Az Oracle előrejelzése szerint 2018-ban a gépi tanulás nagyobb változást hoz majd az emberek életében és munkájában, mint bármely más technológia az internet felemelkedése óta – írja a mediapiac.hu.

Az RTL Klub rejtett kamerás riportja szerint annyira túlterheltek a postai dolgozók a csomagküldemények és a karácsonyi Erzsébet-utalványok kézbesítése miatt, hogy központilag kiadták az utasítást, hogy a levélküldeményeket ne szállítsák ki, csupán az ajánlóleveleket. Ezzel a módszerrel valószínűleg rövidebb idő alatt több postaládát is végigjárhat a postás, hiszen nem kell becsöngetnie, aláírásra várnia. A Posta eddig nem reagált ezekre a kijelentésekre – írja a merce.hu.

 Könnyítene a nyugdíj mellett munkát vállalók foglalkoztatási feltételein a kormány. A nyugdíjas szövetkezetek mindeközben szövetségbe tömörülnek – írja a Népszava.

Korábban a VDSzSz Szolidaritás tett feljelentést a VDSzSz ellen. Szerintük a Gaskó István vezette szakszervezet nem tudott elszámolni nekik. Gaskó szerint a rendőrség már lezárta az ügyet, így kiderült, hogy ő nem követett el semmit. Ugyanakkor erről még hivatalos végzést nem kapott.

Nem valósítja meg a tiltott adatszerzés bűntettét az, aki mozgásérzékelős, felvételek készítésére alkalmas kamerát szerel fel a munkahelyén, a kft. női mosdójában azért, hogy az ott történteket rögzítése – a Kúria eseti döntése az ado.hu-n.

10-12 óra alatt nehéz a sürgősségit megúszni – írta nemrég az Abcúg. És arról is cikkeztük már, hogy több száz orvos hiányzik a sürgősségi osztályokról a magyar kórházakban – olvasható a 24.hu-n.

Öt év alatt csaknem 24 ezer ember vándorolt el két magyarországi megyéből valamelyik másikba. Ez annyi, mint Hajdúszoboszló vagy Tata lakossága. A Qubit KSH-adatokra támaszkodó számításai szerint összesen 255 ezer ember döntött a költözés mellett 2012 és 2016 között (idei adatok még nincsenek), a nettó vándorlás pedig megyei szinten 55 ezer volt, vagyis egyes megyék lakossága ennyivel csökkent, míg a többié ennyivel nőtt – írja a qubit.hu.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási idő, járulékfizetési adatok és jogosultsági időszakok érintett személlyel történő egyeztetésére irányuló eljárás továbbfolytatódik 2018-ban is – írja az ado.hu.

Lehet annak örülni, hogy egy felmérésen jól teljesítettek a magyar iskolások, de a helyzet közel sem olyan rózsás, mint amilyennek elsőre tűnik.

A munkaügyi bírák hozzájárultak Magyarország munkaügyi kultúrájának javulásához - mondta Darák Péter, a Kúria elnöke csütörtökön Budapesten, a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete alapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencián.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció