A Magyar Szociális Fórum csütörtöki tájékoztatása szerint 22-en fagytak meg az országban november végéig.

Az Országos Nyugdíjas Parlament szerdán felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, fogadja képviselőiket érdemi megbeszélésre a nyugdíjas társadalom anyagi és erkölcsi követeléseinek kielégítéséért, máskülönben az utcára vonulnak – jelentette a Magyar Szociális Fórum. IV. országos tanácskozásán 2 millió 548 ezer magyar nyugdíjas 378 megválasztott képviselője úgy ítélte meg, hogy mivel a kormány nem vesz tudomást a nyugdíjemelésre és társadalmi megbecsülésükre vonatkozó követeléseikről, az eddigieknél határozottabban kell fellépniük, ha eredményre akarnak jutni.

  December 3. a fogyatékkal élők világnapja. Az ENSZ 1992-ben nyilvánította azzá, felhívta a figyelmet a betegség, baleset, és katasztrófa következtében fogyatékossá vált emberek problémáira. Hazánk is kötelezettséget vállalt amellett, hogy a fogyatékkal élők életminőségét minden eszközzel folyamatosan javítja, és elősegíti társadalmi beilleszkedésüket.

A Pedagógusok Szakszervezete sajnálattal értesült arról, hogy az államfő – a szakszervezet kérése ellenére – aláírta az új szakképzési törvényt és már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A TDDSZ csatlakozik a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) által szervezett Tüntetés a közoktatásért című demonstrációhoz.

2019. november 30-án (szombaton) Budapesten tart országos demonstrációt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) más oktatási szakszervezetek és konföderációk támogatásával. Gyülekező 12 órától az MTA előtti téren, tüntetés 14 órától a Kossuth téren.

     Három millió nyugdíjas folyamatosan romló anyagi helyzetének javítása, és a becsületesen ledolgozott élethez méltó anyagi és erkölcsi megbecsülés elérése állt a budapesti nyugdíjas parlament hétfői tanácskozásának középpontjában. Az új városháza dísztermében 109 delegátus döntött a teendőkről, Karácsony Gergely főpolgármester részvételével. A kormány nem képviseltette magát a tanácskozáson.

A Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 2019. elején lépett hatályba. A közel egy év tapasztalatait áttekintettük és javaslatokat fogalmaztunk meg a korrekcióra. A tavaly novemberben megfogalmazott szakszervezeti aggályok sajnos beigazolódtak. A Kormány a törvény korrekciójára 2019. november 12-én 114 oldalas módosító javaslatot nyújtott be az Országgyűléshez, ami alapján tovább 76 törvény is módosulna. Ez önmagában is bizonyítja, hogy a kormányzati törvény előkészítés nem áll a helyzet magaslatán. A bürokrácia-növelésben pedig a Kormány élharcos.
A Kit. tapasztalatokat a munkavállalók 26 oldalas dokumentumban küldték el a Kormány részére, kérve az érdekegyeztető fórum soron kívüli összehívását. A dokumentum a KSZSZ honlapján megtekinthető: www.kszsz.org.hu

A 2019. november 30-ára bejelentett tüntetés szervezője, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kizárólag tagjainak befizetéseiből működik. Nincs és soha nem is volt pártpolitikai célja, csakis szakmai, érdekvédelmi-érdekképviseleti tevékenységet lát el. Ha politikai céljai lettek volna, az országos tüntetést az októberi önkormányzati választások előtti időpontra szervezte volna, de ezt nem tette.

Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság (OKSZ) 3 hazai konföderációhoz tartozó 7 tagszervezete támogatásáról biztosítja a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 2019. november 30-ai tüntetését és felhívja a 7 szakszervezet által képviselt közszolgálati ágazatok munkavállalóit, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a PSZ által szervezett tüntetésen.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ