A  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára, Dávid Ferenc szerint akár 50-100 ezer nyugdíjas is visszatérhet a munkaerőpiacra a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül. A nyugdíjas szövetkezetekkel elvileg mindenki jól jár, mert egyrészt a nyugdíjasok plusz keresetre tehetnek szert a nyugdíjuk mellett, miközben ráadásul csak személyi jövedelemadót kell a bérük után fizetni, másrészt pedig ez a konstrukció segíthet az egyre súlyosabb munkaerőhiányon – olvasható a Mérce cikkében.

 Az elmúlt egy év során 13 százalékkal növekedett azok aránya, akik munkával töltenék a nyugdíjas éveket - derül ki egy friss felmérésből. Az adatok rávilágítanak az időskorral szembeni elvárások és a valóság közötti méretes szakadékra és megmutatja, hogy átalakulóban van az erről az időszakról alkotott kép – írja a Pénzcentrum.

A jelenleg is zajló negyedik ipari forradalom eredményeként teljes ágazatok tűnnek el, ezáltal szakmák és pozíciók válnak feleslegessé. Így akár 800 millió munkahely is megszűnhet a világon 2030-ra a robotizáció jelentette automatizálás miatt – derül ki egy friss tanulmányból. A McKinsey Global Institute tanácsadó cég 46 országra és 800 foglalkozásra kiterjedő elemzése szerint ez nem kevesebb, mint a globális munkaerő ötöde – olvasható a Magyar Időkben.

A kormány intézkedései a gazdasági szereplők erősítését szolgálják, a tavaly kötött, hat évre szóló bér- és adócsökkentési megállapodás beváltotta a reményeket – hangsúlyozta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter pénteken a Vállalkozók napján.

A fogyatékkal élő embereket foglalkoztató munkáltatók utat és példát mutatnak a többi vállalkozás, illetve szervezet számára, ezért ők a kormány szövetségesei - jelentette ki a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár pénteken Budapesten, amikor a rendező Salva Vita Alapítvány gálaműsora keretében átadták a fogyatékosságbarát munkahely díjakat a fogyatékos emberek közelgő világnapja alkalmából.

Lázár János a csütörtöki Kormányinfón azt mondta, felelőtlenül jár el az a tűzoltó szakszervezet, amely arra kéri lakosságot, hogy ne használja a 112-es segélyhívót, arra hivatkozva, hogy annak operátorai nem szakemberek, lassúak és sokat hibáznak – írja az Infórádió.

 Még az idén összesen 7,6 milliárd forint támogatást kapnak az alapellátásban dolgozó fogorvosok, ami praxisonként hárommillió forintot jelent – közölte az egészségügyért felelős államtitkár.

Minden vizsgálat bebizonyította, hogy aktivitás közben lehet tanulni, és így fejlődik az idegrendszer is. Ma egy tanóra 70 százalékában a tanár aktív, tehát az iskolában leginkább a pedagógus fejlődik, nem a gyerek – véli Gyarmathy Éva pszichológus. Hogy jön a digitális kultúrához az ősember-gondolkodás? Miért nincs értelme az alaptantervnek? Miben van igaza Csépe Valéria miniszteri biztosnak? Interjú a HVG-ben.

 Tizennyolc év alatt 67 ezerrel csökkent Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakossága, ez az Egerben élők számának felel meg - írta az Észak-Magyarország pénteken.

 Érdemben nem változott a tavalyi évhez képest a feketén foglalkoztatottak száma, ugyanakkor bizonyos ágazatokban jelentős növekedést tapasztaltak a hatóságok. A munkáltatók továbbra is a bejelentési kötelezettségüket mulasztják el elsősorban a részmunkaidősöknél. Új trend, hogy az idén jelentősen megemelt minimálbérek miatt sok olyan cég, amelyik az előző években még bejelentette alkalmazottait, idén ezt már nem tette meg. A kis- és középvállalkozásoknál is több a mulasztás, pedig náluk nőtt a türelmi időszak is – írja a Magyar Idők.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció