Megnézheti-e a kilépett munkavállaló céges e-mail-fiókjának tartalmát, és ha igen, meddig jogosult erre? Olvasói kérdésre dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszolt az adozona.hu oldalán.

 Bár a nemzetközi ügynökségek tudják, hogy több tízmillió ember rabszolgaként dolgozik, és hogy ebből sok cég profitál, de ez még nem elég ahhoz, hogy a globális rabszolgaság problémáját kezeljék – írja az Origo.

Amerikai kutatók bebizonyították hogy fontos kapcsolat van az egyetem alatti alkoholfogyasztás és a későbbi munkavállalás között: aki sokat iszik, annak kevesebb az esélye arra, hogy diploma után azonnal teljes állást találjon – olvasható a 24.hu-n.

Habár a Nemzetközi Valutaalapot korábban többször bírálta Orbán Viktor, amiért beleszól a nemzetpolitikába, most a szervezet éves közgyűlésén szerződést írt alá a nemzetgazdasági miniszter a Valutaalap társintézményével, a Világbankkal – olvasható a HVG-ben.

 Nincs haladás az ellentétes oldalon álló uniós felek között a kiküldött munkavállalók kérdését illetően. Még a francia EU-ügyi miniszter budapesti látogatása után sem mutatkozik a legapróbb jel sem arra, hogy a franciák által áhított kompromisszumos megoldás határidőre megszülessen. Ősz elején még úgy álltak a dolgok, hogy a rövid távra más EU-s tagállamban munkát vállaló személyekkel kapcsolatos uniós direktívát meg lehet reformálni, mert fel lehet oldani a nyugati és keleti tagállamok közötti ellentéteket. A terv az volt, hogy a szociális és munkaügyi minisztereket tömörítő tanács konszenzusos döntést tud hozni. De mint Nathalie Loiseau pénteki beszédéből kiderült, a problémát Párizs úgy látja, leginkább a magyar munkaerőhiány fogja felszívni, hazavonzani a külföldön – elsősorban az építőiparban, fuvarozásban – elhelyezkedett munkásokat – olvasható a Magyar Nemzetben.

Leépülőben a hazai szakoktatás, miközben a világgazdaság gyorsuló iramban halad az automatizálás, az informatikai alkalmazások felé a járműgyártásban is - olvasható a Népszavában.

Eddig megdönthetetlennek tűnő falak törtek át az elmúlt héten Hollywoodban. Egy lerombolhatatlannak hitt bástya összedőlt; a nagy hatalmú filmproducer, akiről az a hír járta, hogy szinte bárkiből Oscar-díjast csinál, megbukott. Sorra állnak elő áldozatai, köztük olyan A-listás sztárok, mint Ashley Judd, Gwyneth Paltrow vagy Rose McGowan. Utóbbi – a szexuális zaklatás mellett –   immár nemi erőszakkal is vádolja a producert. Weinstein kiesett a pixisből, elvesztette az állását, a nevét törölték készülő filmjeinek stáblistájáról. De vajon csak Hollywoodra jellemző a szexuális ragadozók jelenléte, vajon csak a messzi Amerikában fordul elő, hogy egy nőt a munkahelyén zaklat egy hierarchiában fölötte álló férfi munkatársa? Dehogy. Dr. Gyurkó Szilvia a wmn.hu-n olyan eseteket hozott, amelyekért nem kell Los Angelesig elmennünk. És fölteszi az adekvát kérdést: vajon itthon mikor lesz címlapsztori egy-egy ilyen ügyből?

 Célzottan szólítja meg a kormányzat a gyógypedagógus-hallgatókat annak érdekében, hogy tovább emelkedhessen a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben foglalkoztatott gyógypedagógusok száma - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára képviselői írásbeli kérdésre válaszolva.

Nagyon kevés középiskolás választja az agrár-élelmiszergazdasághoz kötődő szakképzéseket, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja az agrárszakmák presztízsének javítása – írja a Világgazdaság.

Az Európai Unió valamennyi tagországában gyorsult a bérnövekedés és könnyebb visszatérni a munkaerőpiacra - állapította meg az Európai Bizottság pénteken közzétett éves jelentésében.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció