A Pedagógusok Szakszervezete korábban több nyilatkozatában, több tárgyaláson (pl. a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács ülésein) is határozottan kérte: törölje el a kormány a kötelezően előírt nyelvvizsgát, amelyet a felsőoktatási tanulmányok megkezdéséhez előírt.

Immár négy éve a magyar gazdaság egyre erősödő problémája a munkaerőhiány: mára több mint 250 ezer álláshely áll betöltetlenül, és a  jelenleg évi mintegy 50 ezres növekedést mutató tendencia a következő néhány évben legfeljebb lassítható – derül ki a BDO Magyarország közelmúltban készült elemzéséből.

Október végéig tizenöt rendkívüli kihűléses eset történt Magyarországon – jelentette a Magyar Szociális Fórum (MSZF) szerdán. 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) továbbra is tiltakozik az ellen, hogy a parlament előtt lévő új szakképzési törvényjavaslat elfogadása esetén megszűntessék a szakképzésben dolgozók közalkalmazotti státuszát.

 A Magyar Szociális Fórum üdvözli az Országos Nyugdíjas Parlamentnek azt a törekvését, hogy még az idén napirendre kívánja tűzni a 2,6 millió nyugdíjast érintő, fontos problémákról szóló vitafórumot a 2019. december 4.-re meghirdetett IV. Országos Nyugdíjas Parlamenti ülésen. Ezek a problémák azért sem tűrnek már halasztást, mert a kormány azt akarja elhitetni a nyugdíjasokkal, hogy a szárnyaló gazdasági eredmények miatt bőkezűen „gondoskodott ebben az évben is a nyugdíjasokról", akik ezt az országot egykoron újjáépítették.

Dráviczki SándorFDSZ elnökésPalkovics LászlóITM minisztera szeptember 18-i találkozóntöbbfelsőoktatást érintő kérdéstisátbeszéltek. AzFDSZ megerősítette, hogy kiemelten fontosnak tartja a bérszínvonal és a közalkalmazotti státusz kérdéseket.

Kilép a Szakképzési Innovációs Tanácsból (SZIT) a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), így döntött az Országos Vezetőség. Erről a PSZ levélben tájékoztatta Palkovics László minisztert. A kilépést az indokolja, hogy az elmúlt egy évben megjelent jogszabálytervezeteket a SZIT nem véleményezhette – hangzott el a PSZ budapesti sajtótájékoztatóján, amelyen a részletekről Szabó Zsuzsa elnök és Gosztonyi Gábor alelnök számolt be 2019. október 25-én.

A döntően volános szakszervezetekből álló munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége szerint az adminisztrációs és ügyviteli tevékenység működési zavarainak veszélyét sem lehet kizárni a Volán-integráció során.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) felháborodással és aggodalommal értesült a sajtóhírekből arról, hogy az új szakképzési törvény hatályba lépését követően az állami fenntartású szakképzésben foglalkoztatottak elveszíthetik közalkalmazotti jogviszonyukat. A PSZ hiába vesz részt több mint egy éve a Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) munkájában, a szakképzésben dolgozók élet- és munkakörülményeiről egyáltalán nem nyílt lehetőség konkrét párbeszédet folytatni.

A Magyar Szociális Fórum vasárnap arra szólította fel Orbán Viktor kormányfőt, hogy kövesse Karácsony Gergely példáját, és országosan is tiltsa meg azoknak a kilakoltatását, akiknek nincs hová menniük.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ