aA fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberek ugyanúgy a társadalmunk szerves részét képezik, mint bárki más. Miért kezeljük őket mégis úgy, mintha nem evilágiak lennének? Nem rosszindulatból, nem diszkriminációs célzattal, pusztán az információhiány és a szocializáció során belénk rögzült hibás felfogás áll a háttérben. Hogyan tehetünk ez ellen? A nyitottság és az érzékenyítés a kulcs.

Történelmi derűlátásra és nemzeti önbecsülésre buzdítással igyekezett elterelni a figyelmet a magyar társadalom valódi állapotáról, így három millió létminimum alatt élő magyar megélhetési gondjairól Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke – reagált a kormányfő évértékelő beszédére a Magyar Szociális Fórum (MSZF) vasárnap.

A Pedagógusok Szakszervezete tisztában van az új szakképzési törvény rendelkezéseivel, ezért is fordult Alkotmánybírósághoz. Sajnáljuk, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MTI pontatlan tudósítására alapozva, egyéb forrásokból nem tájékozódva támadta a Pedagógusok Szakszervezetét, hogy az valótlanságot állít. (Az MTI azt írta, hogy „azoknak a jogviszonya, akiket december 31-én még közalkalmazottakként foglalkoztattak a szakképzésben, január elsején munkaviszonnyá alakult. Utóbb ezt az MTI helyreigazította. A PSZ tisztában van vele, hogy a jogviszony változása csak júliustól történik azon szakképzési törvény alapján, amely januártól hatályos.)

A döntően közlekedési szakszervezeteket tömörítő Munkástanácsok Zala Megyei Szövetségének az a véleménye, hogy a Volánok átalakításának Zala megye rendre vesztese.

Hivatalos adatok szerint az EU tagállamainak kétharmadában a munkavállalók az ország GDP-jének kisebb részét kapják, mint az évtized elején.
Az Európai Bizottság statisztikái szerint a bérek aránya 18 tagálamban esett vissza 2010 és 2019 között az egyenlőtlenség miatt.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. április 1. napjával a társaságnál új bérrendszert kíván az személyforgalom területén, az autóbuszvezetői munkakörben bevezetni. A KDSZSZ, 2019. október 1. az integráció első napjától számítva, hat hónap türelmi időt adott a munkáltatónak, hogy megalkossa a VOLÁNBUSZ Zrt. egységes foglalkoztatási és bérrendszerét.

Február 5-ig 122-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma szeptember hideg napjai óta. Húsz nap alatt 27-en fagytak meg. Többségük fűtetlen lakásban hűlt ki végzetesen – tudatta a Magyar Szociális Fórum (MSZF) vasárnap.

Az Amnesty International (AI) Magyarország fókuszú, a női munkavállalókat érintő kutatását a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) segíti.

A víziközmű ágazatban működő jó néhány önkormányzati cég csődközeli helyzetére és az ezeknél a cégeknél dolgozó munkavállalók rossz bérhelyzetére hívja fel a figyelmet az Országos Víziközmű Ágazati Szövetség (OVÁK). A független, több szakszervezetet tömörítő szövetség képviselői pénteken adták át Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett petíciójukat, amelyben az ágazatot sújtó problémákra szeretnék felhívni a figyelmet. Úgy vélik, hogy az utóbbi időszakban felhalmozódott problémák már a biztonságos ívóvízellátást és szennyvízelvezetést veszélyeztetik. A szövetség szerint az áfacsökkentés és a közművezeték-adó azonnali eltörlése fontos lépés lenne a megoldás felé.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szerint túlságosan későn hozták nyilvánosságra a módosított Nemzeti alaptantervet, amelyről nem is folyt széles körű társadalmi vita. Ha az alaptantervet valóban be akarja vezetni a kormány felmenő rendszerben 2020 szeptemberében, ahhoz a kerettantervek és a tankönyvek sem készülhettek, illetve készülhetnek el idejében kellő szakmai alapossággal, és a tanárok felkészülésére sem marad elegendő idő. A PSZ már többször jelezte: a kapkodásnak leginkább a tanulók, illetve a pedagógusok lesznek az áldozatai.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ