A magyarországi vezérigazgatók szemében továbbra is Németország az elsődleges célpiac, miközben Románia egy év alatt fellépett a második helyre, megelőzve az Egyesült Államokat. Az első tízbe éppen csak bekerült Oroszország vonzereje mérséklődött az elmúlt esztendőben – olvasható a Népszavában.

 A kormánypárt alelnöke Pétfürdőn adott elő Fidesz-szimpatizáns közönségnek, és egy részletet ebből megosztott a saját Facebook-oldalán is. Ebben a részletben szó esik gazdasági kérdésekről, majd persze a migrációról, végül pedig Németh Szilárd átfordul arra a kérdésre, hogy a nyugati országok leszoktatták az embereket a munkáról az elmúlt évtizedekben. Ehhez képest egy másik filozófiát kell képviselni szerinte – írja a 444.hu.

Merész vezetés, átfogó intézkedések és bátorító környezet, amely megadja a szükséges szabadságot a munkavállalóknak kreativitásuk kifejezésére – többek között erre van szükség egy jól működő vállalatnál a nemek közötti egyenlőség megteremtése és a fizetési különbségek csökkentése érdekében – derül ki az Accenture kutatásából. A jelentés 40 fontos munkahelyi tényezőre hívja fel a figyelmet.

A nők még csak vállalni sem merik az ambícióikat és az azonos bánásmód iránti igényeiket. Attól tartanak ugyanis, hogy ezek miatt a családalapításkor hátrányba kerülnének a társadalmi elvárásoknak jobban megfelelő nőkkel szemben – olvasható a qubit cikkében.

 Több mint 15 százalékos alapbéremelésről szóló megállapodást kötöttek februárban az ISD Dunaferr Zrt. vezetői és a szakszervezetek, a DV Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Dunaferr Ifjúsági Szervezet – olvasható a jarmuipar.hu-n.

Nem akarnak visszatérni az Ausztriában dolgozó magyarok, és nem csupán a magasabb bérek miatt. A fiatalok 40 százaléka is útra kelne – olvasható a Népszavában.

Bár az elmúlt több mint száz évben jelentősen átalakultak a női szerepek, a nőknek ma is több fronton, így a gyermeknevelés, a háztartási munka és a karrier területén is helyt kell állniuk - jelentette ki Földi Rita klinikai szakpszichológus az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.

Az Európai Unió munkaképes lakosságának 76 százalékát foglalkoztató, húsz leggyakoribb szakma közül 11-ben magasabb a nők aránya a férfiakénál – derül ki az Eurostat felméréséből. A beteggondozók 89, a takarítók 84, az irodisták 80 százaléka nő, de ők vannak többségben tanárként és értékesítőként is. A férfiak jelenléte az építőiparban, a gépiparban, szállítmányozásban, tudományos és mérnöki pályán dominánsabb. Az üzleti és adminisztrációs szektorban viszont a nők (49) és a férfiak (51) aránya közel megegyező.

A nemzetközi nőnapot 1911-ben ünnepelték meg először, időpontja 1913 óta március 8. A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ Közgyűlése.

 Nem hisznek Lázár János bocsánatkérésének őszinteségében, viszont a hódmezővásárhelyi választások óta azt tapasztalják, hogy a közmunkások egyre kevésbé félnek a hatalomtól – fejtette ki a Klubrádióban a Közmunkások Szakszervezetének társelnöke.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció