A szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó megtakarítás személyi ráfordításként való felhasználásáról csak részben egyeztek meg a Volánnál.

A Magyar Szociális Fórum (MSZF) véleménye szerint a kormány 9 ezer forintos rezsiutalványával a tisztességes nyugdíjemelést akarja elkerülni.

Az ALFÖLDVÍZ Szakszervezet legmagasabb döntéshozó Testülete 2019. augusztus 09.-én megtartott ülésén kiemelt napirendként tárgyalta a 2019. június 28.-án, Budapesten, a Karmelita kolostor előtt tartott demonstráció óta eltelt időszak történéseit.

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) kedvezően fogadta az augusztus 1-jei, a Volánok strukturális átalakulásáról szóló konzultációt a Közúti Közlekedési Vállalkozók Szövetségének (KKVSZ) vezetőivel.

A mindenkori kormányok egymásra mutogatása helyett - hogy az egészségügyet melyikük tette tönkre - a betegek és az egészségügyi dolgozók érdekeit kellene szem előtt tartani.  

 Győzelmi jelentés a Központi Statisztikai Hivataltól: egy év alatt több mint 11 százalékkal nőttek az átlagbérek. A Magyar Szakszervezeti Szövetségnek tehát igaza volt, amikor nem írta alá a minimálbér és a garantált szakmunkás bérminimum nyolc százalékos emeléséről szóló megállapodást.

 A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) üdvözli, hogy augusztus 1-jén a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetségének (KKVSZ) keretében folytatódik a konzultáció a Volánok összevonásának sarkalatos kérdéseiről. Emellett a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentéséből adódó plusz forrás alapbéresítésének lehetősége is napirenden lesz.

Neumann László, a Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság alapító tagja életének hetvenedik évében elhunyt. A Társaság nevében mély részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és mindenkinek, aki ismerte és szerette.

A portugál kormány 6536 eurót (1 millió 830 ezer Forintot) kínál fel azoknak az állampolgárainak, akik a válság elől külföldre menekültek, és készek hazatérni – közölte a Magyar Szociális Fórum (MSZF) pénteken.

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének kezdeményezésére történelmi jelentőségű együttműködési megállapodás megkötésére került sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Mérnökök és Technikusok Szakszervezete, a Magyar Mérnökakadémia, és a Magyar Mérnöki Kamara között.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ