Szeptember 30-ig tölti be a VOSZ főtitkári pozícióját Dávid Ferenc, aki portálunknak elmondta, ügyvezetőként látja el a hátralévő időben az ezzel járó feladatait - írja az mfor.hu.

A közigazgatásban annyi embert kell foglalkoztatni, amennyit a feladatok megkövetelnek. A tervezés most folyik, a kormány ősszel tekinti át a helyzetet, hogy a racionalizálás milyen irányba történjen meg – mondta a Világgazdaságnak a közszolgálatért felelős államtitkár. Tuzson Bence szerint nem igaz, hogy a kisebb településeken a polgármesteri hivatalok bezárására készülne a kabinet.

 Különleges hivatás a vasúti jegyvizsgáló, mert nem csak egyszerűen „lyukasztania” kell a munkája során, hanem figyelnie kell az utas- és vagyonbiztonságra, és nem utolsó sorban saját épségére is. Ehhez pedig többek között nagyon jó arcmemóriára és éberségre van szüksége, ha kell hajnalban, napközben vagy este – mondta a Klubrádióban szakmája bemutatásakor Kohán József MÁV-kalauz, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSzSz) tagcsoport-vezetője.

Súlyosan érinti a tűzoltóságot a létszámhiány, mondta a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete az ATV Start című műsorában csütörtök reggel.

A szívrohammal kórházba kerülő nőknek nagyobb esélye van a túlélésre, ha kezelőorvosuk nő - derül ki egy amerikai tanulmányból – írja a 24.hu.

A sikeresnek nem mondható nyugdíjas szövetkezetek mintájára hozna létre „kismama-szövetkezeteket” a kormány. A részmunkaidő célul kitűzött kiterjesztése ugyanakkor tovább mélyítené a szakadékot a nők és a férfiak bére közt – írja a Népszava.

A kormánnyal szembeni nyílt támadásnak tartja a VOSZ szabolcsi elnöke a szervezet főtitkárának legutóbbi nyilatkozatait, és arra kérte Dávid Ferencet, hogy felmondási idejében inkább ne szólaljon meg. A FüHü-nek Czomba Csaba elmondta: levele nem azzal függ össze, hogy a VOSZ új elnökét saját üzleti érdekeltsége szorosan köti a kormányzati megrendelésekhez, de retorzió jön a nem megfelelő nyilatkozatokra.

 Mihez kezdenek azok, akik friss diplomásként munkába szeretnének állni? Biztos, hogy mindenhol tárt karokkal várják őket? Mennyi mindenben kell megfelelnie, helyt állnia egy pályakezdőnek? Szakemberek és friss diplomások mesélnek tapasztalataikról és a kapunyitási pánikról – írja az eduline.hu.

 Idén lassuló ütemben folytatódhat a gazdaság növekedése, míg a háztartások körében a fogyasztás bővülése - a jövedelmek jelentős szóródása mellett - változatlan, bár kissé lassúbb lesz - derül ki a Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) adataiból.

Négyezerrel kevesebb, az unión kívülről érkező munkás dolgozhat idén Magyarországon, mint tavaly. A kormány döntése leginkább az ukránokat érintheti – írja a Népszava.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció