Ma már hazánkban is trend vonzó munkahelynek lenni, ahová a munkavállalók szívesen jelentkeznek, ám csak kevés cég jutott el addig a fontos felismerésig, hogy a munkavállalót nem csak megszerezni, hanem megtartani is tudni kell. A munkavállalók megtartása jelentősen csökkentheti a vállalatok költségeit, hiszen az éves nettó árbevétel két százalékát is elvesztheti egy cég, ha nem tudja tolerálni munkatársainak, azok ideiglenesen megváltozott munkakörülményeit – világít rá Laár Péter, az ideiglenesen megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására kidolgozott munkáltatói program egyik szakértője – írja az ado.hu.

Benyújtotta a kormány a parlamentnek az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvénytervezetet –írja a Világgazdaság.

 A Magyar Szakszervezeti Szövetség a Tisztes Munka Világnapja alkalmából  2017. október 13-án 10.00 órától szakszervezeti fórumot tart Lehetséges-e szociális unió Európában? címmel Andor László tanszékvezető egyetemi docens, volt EU biztos bevezető előadásával.

A munkaerőpiac 180 fokot fordult: két éve a munkanélküliséget felváltotta a munkaerőhiány. Eddig a munkáltatók válogathattak, ma a munkavállalók. Kritikus szintre emelkedett a dolgozók elvándorlása, a fluktuációs számok az egekbe szöktek. Közben megjelent a munkaerőpiacon a Z generáció, új igényeket támasztva. Mindez szemléletváltást követel a cégektől – írja a Világgazdaság.

 Olyan betegszállítók viszik nap mint nap az embereket, akik első adandó alkalommal elmennek bútorszállítónak, annyira kevés a fizetésük a nehéz munkához képest. Kitálalt egy bennfentes forrásunk, miután nemrég óriási botrányt generált, hogy egy trombózisveszélyes beteggel az autóban mentek ételt és cigit venni egy közpénzből fizetett privát betegszállító alkalmazottai. A cég azóta a családnak annyit nem reagált, hogy „bocs”. Az állami egészségügyi alap pedig előbb kifizeti a bepanaszolt szolgáltatást, és csak utána kezdi kivizsgálni – írja a HVG.

A cégek éves várakozásait jelző K&H kkv-bizalmiindex értéke 3 pontot emelkedett, így jelenleg 2 ponton áll. „Az utóbbi három évben kisebb-nagyobb visszaesésekkel ugyan, de fokozatosan javulnak a vállalkozások várakozásai. A mostani, enyhe emelkedés annak köszönhető, hogy erősödött a cégek munkaerő-felvételi szándéka, és a közterhekben is pozitív változásra számítanak, míg a pénzügyekben felemás eredményt, így növekvő árbevételt, de alacsonyabb profitot várnak a következő egy év során” – mondta Kovács Viktor Zoltán, a pénzintézet kkv-marketing főosztály vezetője a 24.hu-nak.

Egyes ágazatokban egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon a munkaerőhiány, így a tartósan betöltetlen pozíciókat ukrán vendégmunkásokkal töltenék fel. A program már tavaly beindult 180 millió forintos költséggel – írja az mfor.hu.

A cégek több mint harmada szembesült már az elmúlt egy évben munkaerőhiány okozta nehézséggel: ez legnagyobb arányban a kisebb cégeknél, illetve a döntően exporttal foglalkozó vállalkozásoknál fordult elő. A gond azonban tulajdonosi szerkezettől függetlenül minden gazdasági ágazatban jelen van. Mindez a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) felméréséből derül ki, amelynek során az iparkamara kutatóintézete 400 vállalkozás vezetőjét kérdezte meg – olvasható a Népszavában.

Minden harmadik jelzáloghitel mellé igényelnek valamilyen állami támogatást is: nagy szerepe van tehát a lakáscélú kölcsönök piacának erőteljes fellendülésében – derül ki a K&H Bank legfrissebb adataiból. Eszerint a várakozásoknál is jobban bővül a jelzálog-hitelezés az idén: év végéig 30 százalékkal is nőhet, és elérheti a 680-700 milliárd forintot - mondta Rajna Gábor, a K&H lakossági értékesítési igazgatója egy sajtóbeszélgetésen.

Fennakadások nehezítik a szeptember elején indult új típusú szűrést a csecsemőknél.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0



Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?



A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció