Sokat beszélünk bérharcról, ám ahhoz, hogy jobban megértsük, miről is van szó pontosan, érdemes konkrét eseteket megvizsgálni. A Tesco-sztrájk és a kiskereskedelemben lezajlott bértárgyalások megmutatták, hogy milyen szerepük lehet a szakszervezeteknek a béremelésben – olvasható az Új Egyenlőség cikkében.

Magyarországon 20-25 ezer ember foglalkoztatását biztosítja a gyógynövény ágazat, amely az idegenforgalom és a turisztika számára is kiemelkedő lehetőségeket biztosít. Ennek ellenére a begyűjtött vadon termő gyógynövény mennyisége folyamatosan csökken. A tendencia megfordításához a gyűjtés, valamint a termesztés területén is paradigmaváltásra van szükség - véli a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A versenyszférában jövőre 1,8 százalékos létszámbővülés várható, a munkaerő iránti kereslet viszont tovább erősödik – írja a Népszava.

A bevándorlásellenes kormányzati kampány közepén sokan felkapták a fejüket, amikor tavaly júliusban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nyíltan beszélt arról, hogy a hiányszakmák esetében „harmadik országbeli” – vagyis nem EU-s állampolgár –, szakképzett munkavállalókat lehetne behívni az országba. Azt viszont kevesen sejtették, hogy a miniszter ekkor már nem csak beszélt erről, de a tettek mezejére is lépett – írja a Magyar Nemzet.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Ifjúsági Szövetsége ma Brüsszelben elnökévé választotta Nagy Viktóriát, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma irodavezetőjét.

2018. január 1-től ismét módosul a munka törvénykönyve; a változásokat a Rátkai Ügyvédi Iroda foglalta össze.

 Legkésőbb januárban megjelennek az építőipar gépesítését támogató pályázatok – jelentette be Koji László, az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a szervezet évzáró közgyűlésén – írja a Világgazdaság.

Szokatlan módon 20 orvost, valamint gépészt, informatikust és villanyszerelőt szerez ügyeleti műszakra a ceglédi kórház: egy céggel szerződött, amely a rendelkezésére bocsátja az orvost és a fizikai dolgozót. Csak épp a cég a kórházban dolgozó orvosoké. Meglehet, csak ilyen módszerrel lehet itthon tartani az orvosokat – írja a 24.hu.

A következő hónapokban tovább erősödik a júliusban létrejött nyugdíjas-szövetkezeti rendszer, mivel a dolgozni vágyó idősek a takarékokban, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének képviseletein is regisztrálhatnak – tudta meg a Magyar Idők. A múlt héten megalakult, a szövetkezeteket tömörítő érdekképviselet pedig a toborzás megkönnyítése mellett abban is segít a jövőben, hogy a nyugdíjasokat ne érjék visszaélések. Jelenleg már 76 szövetkezetet jegyeztek be, de a számuk folyamatosan emelkedik.

Alig vannak bankfiókok és bankautomaták a vidéki településeken. Így az ott élők sokszor kénytelenek akár 20-25 kilométert is utazni, vagy többet fizetni a készpénzfelvételért. A híradónknak nyilatkozó szakértő szerint ráadásul egyre csökken a „vidék bankjának” kinevezett Takarékszövetkezetek száma is – olvasható az ATV oldalán.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció