Saját családtagjaiknak kötnek a postások biztosítást, hogy meglegyen az éves keretük - írták többen a postai dolgozók panaszairól szóló cikkünkre reagálva. A Magyar Posta szóvivője a Rádió 1-nek azt mondta: retorziók nincsenek, de a jutalom csökkenhet, ha nem teljesítenek jól – írja a HVG.

Először a kórházban dolgozókról, majd szombaton a mentősökről derült ki, hogy nincs meg az a béremelés, aminek a decemberi fizetésekben kellett volna jelentkeznie. Van aki a béremelés hatására nem kapott semmivel sem többet, és volt aki 20, sőt olyan is aki 30 ezer forinttal kevesebbet vitt haza – írja a Mérce.

Ukrajnából és Szerbiából jön a legtöbb külföldi munkavállaló az Európai Unión kívülről - olvasható a Világgazdaságban.

Lehetetlen tartani a munkatempót, amit elvárnak – állítják a karácsonyi rohamban is dolgozó postások. Többen arra panaszkodnak: raportra hívják őket, ha az ügyfeleiket nem beszélik rá elég életbiztosításra – írja a HVG.

A magyar nyelvtanulásról és a karácsonyról magyarul nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Iain Lindsay. A brit nagykövet interjúnkban leszögezte, az Egyesült Királyságban élő magyaroknak nem kell aggódniuk a brexittel kapcsolatban. Beszélgettünk a magyar sajtószabadság helyzetéről és a liberálissá váló királyi családról, valamint kiderült az is, Han Solónak van a brexitre vonatkozó üzenete.

Aki nem bírja a holttestek látványát, a vért, a komoly fizikai megterhelést és a kiszámíthatatlanságot, ne menjen tűzoltónak. Ők feszítik fel a bejárati ajtót, ha a szomszéd már hetek óta nem ad életjelet, balesetkor ők vágják ki a járműből a sérülteket, de őket hívják a viharkárok felszámolásához, és akkor is, ha valaki a magasból leugorva vetne véget az életének – olvasható a Magyar Narancsban.

 – A fokozódó munkaerőhiány arra sarkallja a munkaadókat, hogy humánerő-kapacitásaikat még hatékonyabbá tegyék, így növelve versenyképességüket is – mondta lapunknak Cseresnyés Péter. A Nemzetgazdasági Minisztérium munka­erőpiacért és képzésért felelős államtitkára szerint ennek ismereté­ben a felnőttképzési törvény módosításának elsődleges célja az oktatás rugalmassá tétele a törvény adta szabályozási eszközökkel, a munkaerőhiány csökkentése érdekében.

Nem rég foglalkoztunk cikkünkben a KSH friss adatai kapcsán az ifjúsági munkanélküliség problémájával, amelynek megoldása egyelőre várat magára. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalin arról tájékoztatta a nagyérdeműt, hogy az uniós átlag alatt van a fiatalkori munkanélküliség, és hazai viszonylatban is csökkenő tendencia van érvényben, tehát mégsem akkora baj. Ezekkel számokkal nemcsak nehéz, hanem felesleges is vitatkozni, ugyanakkor nem árulják el a teljes igazságot – írja a Mérce.

A KSH adatai szerint nemzetgazdasági szinten a harmadik negyedévben immár átlagosan 73 713 betöltetlen álláshely volt. Tavaly ilyenkor még csak 59,8 ezret mutattak ki. Ami majdnem 25 százalékos növekedést jelent – írja a 24.hu.

 Szó nincs arról, hogy visszakerülne a volt magánnyugdíj-pénztári tagokhoz az a vagyon, amit a pénztárakban halmoztak fel, mielőtt az Orbán-kormány ellehetetlenítette az intézmények működését. Ez abból a válaszból derül ki, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium küldött Korózs Lajos szocialista parlamenti képviselőnek az Országgyűlés információs rendszerén keresztül – írja az mfor.hu.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció