Szolidaritását fejezi ki a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a jogaik csorbítása miatt munkabeszüntetéssel tiltakozó köztisztviselők iránt. A konföderáció elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányzati igazgatásról szóló törvény március 1-jei hatályba lépésével a közszolgálatban foglalkoztatottak szabadságának mértékét érdemi egyeztetés nélkül csökkentették, azzal pedig, hogy az ebédidő már nem a munkaidő része, havi mintegy tíz órával többet kell az érintetteknek a munkahelyükön tölteniük.

Ez évente csaknem egy hónapnyi pluszmunkát jelent, így a MASZSZ feltétlenül egyetért a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által csütörtökre meghirdetett sztrájk követeléseivel. Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a közszférában és a versenyszférában működő érdekképviselteknek össze kell fogniuk, s minden esetben támogatniuk kell egymás törekvéseit, mert ha nem így tesznek, a szakszervezeteket leszalámizhatják, és a működésüket a parlamenti kétharmad akár teljesen el is lehetetlenítheti. 

 Budapest, 2019. március 14.

 Magyar Szakszervezeti Szövetség

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ