Sajnálattal veszi tudomásul a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), hogy a munkavállalók egy jelentős csoportja nem tudott élni a hatályos szabályok szerinti törvényes jogával, vagyis a szolidaritási sztrájk lehetőségével. A konföderáció visszautasít minden olyan törekvést, amely az alapvető alkotmányos jogok korlátozását célozza.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett, amelyre a sztrájktörvény szinte valamennyi munkavállalónak lehetőséget biztosít. Az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ azonban mindent megtett annak érdekében, hogy a munkabeszüntetést adminisztratív eszközökkel megakadályozza, és a sztrájkot ott is törvényellenesnek minősítették, ahol a tankerületi központokkal az elégséges szolgáltatásról sikerült a szakszervezetnek előzetesen írásban megállapodnia.

Ez teljesen elfogadhatatlan, hiszen sérti a jogállamiság elveit. A MASZSZ ezért reményét fejezi ki, hogy a független magyar bíróság legalább utólag elégtételt szolgáltat a sztrájk szervezőnek, és kimondja: alapvető állampolgári jogok gyakorlását egyetlen állami intézmény sem akadályozhatja meg.

 Budapest, 2019. március 14.

Magyar Szakszervezeti Szövetség

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ