Az ALFÖLDVÍZ Szakszervezet legmagasabb döntéshozó Testülete 2019. augusztus 09.-én megtartott ülésén kiemelt napirendként tárgyalta a 2019. június 28.-án, Budapesten, a Karmelita kolostor előtt tartott demonstráció óta eltelt időszak történéseit.

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) kedvezően fogadta az augusztus 1-jei, a Volánok strukturális átalakulásáról szóló konzultációt a Közúti Közlekedési Vállalkozók Szövetségének (KKVSZ) vezetőivel.

A mindenkori kormányok egymásra mutogatása helyett - hogy az egészségügyet melyikük tette tönkre - a betegek és az egészségügyi dolgozók érdekeit kellene szem előtt tartani.  

 Győzelmi jelentés a Központi Statisztikai Hivataltól: egy év alatt több mint 11 százalékkal nőttek az átlagbérek. A Magyar Szakszervezeti Szövetségnek tehát igaza volt, amikor nem írta alá a minimálbér és a garantált szakmunkás bérminimum nyolc százalékos emeléséről szóló megállapodást.

 A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) üdvözli, hogy augusztus 1-jén a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetségének (KKVSZ) keretében folytatódik a konzultáció a Volánok összevonásának sarkalatos kérdéseiről. Emellett a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentéséből adódó plusz forrás alapbéresítésének lehetősége is napirenden lesz.

Neumann László, a Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság alapító tagja életének hetvenedik évében elhunyt. A Társaság nevében mély részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és mindenkinek, aki ismerte és szerette.

A portugál kormány 6536 eurót (1 millió 830 ezer Forintot) kínál fel azoknak az állampolgárainak, akik a válság elől külföldre menekültek, és készek hazatérni – közölte a Magyar Szociális Fórum (MSZF) pénteken.

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének kezdeményezésére történelmi jelentőségű együttműködési megállapodás megkötésére került sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Mérnökök és Technikusok Szakszervezete, a Magyar Mérnökakadémia, és a Magyar Mérnöki Kamara között.

Elképesztő, hogy a magyar kormány minimálbérrel kapcsolatos tavalyi döntése nyomán még inkább leszakadunk Szlovákiától is. Ott jövőre átszámítva nettó 157 ezer forint lehet a minimálbér nettója, ami most nálunk nem egészen százezer forint, de 2020-ra is csak 107 ezer lesz...

 Közös fellépést javasol a nyugdíjasok érdekében a Magyar Szociális Fórum. Hétfőn kiadott közleményében az emberjogi mozgalom azt írja, hogy kb. 2,7 millió nyugdíjszerű ellátásban részesülő honfitársunk sokkal többet érdemelne az inflációt követő nyugdíjemelésnél, amit évek óta alamizsnaként nyújt a kormány, mintha nem ők építették volna az országot.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ