Mint ismeretes, a Köztársasági Elnök aláírására vár a Parlament által április 30-án elfogadott, az Európai Unióban megfelelő minimálbérekről szóló 2022.október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról szóló törvény.

A VDSZ az államfőhöz eljuttatott levelében azt kérte a Köztársasági Elnöktől, hogy fontolja meg aláírását, mert a Parlament által elfogadott jogszabály nem felel meg az európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt rendelkezéseknek. Magyarországon ugyanis nem biztosított a szociális párbeszéd intézménye.

Ráadásul a kihirdetés előtt álló törvény az irányelvben megkövetelt, a kollektív szerződés előmozdítására szolgáló cselekvési tervre vonatkozóan, semmilyen rendelkezést nem tartalmaz. Felhívja a levél a Köztársasági Elnök figyelmét arra, hogy az irányelv átültetése a hazai jogrendszerbe nem jelenti azt, hogy a jogalkotó érdemi rendelkezés nélkül deklarálja, hogy az irányelv átültetése megfelel az irányelvnek.

Székely Tamás

a VDSZ elnöke