Az országnak és Debrecen városának is nagy siker a BMW-gyár építése - mondta Kósa Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője az M1 csütörtök reggeli műsorában.

 Jövőre tízmilliárdos keret szolgálja az életpályával összefüggő felminősítéseket, és folyamatosan gyűjtjük az előmeneteli rendszerhez kapcsolódó tapasztalatokat – mondta  Bódis József oktatási államtitkár. Lektorálás alatt van az új Nemzeti alaptanterv tervezete, egy héten belül szakmai körökben hozzáférhető lesz. Erről, továbbá a tanulói túlterheltséggel kapcsolatos korábbi nyilatkozatáról, a pedagógus-életpálya esetleges módosításáról és a kancellárok hatáskörének szabályozásáról is beszélt a Magyar Hírlapnak Bódis József oktatási államtitkár, korábban a Pécsi Tudományegyetem rektora és a Magyar Rektori Konferencia elnöke, „civilben” szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár.

A Magyar Közlöny legújabb számában megjelent a hajléktalanok közterületről való elüldözéséről szóló kormányhatározat – írja a HVG.

 A fővárosi tömegközlekedési piac újrafelosztását eredményezheti, hogy a Mol többségi tulajdont vásárolt magának a BKV-nak is buszokat szállító ITK Holding Zrt.-ben – vélekedett a Népszava megkeresésére Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

Már a 16 éves kamaszok egészségi állapotát is családjuk jövedelmi helyzete határozza meg - a többi közt ezt is az állami statisztikai hivatal friss egészségfelmérése állapítja meg. Nem sok eredménye látszik a mindennapos testnevelés bevezetésének sem: minden ötödik gyerek túlsúlyos és emiatt egyre gyakoribb náluk az általában idősebb korban kialakuló 2-es típusú cukorbetegség. A gyerekek és a fiatal korosztály háromnegyede fogászati szűrésekre sem jut el.

A szakszervezet szerint 4-5 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből bő egy hónappal a tanévkezdés előtt. Hiába jelentkeznek évek óta egyre többen tanárképzésre, a pályakezdők jelentős része néhány éven belül elhagyja a pályát. A kormány szerint a jelentős béremeléseknek köszönhetően nőni fog a tanárok száma – írja a HírTV.

Manapság már nem az a fő kérdés, hogy a munkavállaló mit tud nyújtani a munkaadónak, hanem az, hogy a kiszemelt munkavállaló igényeinek miként képes megfelelni a munkaadó. Pozvai Zsolt, a Develor International Zrt. nemzetközi vezérigazgatója szerint a tehetségekért zajló HR-háború legújabb kulcsszava az employer branding.

Az ORFK két hónapja leírta: fizetett túlórák nélkül nem biztosítható a folyamatos közterületi rendőri jelenlét. Megoldást is javasoltak. Ám a kormány úgy tesz, mint ha erről nem tudna. Mire készülnek?

A People magazin idén is megjelentette a „Companies That Care”, vagyis a „törődő cégek” listáját, amit a Great Place to Work nevű, kutató- és tanácsadócég állított össze. Ezen 50 amerikai céget nevesítenek, amelyek valóban törődnek alkalmazottaikkal – írja az Origo.

Az EU egyik legmagasabb foglalkoztatottsága a magyarországi, és ebből mindenki kiveszi a részét, az állampolgárságtól függetlenül – írja a HVG.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció