A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási helyzetéről rendezett nemzetközi konferenciát Budapesten a Védett Szervezetek Országos Szövetsége (VSZOSZ), és a Helyiipari És Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HVDSZ 2000) , amely a legnagyobb, megváltozott munkaképességűeket képviselő magyarországi szakszervezet. Az eseményen a VSZOSZ megalakulásának 30. évfordulóját is megünnepelték.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség (ÉSZT), csatlakozik a pedagógusok november harmincadikai demonstrációhoz, annak minden céljával egyetért.
Az ÉSZT - az oktatás teljes spektrumát felölelő konföderációként - hívja tagszakszervezeteinek tagságát és mindenkit, aki fontosnak érzi a magyar oktatás jövőjét, hogy csatlakozzon a meghirdetett demonstrációhoz!

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) 2019. november 30-ára szervezett tüntetését a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Ügyvivő Testülete nevében a SZEF elnöke szövetségi támogatásáról biztosítja.

Több mint ötven százalék fölé emelkedett az elmúlt években a női munkavállalók aránya a Praktikernél. A barkácsáruház-lánc a jövőben is igyekszik megőrizni a nők magas arányát, kiemelt célként megjelölve, hogy a karrier és a család egyaránt megőrizhesse fontosságát.

A PSZ véleménye szerint a törvény előkészítésekor az előterjesztő ITM megsértette a jogalkotásról és a társadalmi egyeztetésről szóló jogszabályokat. Az új törvény továbbá – ha életbe lépne – komoly munkajogi és szakmai kockázatot jelente az érintett munkáltatóknak és munkavállalóknak.

Lehet-e rugalmas munkarend vagy távmunka csupán bizalmi alapon? És mi van, ha nem az elvárt eredményességet kapjuk? Elég-e a bizalom ebben az adat-vezérelt korban? Ha nem látom akkor nem is dolgozik? Bizalom alapja a pontos mérés?

Az Értelmiségi Szakszervezetek Tömörülésének (ÉSZT) Elnöksége aggodalommal figyeli a szakképzés átalakításának folyamatát. Az ÉSZT véleménye szerint a törvényjavaslat jelenlegi állapotában még módosító indítványokkal sem lesz alkalmas arra, hogy egy ilyen nagyszabású átalakítást szolgáljon.

A Pedagógusok Szakszervezete – miként azt többször nyilvánosságra hozta – a Magyar közoktatás napjáig (november 22.) adott határidőt a kormánynak, hogy teljesítse követeléseit, különben ősszel tüntetést, de ha ez sem elég, januárban sztrájkot hirdet.

A Független Egészségügyi Szakszervezet mind a betegek mind a munkavállalók szempontjából elfogadhatatlannak tartja azt a fekvőbetegellátó intézmények felé a napokban megfogalmazott fenntartói intézkedést, mi szerint minden foglalkoztatási jogviszonyra létszámfelvételi zárlatot rendeltek el november 5-ével visszamenőleges hatállyal.

A szociális szférában dolgozók fizetése még mindig a legalacsonyabbak közé tartozik – állapítja meg a Magyar Szociális Fórum (MSZF) a Szociális Munka Napja, november 12. alkalmából kiadott értékelésében.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ