Az oktatás nemzeti érték és érdek! A felsőoktatás a kultúra, a korszerű ismeretek és kompetenciák alakításának, folyamatos megújításának és fejlesztésének letéteményese. Intézményeiben az oktatók-kutatók, az oktatást/kutatást támogató munkatársak és a hallgatók együttes erőfeszítései biztosítják a szakember- és értelmiségi képzés sikeres megvalósítását, a tudásalapú társadalom és gazdaság megerősítését, fejlesztését. Fontos feladata a tudáshoz való hozzáférésben az esélyegyenlőség biztosítása, az élethosszig tartó tanulás szemléletének támogatása, a versenyképesség erősítése. Mindezekhez magas színvonalú oktató- és kutatómunkára, munkájukban elkötelezett, anyagilag megbecsült felsőoktatási dolgozókra van szükség.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 2018 februárjában azzal kereste meg az OBI vezetését, hogy a munkavállalók jelzései és a piaci környezet elemzése alapján aggályosnak tartja a vállalat áruházi munkavállalók részére fizetett munkabéreit. A KASZ képviselői egy fél napos egyeztetés keretében adatokkal alátámasztva mutatták be a vezetőknek azt a  béremelési javaslatot, amelyet a munkavállalók is el tudnának fogadni, és amelynek bevezetésével az OBI előnyösebb helyzetbe kerülhetne a munkaerő- piacon is.

A visegrádi országok szakszervezeti konföderációinak, a CMKOS, az ÉSZT, a Liga Szakszervezetek, a MASZSZ, a Munkástanácsok, a SZEF, az FZZ Forum, az OPZZ, a NSZZ Solidarnosc és a KOZ SR vezető képviselői 2018. május 10-11-én, Budapesten tartották soros találkozójukat, amelyen áttekintették országaik gazdasági, szociális és foglalkoztatási helyzetét, különös tekintettel a munkaerőpiaci és bér-, valamint jövedelmi kérdésekre. A hagyományoknak megfelelően a találkozón részt vettek az Európai Szakszervezeti Szövetség és a Friedrich Ebert Alapítvány képviselői.

A szellemi megújulás szükségességét fogalmazza meg a Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDDSZ). Továbbá, azt is megfogalmazzák, nem tartják helyesnek, ha a szakszervezetek hosszabb időre elcsendesednek.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség – az ÉSZT és a SZEF nevében is – mindenkit vár a hagyományos május 1-jei rendezvénysorozatára, amelynek helyszíne Budapest  XIV. kerület Városligeti nagysátor.

 2012 márciusában döntött a kormány a Volán-társaságcsoport strukturális átalakításáról. A döntés értelmében az akkor 24 Volán-társaságot 7 regionális közlekedési központ váltotta. A döntéshozók 2012 augusztusáig határoztak a régiós társaságok nagyságáról és megnevezték a cégvezetők személyét. Két éves előkészítést követően 2015. január 1-jétől hivatalosan is megalakultak a közlekedési központok. Ez az időszak nagy feladatot rótt mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalra. Különböző berendezkedésű, különböző vállalati kultúrájú társaságokat kellett egy szervezetbe integrálni. Össze kellett hangolni a Kollektív Szerződéseket, egészen eltérő bér- és informatikai rendszereket. Ebben a munkában komoly feladat hárult a szakszervezetekre.

Azokon a munkahelyeken, ahol van szakszervezet, s hatékonyan, eredményesen működnek a munkavédelmi érdekképviseletek, kevesebb munkabaleset következik be. Tavaly 79-en vesztették életüket a munkahelyükön, s közöttük mindössze heten nagyvállalatoknál.

A „MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE A BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS ÁGAZATBAN” C. GINOP-5.3.4-16-2016-00009 PROJEKT keretében 2018. április 26-án, Gyöngyösön, tartja meg a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és a Magyar Bányászati Szövetség közös rendezvényét.

A LIGA Szakszervezetek szolidáris tagszervezete, az Olajipari Szakszervezet bérköveteléseivel, és támogatja a szakszervezet 2018. április 17-i félpályás útlezárását.

A SZEF XV. Kongresszusa megállapítja, hogy a 2018. április 8-ai parlamenti választások eredményeként hamarosan erős, 2/3-os parlamenti többséggel bíró kormány megalakulására kerül sor.