Az ideivel szinte azonos összegből gazdálkodhat jövőre a családpolitikai és a szociális terület - derül ki a 2019-es költségvetési törvényjavaslatból, amelyet szerdán délután tettek közzé az Országgyűlés honlapján – olvasható az mfor.hu-n.

A külföldre vándorolt százezrek miatt kialakult durva munkaerőhiány miatt jövőre is jóval többet fognak keresni azok, akik állásban lesznek. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat azzal számol, hogy ugyan a tavalyi eszeveszett tempót nem éri el, de még így is kétszámjegyű keresetnövekedés lesz idén, jövőre pedig ennél valamivel kisebb ütemben nőnek a bérek, közel 9 százalékkal visznek haza többet az alkalmazottak – írja a 24.hu.

A szegény önkormányzatok hivatalnokai között 11 milliárdot osztana szét a kormány, de csak akkor, ha sikerrel pályáznak a pénzre – írja a Népszava.

A köztisztviselők és a dolgozni kívánó nyugdíjasok örülhetnek a legjobban a kormány jövő évi gazdasági terveinek, amelyek alapját, a költségvetést most mutatta be Varga Mihály pénzügyminiszter. Mások annyira nem örülhetnek, bár különösebb nyoma nincs az Orbán Viktor által vizionált válságnak sem – írja a HVG.

 Több lépcsőben a személyi jövedelemadó kulcsa egy számjegyűre csökkenthet, de ez nem elegendő a kisvállalkozások segítéséhez: az adminisztratív könnyítések önmagukban is felérnének egy adócsökkentéssel. A hitelezés módosítása úgy fejlesztheti a kkv-kat, hogy jelentősebb tőke befektetése nélkül is elindulhassanak  – mondta a Növekedés.hu-nak Domokos László. Az Állami Számvevőszék elnöke a reális önértékelésre épülő pénzügyi tudatosság, a vállalkozói kedv és a bizalom növelését is elengedhetetlennek tartja.

Jogerős ítélet után kellett elárulnia a Magyar Orvosi Kamara budapesti szervezetének, hogy az etikai bizottságaik hány alkalommal foglalkoztak hálapénzes ügyekkel 2016-ban – olvasható a 444.hu-n.

Új típusú megoldásokkal kellene erősíteni a közszféra versenyképességét, a béremelésre például elektronikus utalványrendszert alakíthatna ki az állam – mondta a Magyar Időknek az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke. Domokos ­László a módszer lényegét összefoglalva úgy fogalmazott: a közszférában dolgozók fizetésemelésük egy részét utalványként kaphatnák meg, amit csak egészségügyi szolgáltatásra, oktatásra-képzésre, egyéb szolgáltatásokra, megtakarításra költhetnék el, mégpedig meghatározott cégeknél. A kijelölt vállalkozások között sok állami, önkormányzati vállalkozás szerepelne. A módszerrel az ÁSZ elnöke szerint minden érintett nyerne, miközben visszaszorulna a feketegazdaság.

Az InfoRádió Aréna című műsorában reagált az emberi erőforrások minisztere a szakszervezeti bérkövetelésre.

Hiába tekintenek a magyarok Riviéraként a Balatonra, ha nem történik korszakváltás a turizmusban, előbb-utóbb más célállomások felé veszik az irányt az emberek. Legalábbis a legvészjóslóbb forgatókönyv szerint. Várnai Zsuzsanna, a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet ügyvezető elnöke évek óta kongatja a vészharangot, hogy a balatoni helyzet tarthatatlan, s hogy ennek mind az odaérkező turisták, mind a turizmusban dolgozók megisszák a levét. Úgy néz ki, már az idén nyáron – olvasható a zoom.hu-n.

A napokban tele volt a média egy nemrég megjelent OECD tanulmánnyal, melyből az derült ki, hogy Magyarországon kb. 7 évvel - 72 évre - kellene emelni a nyugdíjkorhatárt ahhoz, hogy az időskori függőségi ráta 2015 és 2050 között stabilizálódjon. Elég elkeserítő a helyzet, de ezt már sok-sok éve tudni lehetett, aki követi egy kicsit ezt a témát, azt szinte biztosan nem lepték meg a fenti számok – írja a munkaugyerthetoen.blog.hu.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció