A bérek felzárkóztatására, valamint a munkavállalók érdekeinek érvényesítésére, a szociális párbeszéd erősítésére fókuszál a következő években a Munkástanácsok Országos Szövetsége – mondta a Magyar Időknek Palkovics Imre, a szakszervezeti konföderáció újraválasztott elnöke. Kiemelte: az elmúlt évek egyik legnagyobb sikerének tartja a hatéves bérmegállapodást, valamint a közszférában elért bérfelzárkóztatásokat.

Rosszkor születtek: a gazdasági világválság idején léptek a munkaerőpiacra, az időzítés terhét pedig azóta is nyögik – írja az mfor.hu.

Az illatszerboltban és a bútorboltban lehet a legtöbbet keresni. A legrosszabbul a zöldséges és a kis könyvesbolt fizet. Nagyon nem mindegy, hogy kisboltban, vagy nagyboltban dolgozik az eladó, hiszen 90-100 ezres különbség is akad. A kisebb áfa feljebb nyomta a halasok bérét – írja a Blokkk.

Június elején véget ér a vizsgaidőszak és a középiskolások számára is véget ér a tanév. Vagyis ez egyet jelent azzal is, hogy elindul a diákmunka-szezon. Kíváncsiak voltunk, a nagyobb áruházaknál mennyit lehet keresni diákként, milyen munkakörben alkalmazzák a tanulókat, és egyáltalán hány embert vesznek fel a nyári szezonra – írja a Pénzcentrum.

Egyértelmű szabályozást sürget a Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) a házhoz hívásokkal és azok díjazásával kapcsolatban. A szervezet elnöke, Póta György szerint ugyanis most a meglévő szabályokat mindenki a saját szája íze szerint értelmezi. Szerintük – ha nincs szakmai indoka -, a háznál zajló ellátás olyan kényelmi szolgáltatás, amiért az orvos díjat kérhet. Csakhogy az alapellátásról szóló törvényben ilyenről nincs szó. Sőt, a minap az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) is úgy foglalt állást, hogy a háziorvosoknak nincs lehetőségük az indokolatlan házhoz hívásért kényelmi díjat kérni – olvasható a Népszavában.

A Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület és az aHang petíciót indított azért, hogy az otthoni ápolást ismerjék el munkaként, amellyel foglalkoztatási jogviszony és legalább a minimálbérrel megegyező munkabér járna. A cél 5000 aláírás összegyűjtése, jelenleg 1934 aláírásnál jár. Az aláírások összegyűlése után a petíciót eljuttatják az Emberi Erőforrások Minisztériumának – olvasható a Mérce írásában.

Szűk egy hetük maradt a a Szép-kártya-birtokosoknak arra, hogy felhasználhassák a még meglévő, összesen mintegy 2,4 milliárd forintnyi 2016-os juttatást idei nyaralásukhoz – hívta fel a figyelmet az OTP-csoport.

 Az elmúlt pár évben rendre arról számoltunk be, milyen jó hozamokat értek el tagjainknak az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak, de ez a jó sorozat most véget ért: az MNB legfrissebb adatai szerint 2018 első negyedévében az önkéntes és magánkasszák is negatív hozamot értek el tagjaiknak, különösen a magánnyugdíjpénztárak, ahol a magasabb részvénykitettségnek most meglett a böjtje – írja a Portfolio.

Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.

Úgy érzi, keveset keres? Nézze meg az alábbi grafikont, és rájöhet: nem tévedett nagyot.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció