A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) fokozott figyelemmel kíséri a vírusjárvány alakulását és annak gazdasági következményeit. Vizsgálja, hogy e krízis hogyan hat és befolyásolja a magyar szakképzést, az abban tanulók és dolgozók helyzetét, életét.

 A Magyar Szociális Fórum kedden közzétette télvégi zárójelentését a fagyhalál áldozatainak létszámáról.

A kormány hétfőn bejelentett gazdasági terve nem az emberélet közvetlen védelmére irányul a kialakult vészhelyzetben, hanem a vállalati gazdálkodást szolgáló beruházások fellendítésére. A terv tükrözi a kormány viszonyát az élethez, mint legfőbb értékhez – reagált a Magyar Szociális Fórum Orbán Viktor hétfői közlésére.

A Nemzeti Felsőoktatási Törvény napokban – minden előzetes egyeztetés nélkül – benyújtott módosítási javaslata a nagy múltú magyar agrárfelsőoktatás kemény átszervezését tartalmazza, melynek nem látjuk racionális szakmai indokait.

A Kormány újabb hat egyetem alapítványi fenntartói és finanszírozási modellváltásáról, továbbá számos intézményt érintő szervezeti átalakításokról döntött. Az erre vonatkozó törvényjavaslatokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) már az Országgyűlés elé terjesztette. Az Nftv-módosítási javaslatok között olyanok is szerepelnek, amelyek a nem állami intézményeknél a fenntartó jogává teszik a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását. Egy ilyen szabályozás törvényerőre emelése utat nyit az intézményi autonómia teljes felszámolásához. A javaslatok továbbra sem tartalmaznak garanciákat a szerzett munkavállalói jogok megőrzésére az átalakuló intézményeknél.

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ügyvivő Testületének Orbán Viktor miniszterelnöknek szánt levele, amelyben állást foglalnak a koronavírus járvány miatt kialakult a munkavállalók megélhetését és egészségét egyre fokozottabban veszélyeztető foglalkoztatási helyzettel kapcsolatban.

A KSZSZ Elnökségének állásfoglalása a koronavírus járvány kapcsán.

Csaknem 900 új dolgozót vett át más szektorokból a SPAR az elmúlt két hétben azzal, hogy azonnali munkalehetőséget biztosított országos hálózatában az álláskeresőknek. A SPAR kiemelten fontosnak tartja az összefogást a munkahelyek megőrzése érdekében.

Tekintettel arra, hogy a megszellőztetett gazdaságélénkítő csomaggal kapcsolatosan továbbra sem tekintik a szakszervezeteket partnernek, a VDSZ ismét a nyilvánosság előtt szorgalmazza öt pontjának figyelembe vételét, amelyet ismét elküld az Operatív Törzs akciócsoportjának, az illetékes minisztereknek, és természetesen Orbán Viktor miniszterelnöknek is.

Tájékoztató a Kúria döntéséről az Mfv.II. 10.252/2019/7. számú ügyben, mely szerint a  vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségére 2012. július 1. előtt a polgári jog szabályai, 2012. július 1. után a munkajogi szabályok az irányadóak.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ