A KÉF Szakszervezeti Oldalán részvételi jogosultsággal rendelkező szakszervezetek nyílt levélben követelik, hogy a kormány tegyen eleget tárgyalási és érdekegyeztetési kötelezettségének és hívja össze a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) rendkívüli ülését.

 A KÉF SZMSZ-éről szóló megállapodás V./6. pontja alapján a KÉF Szakszervezeti Oldal soros ügyvivője 2019. február 13-án kezdeményezte a KÉF rendkívüli ülésének összehívását. A megállapodás V./7. pontjában meghatározott 15 napos határidő eredménytelenül telt el.

 A KÉF Szakszervezeti Oldalának tagjai most nyílt levélben kérik fel dr. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a soron kívüli ülést haladéktalanul hívja össze, és annak teljes plenáris ülésén vegyen részt.

A teljes nyílt levél itt olvasható.

 

 

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ