A Zalai közlekedési szakszervezetek nyílt levele Bártfai-Mager Andrea  tárca nélküli miniszternek.

Tisztelt Miniszter Asszony!

 A Munkástanácsokhoz tartozó zalai közlekedési szakszervezetek, (Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete, ZVDDSZ és a Zalai Személyközlekedési Szakszervezet, ZSZSZ) szerint a Volánok újbóli átalakítása kapcsán a szakma munkavállalói számos kérdésre várnak érdemi választ a tulajdonostól. Azt elfogadhatatlannak tartják, hogy a médiából szerzett valós vagy valótlan hírmorzsák elégítsék ki az információ-igényüket.

A szakszervezetek véleménye, hogy bizonytalanságot generált az a helyet, miszerint a tulajdonos döntése alapján a Volánbuszba olvad be a hat regionális közlekedési társaság. A szakszervezetek azt elképzelhetetlennek tartanák, hogy az integráció nyomán csorbulnának a munkavállalók szerzett jogai (pl.: utazási kedvezmények, törzsgárda, stb.). A szakszervezetek  számára eleve kulcsfontosságú kérdés a Kollektív Szerződés (KSZ). Nem mellékes számukra, hogy milyen KSZ köttetik az új cégben, és mely szervezetek szereznek jogosultságot az aláírására. Elfogadhatatlannak tartanák, hogy a szakma három reprezentatív szakszervezete (KKSZ, KMSZ, SZAKSZ) valamelyike is kívül rekedne a munkáltató és a munkavállalók viszonyrendszerének szabályozásából. Szervezeti kérdés, ám nagyon sok munkavállaló sorsát érintheti érzékenyen: mi lesz a központi irányítás és a végpontok közötti vertikumban? Lesznek-e, és hol döntési, irányítási szintek? Megyei vagy regionális szinten alakítanak ki középszintű irányító pontokat?

Működésképtelen lenne, ha a központból közvetlenül irányítanák a munkaszervezet végpontjait, a helyi forgalmi és műszaki üzemeket –állítják a szakszervezetek.

Sarkalatos kérdésnek tartják, hogy folytatódik-e a kiszervezés? Az alkatrészbeszerzés és egyes humán és gazdasági munkafolyamatok kiszervezése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Megtakarítás helyett, aránytalanul magas költségeket emésztettek fel, és ez ebben a forráshiányos helyzetben luxus. Például a központi alkatrészbeszerzés lassúsága és körülményessége miatt számtalanszor előfordul, hogy autóbuszok napokat vesztegelnek a műhelyekben, így történhet meg, hogy leselejtezés előtt álló 30 éves autóbuszok közlekedhetnek még.

Ugyancsak melléfogás a központosított járműbeszerzés. A társaságok az autóbuszokat nem vásárolják, hanem bérlik. 2017-ben hangzott el az az ígéret, hogy a Volán-cégcsoport pontosan 1849 autóbuszhoz jut 3 év alatt, ennek csak egy része érkezett meg.  A zalai szakszervezetek szerint az említett konstrukciók működését felül kellene vizsgálni!

Többször szóba került a javító-karbantartó tevékenység vállalkozásba adása. A Dél-magyarországi Közlekedési Központnál kiszervezték, sem költséghatékonyság, sem minőség terén nem hozott áttörést.

Várhatóan előkerül a profiltisztítás kérdése. A mostani portfólióban van utazásszervezés, üzemanyag-értékesítés, külső javítás stb. Ezek felszámolása nem valószínű, hogy költségmegtakarítást hozna, ugyanakkor a több lábon állás még ekkora cég esetében sem elhanyagolható gazdasági filozófia.

Örökzöld téma a MÁV-Volán párhuzamos közlekedés. A zalai szakszervezetek szerint ez túldimenzionált problémakör. Egyik alágazat sem okoz akkora bevételkiesést a másik számára, mivel az utasok döntő többsége eldöntötte, hogy melyik közlekedési eszközt részesíti előnyben. Az erőltetett terelés az egyéni közlekedési módok választására orientálhatja az utazókat.
Vannak területek, ahol a MÁV létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen és van ahol a Voláné. A helyközi utasforgalom mintegy 70%-át még mindig a Volán-társaságok bonyolítják le. Ezért is arra a szerepre kárhoztatni a cégcsoportot, hogy csupán úgynevezett ráhordó funkciót lásson el, elhibázott lépés lenne. A párhuzamos közlekedés kiküszöbölésének kérdését sokáig lebegtetni, negatív hatású.
A szakszervezetek hangsúlyozzák: fel van nagyítva a kérdés, meg egyébként is, ha versenyről beszélünk, bízzuk az utasokra, melyik eszközt választják. A ZVDDSZ és a ZSZSZ szerint aprófalvas településszerkezet esetén vasúti közlekedésről beszélni értelmetlen.

Tisztelt Miniszter Asszony!

A zalai volános szakszervezetek aláhúzzák, hogy ha a végleges döntésekről, még nem is, ám az átalakítás jelenlegi folyamatáról informálni kellene a tulajdonosnak a szakszervezeteket. Egyelőre azt érzékelik, hogy alapvetően közgazdasági szempontok dominálnak, közlekedésszervezési és szervezetszociológiai kérdések kevésbé vannak fókuszban.

Kérjük Miniszter Asszony segítségét egy érdemi egyeztetés életre hívásához.

Zalaegerszeg, 2019. március 14.

  Horváth László                                  Tuboly Béla

  elnök                                               elnök

  ZVDDSZ                                           ZSZSZ