A magyar gazdaság legégetőbb problémája a munkaerőhiány, amire rövid távon a nyugdíjasok bevonása jelenti az egyetlen megoldást - vélekedtek előadók a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) konferenciáján az MTI szerint.

Elavult az alaptanterv, és az iskolák önállóságát jelentősen korlátozza az intézményfenntartó. A Hír TV Látótér című műsorának nyilatkozó szakember szerint ezért is olyan lesújtóak a magyar tanulók eredményei a PISA-teszten. Ha a helyzet nem változik, a gyerekek jelentős hányada továbbra sem fogja érteni, amit olvas, vagy nem lesz képes kiszámolni a visszajárót a boltban.

 11 évet tanult, hogy aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos lehessen, most pedig képzést indítanak egészségügyi főiskolát végzetteknek, gyógytornászoknak, dietetikusoknak, hogy másfél év alatt pont olyan jogosítványokat kaphassanak, mint egy aneszteziológus szakorvos. Név nélkül mesélt az aneszteziológus arról, hogy ez miért veszélyes, és milyen élete van annak, aki ezt a szakmát választja Magyarországon – írja az nlcafe.hu.

Bármilyen jó a program az óvodában, iskolában, mindig az otthoni, családi hatás az erősebb. Az a szülő, akit képességeiben megerősítünk, és akivel partnerként együttműködünk, más eredmények mellett sokkal jobb eséllyel talál munkát is – mondja a Válaszban Herczog Mária szociológus, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának korábbi tagja, a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület elnöke.

 Habár tavaly csökkent a szegénységben élők száma Magyarországon és nőttek a jövedelmek a Központi Statisztikai Hivatal friss kiadványa szerint, a hivatal táblázatait böngészve megállapíthatjuk, hogy igazán jól a magasabb jövedelműek jártak, és akik eleve kevés pénzből gazdálkodnak, most sem tudtak nagyot előre lépni. A magas és az alacsony jövedelműek közötti különbség 2010-hez képest nagyobb, de az utóbbi években nem nőtt tovább. A területi egyenlőtlenségek ezzel párhuzamosan lassan mérséklődnek – írja a Portfolio.

 A parlamenthez már benyújtott törvényjavaslat szerint a nyugdíjas szövetkezetekbe azok is beléphetnének, akik a korhatár betöltése előtt vonultak nyugalomba. Ismét feltérképeztük, jelenleg miből válogathatnak a nyugdíjasok, és a helyzet változatlanul az, hogy alapvetően nem a remélt ajánlatokat tartalmazza a kínálat. A pedagógusokat eleve kiszorítják innen – írja az azenpenzem.hu.

 Négy megyét érint az a munkaerőképzési program, melynek bevezetőjeként a szigetszentmiklósi JULIUS-K9 Zrt. / K9-Sport Kft., mint fejlődő magyar textilipari vállalatcsoport 2015-ben nyitotta meg első üzemét Tiszaderzsen. Két tiszaderzsi telephely teljes kihasználtsága után indultak meg az első tiszafüredi beruházások is annak érdekében, hogy az innovatív, szabadalmakkal és formatervezési mintákkal védett táskák, ruházati termékek és kutyafelszerelések gyártási mennyiségét a megnövekedett piaci igényeknek megfelelően alakítsák – írja a 24.hu.

 A közszféra szűkítésével és a nyugdíjasok bevonásával lehetne enyhíteni a versenyszféra munkaerőhiányát – írja a Népszava.

A korai iskolaelhagyást választó, illetve a veszélyének kitett gyerekek – általában alacsonyan iskolázott – szülei az előítéletekkel ellentétben nagyon is támogatják, hogy gyerekeik tanuljanak és előrébb jussanak, ám naiv elvárásaik vannak az iskolarendszerrel szemben: úgy vélik, képes a gyerekek igényei szerint tanítani őket – mondta kedden a Közép-európai Egyetemen Eunice Macedo, a Portói Egyetem professzora A korai iskolaelhagyás mérséklése című konferencián. A szülők és a tanárok is sokszor tehetetlenül szemlélik, ha egy diák úgy dönt, hogy idő előtt abbahagyja középfokú tanulmányait. Ez azért is kiemelendő, mert bár a fiatalok pályaválasztására általában a szülők gyakorolják a legnagyobb hatást (Magyarországon ez az arány 70-80 százalék), ezek a diákok mégis tanulmányaik korai befejezése mellett döntenek – olvasható a Magyar Nemzetben.

Bár az állam mindent megtesz annak érdekében, hogy eltitkolja a munkaerőhiány mértékét a közszférában – a Központi Statisztikai Hivatal már 2016 első negyedéve óta nem tud friss adatot közölni, mert az üres álláshelyekről szóló adatok nem érkeznek be a hivatalhoz –, a lapunk által átböngészett állásportálok, valamint állami cégek és szervek állásajánlatai alapján úgy tűnik: a közszférát is megbéníthatja a munkaerőhiány. A kormányportálon például 2014 júniusától mostanáig összesen 766 álláspályázatot hirdettek meg; főleg a Nemzetgazdasági Minisztérium keres állandóan új kollégákat, hiszen 247 pozícióra várták a reménybeli jelentkezőket, de a Földművelésügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium is állandó munkaerőhiánnyal küszködik a jelek szerint - írja a Magyar Nemzet.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció