Miközben egyre-másra érkeznek a felháborodott betegek történetei a sürgősségi betegellátó osztályokról, mindenki tisztában van az ott dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók heroikus munkájával. A Társaság a Szabadságjogokért véleménye szerint a sürgősségi osztályokon nemcsak a betegek, hanem az orvosok, ápolók jogai is rendszerszinten sérülnek. Akik jobban elmélyülnek a probléma megértésében, azt is pontosan tudják, hogy a sürgősségi betegellátás problémái túlmutatnak ezeken az osztályokon. A TASZ ügyfeleket kereső felhívása mégis nagy vitát kavart a szakmai résztvevők között is. Az alábbiakban a betegek emberi jogi, betegjogi szempontjai mellett az orvosokat, ápolókat segíteni szándékozó munkajogi megközelítésről is szó lesz. Mert a betegek jogainak érvényesítése összefér az orvosok, egészségügyi dolgozók jogvédelmével – írja a medicalonline.hu.

 „A szakszervezetek, ha elég erősek, alakító erői lehetnek egy országnak” – ezt vallja a legnagyobb német szakszervezeti tömörülés, a DGB elnöke, aki múlt szombaton a Magyar Szakszervezeti Szövetség meghívására Budapesten járt. A veledvagyunk.hu írása.

Súlyos problémákkal kell szembenéznie a feldolgozóipari cégeknek. Tömegesen jelentek meg új, kvalifikálatlan munkavállalók a munkaerőpiacon, akik új problémákat hoztak magukkal: mindennapossá váltak a munkahelyi érdekkonfliktusok, a lopások, az agresszió. A helyzet felkészületlenül érte a vállalatokat, azonnali megoldásra van szükség - hívja fel a figyelmet a HR Evolution.

A munkaerőhiánnyal küszködő Magyarország egyik utolsó nagy „tartalékserege” Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található - ám az érintett csoport egy része szakképzetlen, tartósan munkanélküli, inaktív, vagy egyéb hátrányos státuszú. Megkérdeztük a miskolci önkormányzatot, hogy miként képzelik el e széles tömeg integrációját. Úgy tűnik a város máris szintet lépett: a magas hozzáadott-értéket és a technológiát hangsúlyozzák – olvasható a napi.hu-n.

A szakszervezeti elnök a Hír TV-nek azt mondta: meg kell akadályozni a szakma dolgozóinak külföldre vándorlását.

 Magyarország is olyan családi vállalkozásokat szeretne, amelyek hasonló eredményeket és sikereket érnek el, mint a németországiak - mondta Orbán Viktor hétfőn Nyírbátorban, ahol bejelentette a járműelektronikai alkatrészeket gyártó Rosenberger Magyarország Kft. mintegy hatmilliárd forint értékű új beruházását.

 Rakétasebességgel emelkednek hazai csúcsnyugdíjak, egy év alatt 200 ezer forinttal nőttek ezen ellátások, ma már többen havonta kétmillió forintot kapnak az állami nyugdíjalapból – írja a zoom.hu.

 A szakszervezetek szerint, ha nem is jelentősen, de lehetne enyhíteni a BKV túlterhelt buszvezetőinek terhein. Szerintük ugyanis a cégnél vannak olyan területvezetők, akik sofőrök is, de mégsem teljesítik a kötelező minimumot járművezetésből. Mint mondják, annyiban megértik őket: senki nem vágyik fűtetlen trolik kormánya mögé – írja a Népszava.

Az erős szakszervezetek egy ország alakító erői lehetnek, nem szabad hagyni, hogy elnyomják azokat – mondta a Népszavának a Német Szakszervezeti Szövetség elnöke, Reiner Hoffmann, aki a hétvégén Budapesten tárgyalt.

Reflexió Kiss Ambrus „Szuverén-e a magyar szakszervezeti mozgalom?” című írásáraaz Új egyenlőségben. Kiss Ambrus február 25-én megjelent írását kifejezetten előremutatónak és gondolatébresztőnek tartom, ugyanakkor igen vegyes érzések kavarogtak bennem azután, hogy olvastam a cikket, tanulmányoztam a Policy Agenda által kiadott „Szociális párbeszéd – egyeztetés és érdekérvényesítés a munka világában” című kiadványt, és meghallgattam a témában lezajlott február végi közbeszélgetést.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció