOLJA A SZOCIÁLIS ÁLLAMTITKÁR ÁLLÍTÁSAIT

A szociális ágazat sztrájkjának szervezése törvényes, és folytatódik!

Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke a szakszervezet szociális ágazatban működő Országos Szakmai

Tanács elnökségének döntését és álláspontját képviselve nyílt levélben hívta fel a szociális helyettes államtitkárt, hogy a kormányportálon november 17-én 18.01-kor megjelent – "Folytatódó tárgyalások a szociális ágazati érdekképviselettel" – címen közreadott közlemény állításait igazítsa helyre. Nem felel meg a tényeknek, hogy az MKKSZ nem értesítette a Kormányt a sztrájkfolyamat megkezdéséről. A szakszervezet helyreigazítás kér! A sztrájk szervezése folytatódik.

A valós tényeket bizonyító dokumentumok e linken érhetők el.

Kiadó: Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ