Az egészségügy átalakításához nemcsak pénz és új kórház kell, hanem bátorság is. Mert ki kell mondani, hogy nem mindenhol lesz háziorvos, hogy börtön jár a hálapénzért, és hogy be kell zárni a felesleges kórházakat. A Róbert Károly Magánkórház operatív igazgatója már több javaslatot is letett az asztalra, most úgy látja, ha a politika továbbra is gyáva marad, akkor az orvosok és a betegek alkalmazkodnak a változáshoz, mint ahogy teszik már most is. Interjú a 24.hu-n Lantos Gabriellával.

 Rég volt róla szó, de úgy tűnik most is aktuális: feltételezhetően komoly szakorvoshiánnyal küzd a Szent Imre Kórház.

 A szélesebb nyilvánosságot mellőzve, az eredeti tervekkel ellentétben hetekkel később alakult újjá a Köznevelési Kerekasztal szerdán. A szervezet – új nevén: Köznevelés-stratégiai Kerekasztal – idén már össze sem fog ülni, csak várhatóan január közepén, tudta meg a Magyar Nemzet. Utóbbi gyakorlatilag az jelenti, hogy a 2017–2018-as tanév első féléve anélkül telt el, hogy a fórum érdemben egyeztethetett volna a köznevelés kérdéseiről.

Rekordalacsony munkanélküliségi adatokat tett közzé a KSH. A statisztikai hivatal szerint egy év alatt 36 ezer fővel csökkent a munkanélküliek létszáma, így már csak 4,0 százaléknak nincs munkája – írja a HVG.

 Az Alkotmánybíróság (Ab) részben megsemmisítette az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének integritási utasítását, mert az több ponton is alkotmányellenes – olvasható az Ab honlapjára csütörtökön feltett közleményben.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke szerint a nyugdíjas szövetkezetekből érkező dolgozókkal sem lesz pótolható a kereskedelemben jelentkező munkaerőhiány. Bubenkó Csaba az InfoRádiónak azt mondta: főként a fizikai munkakörökbe lesz nehéz nyugdíjasokat foglalkoztatni.

Bár egy világ tekint rá elismeréssel, Lengyelországban per folyik Lech Walesa ellen – írja a Heti Válasz, amely legfrissebb számában interjút közöl a volt lengyel köztársasági elnökkel.

 A magyar háztartások ötöde egy hónapig sem tudná törleszteni a hiteleit, ha a keresők elvesztenék a munkájukat – írja a HVG.

 A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint a 180 ezer közmunkásnak csak kis részét lehetne rövidtávú képzésben részesíteni, de fontosnak tartaná az állami és a civil szektor együttműködését ennek érdekében.

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulhat a metrópótlás során tapasztaltak miatt a BKV-nál működő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ). Az érdekképviselet szerint a cégvezetés erre a szolgáltatásra biztosít a sofőröknek minden feltételt, miközben a többi járaton dolgozók munkakörülményei egyre rosszabbak – olvasható az Inforádió weboldalán.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció