A kormány gazdasági tűzijátékot ígér a következő négy évre, ehhez azonban bármi áron növelni kell a foglalkoztatást. A kormány most a nyugdíjasokban, a kismamákban és a diákmunkásokban bízik – ők menthetik meg a magyar gazdaságot, mert nem lesz, aki dolgozna – írja a zoom.hu.

Nincs mese, a robotok elveszik a munkánkat. A technológia egyre gyorsuló fejlődése az automatizáció egy új korszakát nyitja meg: a következő évtizedekben a ma emberek által végzett munkák egy igen jelentős részét gépek, számítógépek fogják végezni. Nem csupán a már most is „mechanikus”, alacsony képzettséget igénylő feladatokat; az egyre fejlettebbé váló gépi tanulás és mesterséges intelligencia az olyan szofisztikált feladatkörök elvégzésére is képessé teszi a gépeket, mint az újságírás vagy a menedzsment. Örüljünk-e ennek, vagy nem, és leginkább: mit kell tennünk? A Mérce cikke.

Van, aki bizakodik, más viszont semmilyen változást nem remél: az oktatás szereplőit kérdeztük, hogy mit várnak az új minisztertől és az államtitkártól – olvasható a Magyar Narancsban.

Örök nyugalomra helyezték Nagy Lajos c. tű. századost, aki halála előtt búcsúlevelében írt a munkahelyi problémáiról, és üzent a kollégáinak.

Magyarország jó eséllyel indul, hogy a robotika térnyerése után is megállja a helyét a világban, mert az ország jó matematikai alapképzéséről ismert - mondta Shamus Rae a KPMG diszruptív technológiákért felelős partnere a Brain Bar konferencián. A szakértő szerint ugyanakkor a világ többi országához hasonlóan Magyarországnak is szembe kell néznie a digitalizáció és a robotika kihívásaival, amihez mindenek előtt az oktatás reformjára, és nyitott közszolgáltatásokra van szükség – írja a Portfólió.

Tavaly 93 800 diák dolgozott a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (DiákÉSZ) tagszervezetein keresztül, 3624-gyel több mint 2016-ban - közölte az iskolaszövetkezeti piac felét lefedő szövetség pénteken az MTI-vel.

Az új törzskartonokhoz egy csaknem 40 pontból álló kérdőívet kell kitölteniük az orvosoknak a betegekkel, a felmérést ráadásul ismételni kell egy meghatározott idő után. Az orvosi kamara elnöke szerint a rendszer megkerülésükkel vezették be.

A kezdő oktatók fizetésének emelését, arányosabb bértábla kialakítását kéri a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, amely szerint a kormány még inkább átláthatatlanná tette a felsőoktatás irányítását.

Az egészségügy egyik legakutabb pontja, amelyben azonnal lépni kell, a kórházi fertőzés, erre már elkészült egy részletes cselekvési terv – mondta a Magyar Hírlapnak adott interjújában Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

A fővárosban és vidéken is sok a betöltetlen álláshely a bankfiókokban, a mérlegfőösszege alapján legnagyobb 10 hazai banknál több mint 300 ilyen pozíciót tartanak nyitva - írja a Világgazdaság az MTI szemléje szerint.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció