180 fokot fordult a munkaerőpiac: két éve a munkanélküliséget felváltotta a munkaerőhiány. Eddig a munkáltatók válogathattak, ma a munkavállalók. És meg is teszik. Kritikus szintre emelkedett a dolgozók elvándorlása, a fluktuációs számok az egekbe szöktek. Közben megjelent a munkaerőpiacon a Z generáció, új igényeket támasztva. Mindez szemléletváltást követel a cégektől – olvasható a Profitline oldalán.

Drágulhatnak a lakás- és az életbiztosítások, ha a parlament a jövő héten elfogadja az úgynevezett kéményseprési törvény módosítását - mondta a Magyar Nemzetnek a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke.

Törvényjavaslatot nyújtott be a Párbeszéd, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét. Az ellenzéki párt szerint a társadalom részéről egyértelmű az igény ez iránt. Ezt támasztja alá szerinte az a civil népszavazási kezdeményezés is, amelynek kiírásához szakszervezetek gyűjtik az aláírásokat. Ám a Párbeszéd úgy véli, referendum helyett az Országgyűlés is pontot tehetne az ügy végére – írja a Magyar Nemzet.

Tavaly közel 2 millió 600 ezer főnek postázták az élelmiszer-vásárlásra hasznosítható utalványt, közülük 14 ezer 680-an nem kapták kézhez a kormány ajándékát. Ennél azonban jóval többen lehettek azok a nyugdíjasok, akiknek nem is kézbesítettek Erzsébet-utalványt - hívta fel a figyelmet a Blikk.

Szakemberek szerint nincs helye a lövészetnek a közoktatásban, hiszen a hazafias nevelés e módon való tantervbe építése életveszélyes kockázatokat hordozna – olvasható a Népszavában.

– Az általunk létrehozott nyugdíjas-szövetkezet jelenleg két nagyobb, az egész ország területén működő munkaadóval is tárgyal, hogy milyen formában tudnának együttműködni – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Nyugdíjasok Országos Szövetségének (NYOSZ) elnöke. Némethné Jankovics Györgyi arról is beszélt, hogy miután jelenleg is folynak a tárgyalások, a részletek egyelőre üzleti titoknak minősülnek, de annyit azért elmondott, hogy az egyik tárgyalópartner egy országos hálózattal rendelkező kereskedelmi vállalkozás, a másik pedig egy szintén országos hatáskörrel rendelkező intézmény, ahol személyes jelenlétet is igénylő területi ügyfélkapcsolati munkáról van szó. Ha sikerrel végződnek a tárgyalások, mindkét fél jól jár: a vállalkozások megbízható és jól szervezett nyugdíjas munkaerővel enyhíthetik munkaerő-gondjaikat, az időskorúak pedig a NYOSZ nyugdíjas-szövetkezetén keresztül biztos és az igényeikhez passzoló munkát kaphatnának.

Zalatnai László 1990. november 1-jétől 2012. november 1-jéig vezette a Zala Volán vállalatot. A céget az eredményesség és a járműpark színvonala alapján a Volán-társaságok elitjébe sorolták. Pedig nekik is meg kellett küzdeniük mostoha időkkel, a lét-nemlét határmezsgyéjén egyensúlyozva kellett kilábalniuk krízis helyzetből. Az innovatív, kreatív szemlélet, a közösség ereje és bizalma mindig átlendítette a nehézségeken a cégvezetést. Zalatnai László 1974 óta, az egyetem elvégzése után kezdett dolgozni a cégnél, végig járva a teljes ranglétrát, jutott el a vezérigazgatóságig.

Szexuális zaklatás a munkahelyen: ez közügy! Ezzel a címmel készített dokumentumfilmet Andrea Rawlins Franciaországban. A filmben hat nő beszél nyíltan saját tapasztalatairól – olvasható a HVG cikkében.

Éljenek a görög férfiak – mondhatnánk, hiszen nekik köszönhetik a magyarok, hogy nem állnak az esélyegyenlőtlenség terén a 28 uniós tagállam legutolsó helyén. Csak az utolsó előttin – írja a HVG.

Csaknem 150 cég képviselteti magát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi, K. épületében szerdán megnyílt kétnapos állásbörzén, ahol a kiállító cégek több mint fele keres informatikusokat, villamosmérnököket és gépészmérnököket, de egyebek mellett közgazdasági, jogi, pénzügyi, természettudományi, bölcsész és egyéb műszaki-, valamint közlekedési- és vegyészmérnöki pozíciót is kínálnak a kiállítók - közölte a Műegyetemi Állásbörze Szervezőcsapata szerdán az MTI-vel.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció