A közgazdaságtanban hagyományosan fogyasztóként tekintenek a háztartásokra. Pedig nem csak fogyasztunk, termelünk is, amikor nem a munkahelyünkön vagyunk. Ha a házimunkára fordított időt pénzben fejeznénk ki, a GDP negyedének megfelelő összeg jönne ki – derül ki többek között a KSH láthatatlan munkáról szóló konferenciakötetéből.

Megvonta egyebek mellett a pályakezdők, a táppénzen lévők, és a nyugdíj mellett dolgozó orvosok eddigi tagdíj kedvezményét a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Területi Szervezeteinek Tanácsa. Mindezt azután tették, hogy a legutóbbi, decemberi küldöttközgyűlés nem szavazta meg a tagdíjemelést. Bár Éger István elnök már akkor jelezte, ha tagdíjemelés elmarad „valószínűleg kénytelenek lesznek hozzányúlni a kedvezményekhez”. Most ez megtörtént – írja a Népszava.

A Független Diákparlament szervezésében oktatási vitára ült le három ellenzéki tömörülés, az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik miniszterelnök-jelöltje. A hétfői beszélgetésen Karácsony Gergely, Szél Bernadett és Vona Gábor mondott sok fontos dolgot a Fidesz által szörnyű helyzetbe hozott magyar oktatási rendszerről, meglátásaikat érdemes visszaolvasni percről percre közvetítésünkbenírja a Mérce.

 Úgy tűnik, hogy a korábban jellemző, pusztán a munkavállalói elkötelezettségre és a szervezeti kultúrára fókuszáló szervezeti megközelítés lassan a múlté: a jelen munkavállalói egyre inkább lebilincselő munkaélményre vágynak – írja a Piac és Profit.

Az online végezhető új szakmák megjelenése és a munkavállalók preferenciáinak változása kapcsán Magyarországon is előtérbe került az otthoni munkavégzés.

Nyakunkon az év kezdete óta első ünnepnap, melyen a munkavégzésre is különleges szabályok, illetve különleges bérezés érvényesek – írja az Üzletrész.

Súlyos problémákkal kell szembenéznie a feldolgozóipari cégeknek. Tömegesen jelentek meg új, kvalifikálatlan munkavállalók a munkaerőpiacon, akik új problémákat hoztak magukkal: mindennapossá váltak a munkahelyi érdekkonfliktusok, a lopások, az agresszió. A helyzet felkészületlenül érte a vállalatokat, azonnali megoldásra van szükség. 

Uniós forrásból több mint 30 milliárd fo­rintot fordíthatnak képzésre a vállalatok, de a bérsávhoz igazított részvételi szabály sokuknak megköti a kezét – írja a Világgazdaság.

 Miközben egyre-másra érkeznek a felháborodott betegek történetei a sürgősségi betegellátó osztályokról, mindenki tisztában van az ott dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók heroikus munkájával. A Társaság a Szabadságjogokért véleménye szerint a sürgősségi osztályokon nemcsak a betegek, hanem az orvosok, ápolók jogai is rendszerszinten sérülnek. Akik jobban elmélyülnek a probléma megértésében, azt is pontosan tudják, hogy a sürgősségi betegellátás problémái túlmutatnak ezeken az osztályokon. A TASZ ügyfeleket kereső felhívása mégis nagy vitát kavart a szakmai résztvevők között is. Az alábbiakban a betegek emberi jogi, betegjogi szempontjai mellett az orvosokat, ápolókat segíteni szándékozó munkajogi megközelítésről is szó lesz. Mert a betegek jogainak érvényesítése összefér az orvosok, egészségügyi dolgozók jogvédelmével – írja a medicalonline.hu.

 „A szakszervezetek, ha elég erősek, alakító erői lehetnek egy országnak” – ezt vallja a legnagyobb német szakszervezeti tömörülés, a DGB elnöke, aki múlt szombaton a Magyar Szakszervezeti Szövetség meghívására Budapesten járt. A veledvagyunk.hu írása.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció