Az Olajipari Szakszervezet félpályás útlezárást tart Százhalombattán jövő kedden „a Mol megkülönböztetés nélküli tisztességes, az Olajipari Szakszervezet által javasolt alapbérfejlesztése” érdekében – írja a Portfolio.

Szokatlanul hosszú, több mint kétnapos, 54 órás sztrájkot tartott a Villeroy & Boch Magyarország Kft. hódmezővásárhelyi üzemében a Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete (MCDSZ). Az ünnepek után, kedden kezdték és csütörtökön délelőtt zárták a munkabeszüntetést a dolgozók az egykori Alföldi Porcelángyárban. Céljuk a 12 százalékos béremelés volt, méghozzá úgy, hogy 11 százalékkal az alapbért emelje meg a vállalat, plusz 1 százalékkal pedig a juttatások nőjenek. Azt most még nem tudni, mennyire volt eredményes a sztrájk, de a cég vezetői péntek délelőttre tárgyalni hívták a szakszervezetet. Ugyanakkor a másik szakszervezet, a Villeroy & Boch Magyarország Kft. Szakszervezeti Alapszervezete korábban, március 22-én már elfogadta a vállalat által ajánlott 8 százalékos béremelést, így az ő tagjaik értelemszerűen nem vettek részt a sztrájkban – tudta meg a Magyar Nemzet.

Hazai viszonylatban szokatlanul hosszú, 54 órás sztrájkot hirdettek a Villeroy & Boch Magyarország Kft. üzemében - az egykori Alföldi Porcelángyárban -, amelynek az első üteme már rendben le is zajlott. A szakszervezet szerint a dolgozói részvétel 50 százalék feletti volt és felmérésük szerint hamarosan akár a munkavállalók nagy többsége csatlakozhat a kezdeményezéshez. A cég szerint viszont a támogatás ennél szerényebb mértékű.

A béremelés ellenére az egészségügyi dolgozók közel felének kevesebb, mint 150 000 forint a fizetése. A többség havonta 250-300 órát dolgozik, hogy meg tudjon élni, vagy pótolja azokat, akik elmentek. Így oldaná meg a Fidesz-KDNP és az ellenzék a magyar egészségügy gondjait az április 8-i országgyűlési választás után.

Továbbra is patthelyzet van az önkormányzati köztisztviselők és a belügyi tárca között, a tárca és a szakszervezet közötti tárgyalás eredménytelenül zárult. Boros Péterné szakszervezeti vezető az atv.hu-nak elmondta: erre a forgatókönyvre is készültek, és továbbra sem lesznek türelmesek. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) elnöke hozzátette: az egész közszférára kiterjedő, közös követelésrendszer kidolgozásán munkálkodnak, annak figyelmen kívül hagyása esetén készek az újabb sztrájkra.

A szakdolgozók alacsony bére és a megbecsülés hiánya miatt tüntettek az egészségügyi dolgozók a hétvégén a Kossuth téren. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma politikai akciónak nevezte a Független Egészségügyi Szakszervezet megmozdulását, mivel a kormány továbbra is elkötelezett az egészségügyi béremelések mellett. A témában Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke volt a Napi aktuális vendége.

Legfeljebb jobban átgondolják a stratégiát, de nem engednek a sztrájkból az egészségügyi dolgozók, akik szerint minden béremelés dacára még így is nagyon sok ember dolgozik nagyon kevés pénzért az állami gyógyító ágazatban.

Minden közfinanszírozott egészségügyi intézményben dolgozó munkavállaló számára azonnali béremelést követelt a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) az érdekképviselet szombati budapesti demonstrációján.

Demonstrációra hívja az embereket a Független Egészségügyi Szakszervezet. A szombati tüntetést az ápolók, szakdolgozók továbbra is alacsony bére és a megbecsülés hiánya miatt tartják. Korábban a Mentődolgozók Szövetsége is egyetértett az utcai demonstrációval, az időpont választással azonban nem. A mentősök szervezetének tagjai magánemberként vesznek részt a Parlamenthez szervezett tüntetésen – olvasható az ATV oldalán.

 Harminc könyvtáros a perspektivikus bérrendezésért demonstrált a Pécsi Tudásközpontban. Szerdán az épületben tartottak egy szakmai konferenciát, amin részt vett Hoppál Péter, kulturális ügyekért felelős államtitkárt, s a fideszes politikust a tudásközpont egyik intézményének, a Csorba Győző Könyvtárnak a dolgozói várták, azt a bértáblát a fejük fölé tartva, ami 2002 óta nem változott – írja a Népszava.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció