A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szolidaritásáról biztosítja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetét (MKKSZ), valamint a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetét (SZÁD), a szakszervezetek vezetőit. Támogatja a dolgozók munkabeszüntetését, miután nem vezettek eredményre a tárgyalások.

Reméljük, hogy a meghirdetett köztisztviselői és szociális ágazati sztrájk eredményes lesz, a kormány felismeri, hogy jogosak a szakszervezetek követelései és teljesíti is azokat!

A Pedagógusok Szakszervezete - mint a szociális ágazatban (gyermekvédelemben) érintett szakszervezet - pontosan érzékeli a problémákat. A PSZ maga is küzd a tisztességtelen, megalázó bérhelyzet javításáért, az átlátható közalkalmazotti bértáblában rögzített bérek, a kiszámítható életpálya eléréséért. A SZÁD által nyilvánosságra hozott követelések mellett fenntartjuk korábbi javaslatainkat is a gyermekvédelemben pedagógus munkakörben dolgozók, a speciális gyermekotthonokban, javítóintézetekben dolgozó kollégák bérpótlékának emeléséről (a pótlékalap 200 %-ra történő emeléséért küzdünk). Mindezek érdekében a PSZ a tárgyalások sürgős megkezdését kéri a minisztériumtól, illetve a szociális államtitkárságtól.

Budapest, 2019. március 12.

Pedagógusok Szakszervezete

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ