Rohamtempóban emelkednek a bérek a mezőgazdaságban, 2012 és 2017 között mintegy 31 százalékkal nőtt a mezőgazdasági dolgozók fizetése, az emelkedés tavaly volt a legnagyobb, hiszen egy év alatt nettó 12,8 százalékos bérnövekedés volt tapasztalható az ágazatban – mondta el a Magyar Időknek Nagy István. Az agrárminiszter szerint olyan jogszabályi javaslatokat készítenek elő, amelyek mind több közfoglalkoztatottat ösztönöznek arra, hogy az idénymunka után hosszú távon is az agráriumban találja meg a számítását.

Az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent azoknak a fiatal fiúknak az aránya Magyarországon, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a lányok azonban egyre nagyobb számban kerülnek ebbe státuszba. A trend eredményeként a 18-24 éves fiúk esetében már tavaly teljesült az a 2020-as uniós célkitűzés, hogy 10 százalék alá csökkenjen a teljesen inaktív fiatalok aránya, hiszen mindössze 9,8 százalékuk volt ilyen – írja a g7.24.hu.

 Orbán Viktor a magyar társadalom félelmeit az idei választási kampányban olyan módon használta fel, olyan módon kísérletezett velük, amely az egész világon egyedülálló. És nyert, kétharmadot ért el. Erről beszélt Molnár János a Friedrich Ebert Stiftung tudományos munkatársa a szervezet „A félelem megöli a lelket” című konferenciáján, melyen több kutatás vezetői ismertették a magyar társadalom negatív érzelmeivel kapcsolatos következtetéseiket.

Köszönet és megbecsülés illeti a védőnőket, akik nagyon nehéz körülmények között végzik áldozatos munkájukat, és életük, lelkük egy részét adják oda másokért - mondta az emberi erőforrások minisztere a védőnők napja alkalmából rendezett pénteki budapesti ünnepségen.

Elegük lett a BKV-s járművezetőknek a légkondik miatt gerjesztett és egye inkább elhatalmasodó cirkuszból, az alaptalan támadásokból. A képviseletüket ellátó Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) határozottan visszautasítja a laikus, rosszindulatú vádakat, miszerint a sofőrök üzemanyag-megtakarítás miatt nem kapcsolják be a buszok hűtőberendezését. Felháborító, hogy a munkáltatók egyike sem szólal meg alkalmazottai védelmében, s nem cáfolja az őket ért vádakat - írta közleményében az EKSZ.

A létbizonytalanságtól, kiszámíthatatlanságtól és anyagi nehézségektől félnek a magyarok, de a többség alapvetően optimistán tekint az ország sorsára. Az egészségügy romló helyzetét, az elszegényedést, a növekedő társadalmi különbségeket, a nyugdíjrendszer összeomlását és a migrációt tekintik legtöbben az országra leselkedő veszélyként, az ellenzéki pártokkal kapcsolatban pedig a legtöbben szkeptikusak. A Mérce cikke.

Újabb elkeserítő statisztikai adat érkezett a hazai oktatás helyzetéről: június elejéig összesen 91 595 olyan esetet regisztráltak, amelynél az egyetemi vagy főiskolai hallgató ugyan sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét. Ugyanakkor csak tavaly több mint tízezer olyan diplomát adtak ki, amihez a záróvizsgát még valamelyik korábbi évben tették le – írja a 24.hu.

A magyarországi gyártóegységekben további kutatás-fejlesztési munkahelyek létrehozását eredményezi majd az innováció - közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Az áprilisi választás után nemcsak az ellenzéki pártoknak kell (ismét) feltenniük a kérdést, hogyan tovább a „NER”-ben, hanem az érdekvédelem területén is paradigmát kell váltani. Iskolás kiindulópont, de minden új stratégia felvázolása előtt érdemes szembenézni azzal, hol tartanak ma a szakszervezetek, ezen belül is hol tart a nők érdekvédelme. Hiszen ha van szakpolitikai terület, amely a jövőben visszatérően napirenden lesz, úgy a nőkkel, az anyasággal, a szűkebb és tágabb értelemben vett családpolitikával kapcsolatos kérdések mindenképpen – írja a Népszava.

A friss Magyar Közlönyben megjelent az emberi erőforrások miniszterének rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről – írja a HVG.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció