Lázár János 2015. december 16-án bejelentette, 91 központi szerv, intézmény átszervezését kezdeményezi. A járási hivatalok lesznek az első-, a kormányhivatalok a másodfokú szervek, a minisztériumok fogják a stratégiákat alkotni. 2016. február 04-én már arról beszélt, hogy a kormányhivatalokban 36 ezer ember dolgozik, év végére a létszámnak 30 ezernek kell lennie.

Az autóbuszos közösségi közlekedés immáron örökzöld témájává emelkedett a városi tömegközlekedés jövője. Marad a Volán-társaságok keretében vagy az önkormányzat saját hatáskörben szervezi meg a szolgáltatást, esetleg alvállalkozásba adja a tevékenységet, ezek a lehetséges változatok a városi közlekedés perspektívája kapcsán. Vannak városok, amelyek már korábban saját kézbe vették a városi közlekedés ügyét (Miskolc, Pécs, Kaposvár). Egyes önkormányzatok a közelmúltban tettek kísérletet önnön erőforrások felhasználásával a szolgáltatás minőségi megújítására (Debrecen).

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a ma lezárult 2016-os bérajánlásról pontosan fogalmaz: támpontul szolgáló számszerű bérajánlást 2016-ra nem fogalmaztak meg. A Magyar Szakszervezeti Szövetség pedig ennek hiányában nem írt alá 2016. évi bérajánlást, nem kötött egyezséget.
 
A munkavállalók érdekében, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elengedhetetlennek tartja, hogy konkrét, a kormány és a munkáltatók által vállalt, támpontul szolgáló, számszerű bérajánlás szülessen. Ennek hiányban éppen a legnehezebb helyzetben lévők helyzete érzékelhetően nem javul. A MASZSZ ezért nem írta alá ezt az egyezséget.

Budapest, 2016. február 23.
 
Magyar Szakszervezeti Szövetség

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága mindaddig folytatja a tárgyalásokat a Kormány képviselői és a Sztrájkbizottság között, ameddig reményt lát arra, hogy a köznevelés vitás kérdéseiben megegyezés jöhet létre. Erre kötelezi a pedagógustársadalomtól, a szülőktől és a tanulóktól érkező támogatás, biztatás.

A 2016. február 13-i események igazolták, hogy az oktatás sokaknak fontos. Ez a nap igazolta azt is, hogy az oktatásban dolgozók képesek fellépni érdekeikért, az ország érdekeiért:a szabad oktatásért, az oktatáshoz való szabad hozzáférés jogáért.

A 73 költségvetési intézmény megszüntetéséről, minisztériumba való beolvasztásáról az érintett mintegy 50 ezer munkavállaló és az érdekképviseletek nem kaptak semmi tájékoztatást. A kormányzati PR részeként sajtótájékoztatókon esett szó a bürokrácia csökkentés és az olcsóbb állam ideáját célul kitűző kormányzati tervekről.

A Pedagógusok Szakszervezete mindig kész a tárgyalásra, ha egyenlő felek ülnek az asztal mellett. Nem ül tárgyalási asztalhoz olyan helyzetben, amikor a sajtó útján ország - világnak, így a tárgyalófeleknek is üzenetet küld a Kormány mindenhez értő tagja: ne balhézzanak a pedagógusok, és érdemi változtatásra ne is számítsanak.
 

Hivatalos források szerint 2016. március végéig döntés születik a Közlekedési Központok humán és gazdasági területeinek kiszervezéséről.

 A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) is csatlakozik a közoktatásban dolgozó pedagógusokhoz!

"Könnyű törvényeket hozni, nehéz irántuk szimpátiát gerjeszteni" írta Széchenyi másfél évszázada a ma is helytálló bölcsességet. A rossz törvények, döntések iránt nem csupán szimpátiát nem lehet kelteni, de végrehajtásuk - sokszor még megértésük - is lehetetlen. A jó kormányzás magas fokú művészet és tudomány, erős erkölcsi töltettel. A bürokrácia-csökkentés bármikor és bárhol előhúzható, a nép és a munkaadók éljeneznek. Így van ez a kormány 73 költségvetési intézményre kiterjedő ötletével is.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ