Néhány év leforgása alatt harmadszorra váltanak fenntartót a szakképző intézmények. Egyelőre a szakértők sem tudják biztosan, mire számítsanak – írja a Népszava.

Ez év januárjától a szakszervezetek takaréklángra csavarták szervezeti életüket, a hivatalos kampányidőszakban pedig szinte elnémultak. A csendet legfeljebb egy-két ágazati vagy helyi szakszervezet megmozdulása verte fel. Az országgyűlési választást követően ugyancsak kivártak a szakszervezeti tömörülések, mondván, amíg nincs új kormány, addig értelmetlen bármilyen kezdeményezés. Ezzel szinte egy fél évre némaságot fogadtak a konföderációk, és ezt az állóvíz-szerű állapotot a tagság sem fogadta kedvezően. A huzamosabb ideig tartó érdekvédelmi apály megnehezíti a szakszervezeti munka nagyobb sebességfokozatra való kapcsolását – írja a Népszavában Horváth László blogíró, szakszervezeti tisztségviselő.

Akár már néhány ezer forintos különbségért is hajlandóak munkahelyet váltani az üzemekben dolgozó betanított munkások, és arra is van példa, hogy fejvadászok a gyár kapuja előtt várják a kilépő dolgozókat, hogy átcsábítsák őket egy másik céghez – írja a Privátbankár.

A minimálbér nettó értékének a következő években el kell érnie, illetve meg kell haladnia a 117 000 forintot - mondta Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

A Központi Statisztikai Hivatal két napja közölte a legfrissebb munkanélküliségi adatokat. Ezek között bukkantunk rá az állás megszűnésének okait bemutató tájékoztatóra – írja az mfor.hu.

Az Új Egyenlőség online társadalomelméleti magazin és a Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozata 2018. június 12 -én a MASZSZ székházban „Közösségi közlekedés, mint a társadalmi egyenlőség alappillére” címmel tart rendezvényt.

Bajban vannak a látogatóközpontok és a büfések a strandszezon előtt. A sarudi Élményfalu vezetője 15 embert azonnal fel tudna venni, de azt mondja, lehetetlen szakképzett munkaerőt találni. Problémát jelent az is, hogy csak idénymunkára keresnek embert, a nyári szezonon kívül ugyanis nem tudják a dolgozókat alkalmazni. A tulajdonosok így más városokból hoznak munkaerőt, vagy diákokkal töltik fel a helyet – tudta meg a HírTV.

A jelentős munkaerőhiány miatt már nemcsak a diákokat várják a Balaton-partra, hanem a nyugdíjas munkavállalókat is. Somogyban is nagy az érdeklődés a nyugdíjasok számára ajánlott munkák iránt, sokan vállalnának munkát a következő három hónapban a vendéglátásban a magyar tenger mellett – írja a sonline.hu.

Az ellenőrök feladata adott szervezeten belül a megfelelő működés felülvizsgálata és hiányosságok esetén javaslatok megfogalmazása a vezetők felé. Bár a közigazgatásban törvény írja elő működésüket, a szakma elöregedése következtében egyre nagyobb a szakemberhiány, így a meglévő munkatársakra több feladat hárul – mondták el a Rádió Orineten Szalkay István és Szmetana György szakértők.

A magyar nyugdíj előtt álló lakosság foglalkoztatottsága 28 százalékponttal nőtt 2010 és 2016 között. Ezzel az OECD 34 tagállama között Magyarország a második helyen áll az időskori munkavállalók arányának növekedését tekintve, erre hívja fel a figyelmet a szervezet egyik legfrissebb jelentése – írja a profitline.hu.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció