Az ÉTOSZ konferenciát szervez november 17-én Munkaerő-piaci folyamatok Magyarországon (a növekvő munkaerőhiány háttere és következményei) címmel.

A mai magyar fiatalok annyi gyermeket terveznek, amennyi elég lehet ahhoz, hogy Magyarországon megálljon a népességfogyás - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) ifjúság- és családügyekért is felelős államtitkára egy hétfői budapesti rendezvényen.

A magyarországi kis- és közepes vállalkozások 38 százaléka szerint a munkaerőhiány az egyik legfontosabb tényező, ami akadályozza a cégek üzleti tevékenységét - derül ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) legfrissebb vállalati konjunktúra-vizsgálatából.  

 Mintegy 700, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakma közül választhatnak a pályaválasztás előtt állók - erről a szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár beszélt.

A mezőgazdaságból sokan kiszorultak az elmúlt évtizedekben, a robotizáció pedig pár éven belül megadhatja a kegyelemdöfést. Pótolja más az elvesző munkahelyeket, vagy jogosak a félelmeink? Torba Tamás közgazdászt kérdezte az mno.hu munkatársa.

A hétfői megbeszélésen sem közeledtek az álláspontok az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) egészségügyért felelős államtitkársága és az egészségügyi dolgozók szervezetei között – mondta el az InfoRádiónak Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke.

December 1-jétől nem lesz kötelező a családi házak kéményeinek ellenőrzése, ha az országgyűlés elfogadja a törvénymódosítást, amiről Lázár János azt mondta: nincs ilyen – írja a Népszava.

A munkaerőpiac átalakulásával a jövő generációknak a maitól gyökeresen eltérő készségekre és képességekre lehet szükségük a sikeres karrierhez – derül ki a Futureal-csoport és a TEDxDanubia közös rendezvényén végzett felmérésből.

 Az alapvető jogok biztosa, Székely László ismét egy olyan szociális otthonba látogatott, ahol vészes a túlzsúfoltság és sérülnek az ott lakók emberi jogai. Az ilyen tömegotthonoknak már a a puszta létezésük is probléma, amit a kormányzat is tud, nem véletlenül hangoztatják, hogy kisebb lakóotthonokba költöztetik a nagy intézmények lakóit. Csakhogy a folyamat nagyon döcögősen zajlik évek óta, ezt bizonyítja Székely László látogatása is a Baranya Megyei Bócs-Görcsöny Szociális Intézményben. A biztos tapasztalatairól a Magyar Nemzet számolt be.

 Több mutatóban – például a foglalkoztatottság vagy a havi nettó átlagkereset terén – továbbra is főként a nyugat-dunántúli megyék, így a Kisalföld, valamint Budapest vezetnek, de az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma Budapest mellett éppen az ország keleti részén és a dél-alföldi térségben haladja meg az átlagot – olvasható a Magyar Időkben.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció