Hatályon kívül helyeznék a munkatörvénykönyvének az évi 400 órás munkakerettel és a hároméves elszámolási időszakkal kapcsolatos passzusait a parlamentnek T/8190. számon benyújtott indítványuk szerint ellenzéki képviselők.

Egy korábbi alkotmánybírósági ítélet alapján tartja alaptörvény-ellenesnek a kormány azon rendelkezését a civil jogvédő szervezet, amely alapján a gyerekeknek négyévesen óvodába kell menniük – írja a HVG.

Kényszerűségből termeli a "polihisztorokat" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be matematikát tanítani. A kényszerű szerepcserék szakmai háttere a háború utáni orosztanárok rapid önátképzésére emlékeztet. Az ilyen kényszermegoldásokat azonban hivatalosan regisztrálni sem lehet, így akkor is kreativitásra van szükség, ha az iskolák kifizetnék a helyettesítést – írja a HVG.

Ma már nem kérdés, hogy az iroda, mint rendszer paradigmaváltás alatt áll. Az utóbbi időben egyre inkább előkerülnek a munkavállalói igények és egyre többször, egyre többen beszélnek arról, hogy milyen irodai környezettel lehet hozzájárulni a munkavállalói elégedettséghez és ezáltal a hatékonyság növeléséhez. Az irodaterekről és a munkavállalói identitásról a Big Office Day 2019 Konferencián Dúll Andrea DSc PhD habil, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Karának általános dékánhelyettese beszélt.

Érdekes, hogy a Blikk dobta fel a témát, és bár a lap névtelen forrásra hivatkozik, de a cikkben kormánypárti és független szakember is alátámasztja a választási törvény módosításának lehetőségét. A bulvárlap úgy tudja, a tervek szerint csak pártok és egyéni jelöltek indulhatnának az önkormányzati választáson, tehát innen kizárnák a civilszervezeteket – a parlamenti választáson ilyen szervezetek a jelenlegi szabályok szerint sem indíthatnak jelöltet. 

Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták csapnak össze a friss munkaerőpiaci igények által megkívánt rugalmassággal, tudatossággal és kommunikációs képességekkel. Közép- vagy felsővezetőként még nehezebbek a kihívások – írja a HVG

Ősz folyamán is magasan állt a hazai munkavállalók állásuk iránt érzett bizalma, túlnyomó többségük szerint még sokáig fennmarad a munkahelyük, valamint a pozíciójuk, amelyben dolgoznak. Megugrott ugyanakkor azok aránya, akik önszántukból váltanának új munkát – írja a 24.hu.

Jelentős pénzügyi megtakarítást ígérnek a robotok azzal, hogy átveszik a moppal rohangáló személyzet és sofőr által vezetett takarítógépek szerepét a járdák, utak és nagy területű épületek takarításában – írja az Index.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) az elmúlt hónapokban átalakította a doktori iskolák engedélyezési eljárásrendjét, illetve az egyetemi tanári kinevezések feltételeit. A reform kritikusai szerint a változtatások egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy a tudományos teljesítmény ne legyen a jövőben hangsúlyos szempont. Így azok a gyengébb képességű intézmények és emberek is labdába rúghatnak, akiknek jó kapcsolataik vannak, de eddig alkalmatlannak minősültek volna – írja az Index.

A 2019. június végi, a köznevelési törvény néhány pontját módosító csomag szinte minden érintett területen nagy viharokat kavart. Ez már szinte természetes, az oktatás irányítói ugyanis  senkivel nem egyeztetettek az érintett szereplők közül. Ennek következtében gyerekek – és családok tízezreiben lehet teljes a káosz: és most akkor mi van és mi lesz…? – olvasható a 168 órában.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ