Közösek a kormány és a Magyar Orvosi Kamara (MOK) legfontosabb célkitűzései: továbbra is foglalkozni kell az egészségügyi dolgozók helyzetének javításával, a finanszírozási kérdésekkel, az évtizedes problémát jelentő paraszolvencia kérdésével vagy éppen az állami és a magánegészségügy viszonyának rendezésével - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI-vel.

Tovább csökkent a munkanélküliségi mutató, miközben a közfoglalkoztatottak száma is visszaesett: a KSH legfrissebb, február-áprilisi adatai szerint így 4 millió 445 ezren dolgoznak. Ez 67 ezer fővel több foglalkoztatottat jelent, mint tavaly ilyenkor. A munkanélküliségi ráta pedig 0,1 százalékkal zsugorodott és 3,8 százalékon állt meg áprilisban – írja a Népszava.

 Ismét nyereséggel zárta az évet a Magyar Nemzeti Bank, bár már nem annyira jövedelmezők a devizaügyletek – írja a HVG.

A túlhajszoltság, a feldolgozatlan kudarc és a végzetes élethelyzetekkel való szembesülés is szerepet játszat abban, hogy sok orvos lesz öngyilkos – írja a Népszava.

Csabalik Zsuzsanna, Szabó Éva Zsuzsanna és Tarnay Attila indul a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöki posztjáért, az országos tisztújító kongresszus júniusban lesz – írja az eduline.hu.

 Magyarországon családonként 1,5 gyermek születik, pedig a legtöbben 2 vagy több gyermekre vágynak. Ráadásul a mostani arány messze nem elég a népességszám stabilizálásához, ezért az utóbbi évek kormányzati intézkedései számos módon próbálták ösztönözni a gyermekvállalást, és úgy tűnik, a jövőben is kiemelt cél lesz a demográfiai helyzet javítása. De milyen tényezők hatnak a nők gyermekvállalási kedvére? Mi köze van ennek az oktatáshoz, a munkaerőpiaci körülményekhez, a munka és a magánélet egyensúlyához, és az okostechnológia térnyeréséhez? Többek között ezekre a kérdésekre adott választ Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet (NKI) igazgatója és Nagy Beáta, a Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ társigazgatója – írja a Portfolio.

Sokáig a forgalomra panaszkodtak a vállalkozók, de mára fordult a kocka: turistából nincs hiány, csak munkaerőből. Egyes felmérések szerint a cégek nyolcvan százalékánál nincs elég ember – írja a Népszava.

A cégek egyre növekvő munkaerőigényére technológiaváltással lehet választ adni - mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára kedd reggel az M1 aktuális csatornán.

Az Európai Unió munkaképes korú (20-64 év) lakosainak 3,8 százaléka élt 2017-ben egy másik, az állampolgárságától eltérő uniós tagországban, tíz évvel korábban ez az arány még csak 2,5 százalék volt - ez derült az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) hétfőn közzétett jelentéséből.

Egyhangúlag újra Palkovics Imrét választotta elnöknek a Munkástanácsok Országos Szövetsége a szervezet május 25-26-i balatonalmádi kongresszusán – közölte a szövetség.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció