Az Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége 2016. szeptember 26. napján fordult a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz és kérte, hogy állapítsa meg a 2016. október végén kezdődő és egy hétig tartó sztrájkjának jogszerüségét. A mai napon egyértelművé vált, hogy a sztrájk jogszerű megtartásáról az illetékes bíróság jogerős határozatával a sztrájk kezdetéig nem fog dönteni, mivel eddig még első fokon sem hozott határozatot a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

Mindezek alapján az AKSZSZ elnöksége a mai napon úgy döntött, hogy a korábban meghirdetett egy hetes sztrájkját, egy hónappal később, november végén kezdi meg és a sztrájk ugyancsak egy hétig fog a Volán társaságoknál tartani.

Az AKSZSZ bízik benne, hogy a bíróságok október végéig dönteni fognak a sztrájk jogszerüségéről és ezáltal a sztrájk előtti további egyeztetéseket a szövetség a munkáltatókkal, a sztrájk kezdete előtt még kellő időben le tudja folytatni. Mindezek által az utasok is értesülhetnek azokról a járatokról, amelyek a sztrájk miatt nem fognak közlekedni.

Dobi István elnök, Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ