Évekkel ezelőtt Chris Nagele olyan döntést hozott, amit előtte már sokan. Az alkalmazottai addig otthonról dolgoztak, de úgy gondolta, hogy sokkal jobb lenne számukra és a vállalatnak is, ha közös irodába költöznének. Gyorsan kiderült, hogy ez óriási hiba volt, az alkalmazottak és ő is boldogtalanok voltak, a teljesítményük pedig romlott. De mi állhat ennek a hátterében? Az Origo cikke.

Nemzetközi perre készül a BKV egyik járművezetője, mert a Fidesz-kormány törvénymódosításai miatt betegségei ellenére is dolgozni kényszerül – olvasható a Népszavában.

Főleg a jobb megélhetés csábítja külföldre a fiatalabb korosztályt – ez olvasható ki abból a felmérésből, amelyet a 24.hu megbízásából készített a Republikon Intézet.

A LIGA Szakszervezetek 12 pontos javaslatot juttatott el a parlamenti pártoknak, hogy szakpolitikai programjaik kialakításánál a munkavállalói szempontokat is figyelembe vegyék.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint 2020-ra deficit nélküli pénzforgalmi egyenleget tervez a kormány a költségvetésben, emellett az uniós átlagot meghaladó gazdasági növekedést kell elérni 2018-2022 között – írja a napi.hu.

A minimálbér emelésének összetett hatásai vannak, különösen érdekes a helyzet akkor, ha kiugró mértékben nő egyik évről a másikra. Tavaly és idén ez történt, így érdemes megnézni, hogy mennyire örülhetnek a munkavállalók és mennyire bosszankodhatnak a cégek, különösen a magyar kisvállalatok. Nincs könnyű dolgunk, mert hatásvizsgálattal most sem állt elő a kormányzat; de feltehetőleg a gazdasági helyzet jelenleg lehetővé teszi a jelentős emelést anélkül, hogy a káros hatások jelentősek lennének – írja Szerb László, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora a Portfolión.

 Ma már bevett gyakorlat az egészségügy számos területén, az állatok terápiás céllal történő foglalkoztatása. Emellett számtalan kutatás igazolta azt is, hogy az állatok közelsége segíthet a stressz csökkentésében, a konfliktuskezelésben így az emberi kapcsolatok minőségére is pozitív hatást gyakorol. Éppen ezért külföldön már egyre gyakoribbak az állatbarát munkahelyek. A Profession.hu legfrissebb kutatása azt vizsgálja, hogy hazánkban milyen a megítélése az állatbarát munkakörnyezetnek.

Létezik egy pszichológiai határ a fizetésekben, amely elérése esetén megtarthatóvá válnak a munkavállalók - szögezte le a Pénzcentrumnak adott interjújában Ács László. A kecskeméti Mercedes-Benz nemrég távozó HR-igazgatója viszont azt is hozzátette, hogy ez a pszichológiai határ nem a németországi bérszínvonalat jelenti. Ács László utódja, Lena Doll azt is elárulta a Pénzcentrumnak, hogy az elérhető munkaerő hiánya jelenleg komoly kihívást jelent a gyár számára, különösen, hogy a következő években 2500 fővel növekszik majd a dolgozók száma. Páros Interjú.

Szédületes tempóban születnek az IT- és telekommunikációs szektorban az újabb és újabb munkahelyek, egyes tanulmányok szerint csak Németországban 55 ezer ilyen pozíció betöltetlen. A magas fizetések ellenére itthon sem tér el sokban a helyzet – írja az Autopro.

Ha támogatja a kormány, nyugdíjas rendőrök és tűzoltók is beléphetnek a nyugdíjas-szövetkezetekbe – írja a Világgazdaság.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció