Ebben közlik: 

- nem fogadják el a megosztásukra tett kísérleteket; 

- az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottságban résztvevő szakszervezetek száma tízre emelkedett, csatlakozott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is; 

- remélik, hogy a kormány végre kijelöli a tárgyalódelegációját.

A Földiák András (SZEF-elnök)  az OKSZ ügyvivője a dokumentumot szerdán délután adta át. 

A levél:

Orbán Viktor miniszterelnök részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár által 2019. március 25-én írt levelet köszönettel megkaptam, arra az alábbiakban válaszolok:

Mindenekelőtt hadd hívjam fel a figyelmét arra, hogy 2019. március 20-án kelt levelemet az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság kilenc tagszervezete nevében, az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság ügyvivőjeként, nem pedig a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnökeként írtam. A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma szövetségként nem tagja az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottságnak, annak munkájában a konföderáció egyes tagszervezetei, valamint más, a konföderációhoz nem tartozó szakszervezetek vesznek részt.

Tájékoztatom, hogy az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottságban résztvevő szakszervezetek száma tízre emelkedett, csatlakozott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezet is. 

 1. március 20-án kelt levelem azzal a céllal íródott, hogy az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvényben (továbbiakban: Sztrájktörvény) foglaltaknak megfelelően bejelentse a munkaügyi vitát, és – tekintve, hogy a sztrájkkövetelésben érintett munkáltató nem határozható meg – kezdeményezze, hogy a Kormány a Sztrájktörvény 2. § (2) bek.-ben foglaltak szerint kijelölje az egyeztető eljárásban részt vevő képviselőjét. Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság sajnálattal fogadta azt a tényt, hogy a helyettes államtitkár válaszlevelében a Kormány által kijelölt képviselő személyéről nem tesz említést.

Tudomásom van arról, hogy időközben az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság több tagszervezete meghívást kapott különböző minisztériumi egyeztetésekre, a 2019. március 20-i levelemre való hivatkozással. Hadd hívjam fel figyelmét arra, hogy az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság egységes, a közszféra több területét érintő sztrájkköveteléseket fogalmazott meg. Ez még a pedagógus-bértáblát érintő, 2. pont alatt megfogalmazott sztrájkkövetelés esetében is igaz [mely szerint: „2. A köznevelésről szóló́ 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalapszámításának vetítési alapja a mindenkori minimálbér legyen.”], hiszen például a szociális és gyermekvédelmi ágazat több ezer dolgozójának bérét a pedagógus-bértábla határozza meg. Megítélésünk szerint a Sztrájktörvény rendelkezéseiben foglaltaknak maradéktalanul csakis az egységes, az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság sztrájktárgyalásokra kijelölt képviselői, továbbá a Kormány képviselője között lefolytatandó egyeztetés felelhet meg. Ezt támasztják alá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. r.-ben (továbbiakban: Korm.r.) foglaltak is, amelyek az alábbiakat rögzítik:

 1. § (1) A Kormány a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti képviselőjeként azt a tagját jelöli ki, akinek 
 2. a) a sztrájkkövetelés tartalma a feladat- és hatáskörébe tartozik, illetve
 3. b) a sztrájkkövetelés alapvető tartalma a feladat- és hatáskörét érinti.

(2) Ha a sztrájkkövetelés tartalma a Kormány más tagjának feladat- és hatáskörét is érinti, a Kormány (1) bekezdés szerinti tagja a Kormány nevében képviselendő álláspontot a Kormány érintett tagjával egyezteti, szükség esetén a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető eljárásba bevonja.

(3) Ha az (1) bekezdés alapján a Kormány képviseletre jogosult tagja nem állapítható meg, a Kormányt a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető eljárásban a társadalmi párbeszédért felelős miniszter képviseli.

Újfent kérjük, hogy a Sztrájktörvény 2. § (2) bekezdésében, valamint a Korm.r. 155. §-ában foglaltaknak megfelelően a Kormány képviselőjét egyértelműen megjelölni szíveskedjenek.

Tájékoztatom, hogy a munkaügyi vitára vonatkozó bejelentésünket az alábbi sztrájkkövetelések tekintetében tartjuk fenn:

 1. A költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első̋ fizetési fokozatai – a fizetési fokozatokhoz tartozó́ legkisebb szorzószámok megtartásával – emelkedjenek a következőkre:
 • A1-nél 69.000 Ft-ról a minimálbérre,
 • B1-nél 77.000 Ft-ról a garantált bérminimumra
 • F1-nél 122.000 Ft-ról a garantált bérminimum 130%-ára, ami 2019-ben 253.000 Ft, amely egyben legyen a diplomás bérminimum.
 1. A köznevelésről szóló́ 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalapszámításának vetítési alapja a mindenkori minimálbér legyen.

 

 1. A költségvetési törvényben meghatározott, a Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 100%-kal emelkedjen.
 2. Azon közszolgálati ágazatok esetében, ahol ágazati pótlék (bölcsődei, szociális ágazati összevont, kulturális) került korábban megállapításra, a pótlék összege beszámítódjék az illetménynövekedés, a jubileumi jutalom, valamint egyes bérpótlékok számítási alapjába.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kérjük, hogy az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság fenti követeléseiről a Kormány egységes egyeztető eljárás lefolytatására tegyen javaslatot, és az abban részt vevő képviselőjének kijelöléséről az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottságot haladéktalanul tájékoztatni szíveskedjen.

Budapest, 2019. 04. 03.

Tisztelettel: 

Földiák András

ügyvivő