A nyugdíjas-szövetkezetek megalakítása mellett további két területen könnyítene az idősek munkavállalásán mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldal – tudta meg a Magyar Idők. Az egyik terület a korkedvezmény, a rövidebb szolgálati idő miatt járó illetmény melletti munkavégzéssel kapcsolatos bérplafon eltörlése, a másik pedig a 65 év felettiek járulékkedvezménye.

Az élet minden területére kiterjedő családbarát minősítési programot indít a kormány jövőre - közölte pénteken Tusnádfürdőn Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára.

A nyugdíjas-szövetkezetek megteremtik a lehetőségét annak, hogy nyugdíjba vonulásuk után is dolgozni tudjanak azok, akik még kedvet és energiát éreznek ehhez - mondta a stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Manapság már nem ritka, hogy a negyedik x-en túl kell munkahelyet váltanunk, és az sem, hogy ilyenkor egy fiatal csapatba kerülünk. Mit tehetünk, hogyan tudunk beilleszkedni? A femcafe.hu szakértője, Őri Júlia elárulja.

Bár rövid távon tapasztalható némi javulás, sajnos tény, hogy minden évben több száz egészségügyi szakdolgozó dönt úgy, a hazai állapotok és feltételek mellett-miatt nem szeretne tovább Magyarországon dolgozni. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont (ÁEEK) friss adataiból ugyanis kiderül: tavaly 631-en igényeltek a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt, 2015-ben ezt 707-en, 2014-ben pedig 980-an tették. Javul tehát a tendencia, de a kieső több száz szakdolgozó így is súlyos problémákat okoz a hazai ellátásban. Sok kórházban ugyanis már nagyobb gond a nővér-, mint az orvoshiány. Ráadásul a szakdolgozók közül már nem csak a harmincöt év alattiak döntenek úgy, hogy külföldön folytatják. Tavaly például a 35–49 évesek közül 311-en igényelték a szükséges dokumentumot. Ez persze nem százszázalékos garancia arra, hogy ők kimennek, de feltételezhető, hogy emiatt kérik a bizonyítványt. Az sem segít a helyzeten, hogy azok a nyugdíjaskorú ápolók, akik még dolgoznának, ezt nem tehetik meg csak úgy – írja a Magyar Nemzet.

Új feladatkört kaptak a közszolgák: a Népszava úgy tudja, a napokban a járási kormányhivatalok dolgozóit - járásonként 2-2 embert - váratlanul arra utasítottak, hogy fotózzák le a területükön lévő óriásplakátokat.

Ismét tárgyalóasztalhoz ült az egészségügyért felelős államtitkárság a Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) mint sztrájktárgyaló partnerek, valamint stratégiai partnereik, a szakmai kamarák képviselőivel, hogy a tárgyalást folytassák a 2016. szeptember 20-án aláírt megállapodásban foglalt témákban.

Elképesztő átalakulás várható a világ munkaerő piacán a digitalizáció rohamos fejlődésének köszönhetően. A változások részleteit próbálta feltárni a Dell informatikai óriáscég és a kaliforniai „Institut pour le Futur” agytröszt közös konferenciája – olvasható a HVG cikkében.

Mint oly sok mindenben, a magyar diákok a problémamegoldási készségeket mérő teszteken is cudarul teljesítenek. Pedig a 21. században a modern oktatási rendszerek egyik legfontosabb feladata lenne, hogy felkészítse a diákokat a gyorsan változó világban folyamatosan kialakuló új helyzetek megoldására. A magyar iskolákban jelenleg az árral szemben úszik az a tanár, aki figyel arra, hogy a tanóráin a tárgyi tudásuk mellett fejlődjön a gyerekek gondolkodása is – írja az abcug.hu.

 Az oktatás területén végzettek 80 százaléka nő Európában – derül ki az Eurostat Magyar Nemzet  által megismert júliusi felméréséből. Ez azt jelenti, hogy a kontinensen az oktatás számított a „legnőiesebb” területnek a diplomát szerzők körében 2015-ben, míg a leginkább férfiak uralta terület – 81 százalékkal – az információtechnológia volt. Az Európai Unióban összesen közel 5 millióan szereztek diplomát tavalyelőtt, a végzettek 58 százaléka pedig nő volt.

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció