Tiltakozik az alaptörvény újabb módosítása ellen a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), és erre szólítja fel a szakszervezeti konföderációkat is. A tömörülés úgy látja, hogy az alaptörvény hetedik módosításának javaslata veszélyezteti például gyülekezés vagy a független bíráskodás alapjogát – írja a Népszava.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete tiltakozik a jelenleg hatályos Alaptörvény szerinti gyülekezési jog korlátozása ellen.

 Egy szerbiai textilüzemben a dolgozó nők vadsztrájkba kezdtek, amiért nem fizetik ki nekik a rendszeres túlórákat. A szakszervezeti munkát alkotmányellenes módon akadályozó vállalat a 60 ezer forintos bérük mellett a fizetetlen túlórák miatt sztrájkoló munkások egy részét elküldte az üzemtől – írja a Mérce.

 Kedden az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező szakszervezeti konföderációk képviselői újra asztalhoz ülnek a kormányzattal, ahogyan két hete is megtették, mindezt egy szakértői egyeztetés keretein belül, ahol követeléseik forrásigényének – kormány általi – meghatározása lesz a középpontban. Az MKKSZ elnöke Boros Péterné, új követeléseket állított fel, és úgy tűnik, nem enged a negyvennyolcból.

 Az ígéretek ellenére nem tartották meg áprilisban a munkabeszüntetéssel járó demonstrációjukat az önkormányzati dolgozók bérhelyzetének rendezéséért küzdő érdekképviseletek, élükön a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével (MKKSZ). Pedig azt vállalták, hogy amíg a kormány nem teljesíti a követeléseiket, januártól kezdődően minden hónapban, egyre hosszabb időre sztrájkba lépnek – írja az mfor.hu.

Félpályás útlezárással hívták fel a figyelmet a Házgyári út és Henger utca kereszteződésében tapasztalható közlekedési problémákra a Vasas Szakszervezeti Szövetség helyi csoportjai szerdán délután – olvasható a veol.hu oldalán.

A közlekedési problémák miatt a Kábelgyártó Vasas Szakszervezet és a Vasas Szakszervezeti Szövetség április 25-én, szerdán 14 és 14.45 között demonstrációt tart a Házgyári út és a Henger utca kereszteződésében – tudta meg a veszpremkukac.hu.

Az új kormány megalakulását várják, hogy kiderüljön, milyen lépések várhatóak, de a munkabeszüntetés előkészületei megkezdődtek, közölte az ATV-ben a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke.

Az Olajipari Szakszervezet félpályás útlezárást tart Százhalombattán jövő kedden „a Mol megkülönböztetés nélküli tisztességes, az Olajipari Szakszervezet által javasolt alapbérfejlesztése” érdekében – írja a Portfolio.

Szokatlanul hosszú, több mint kétnapos, 54 órás sztrájkot tartott a Villeroy & Boch Magyarország Kft. hódmezővásárhelyi üzemében a Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete (MCDSZ). Az ünnepek után, kedden kezdték és csütörtökön délelőtt zárták a munkabeszüntetést a dolgozók az egykori Alföldi Porcelángyárban. Céljuk a 12 százalékos béremelés volt, méghozzá úgy, hogy 11 százalékkal az alapbért emelje meg a vállalat, plusz 1 százalékkal pedig a juttatások nőjenek. Azt most még nem tudni, mennyire volt eredményes a sztrájk, de a cég vezetői péntek délelőttre tárgyalni hívták a szakszervezetet. Ugyanakkor a másik szakszervezet, a Villeroy & Boch Magyarország Kft. Szakszervezeti Alapszervezete korábban, március 22-én már elfogadta a vállalat által ajánlott 8 százalékos béremelést, így az ő tagjaik értelemszerűen nem vettek részt a sztrájkban – tudta meg a Magyar Nemzet.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció