Január 2-án volt az idei első munkanapjuk az önkormányzati dolgozóknak, és rögtön egy levél várta őket a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetétől (MKKSZ), amelyben emlékeztették őket a készülődő sztrájkra. „A mai napig a kormány hallgatása nem tört meg! Az elhatározott sztrájkjaink végrehajtását megkezdtük. Már 1 MKKSZ-tag esetében is lehetőség van a sztrájkhoz történő csatlakozásra” – olvasható a levélben. Boros Péterné, az MKKSZ elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta: a kormány nem tárgyal velük, így egyre valószínűbb, hogy január 12-én és január 15-én sztrájk lesz. A szakszervezeti vezető szerint az önkormányzati tisztviselők fizetésemelése – illetve az ehhez szükséges 45 milliárd forint – nem lehet probléma, amikor az ország költségvetése 20 ezer milliárd forint. Nem ez lenne az első sztrájk, amit az MKKSZ szervez. Tavaly júliusban ötezernél többen vettek részt a kétórás munkabeszüntetésben. A kormányzati érvet szerint ezeknek az alkalmazottaknak a munkaadója nem az állam, hanem az önkormányzat, így elsősorban a településeknek kellene megoldaniuk a bérkérdést.

Nem elég az egészségügyi szakdolgozóknak adott béremelés, ha összehasonlítjuk (a keresetet) azokkal az országokkal, ahová a magyar dolgozók elvándorolnak, majd összehasonlítjuk azzal, hogy ők mennyit és milyen kedvezőtlen munkakörülmények között dolgoznak, és milyen kevesen vannak – mondta az RTL Klub Híradójának Soós Adriána, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke.

Munkabeszüntetéssel kezdheti az új évet a Független Egészségügyi Szakszervezet, ha addig nem jön érzékelhető béremelés. Az érdekképviselet elnöke azt mondja, hiába kaptak az orvosok rövid idő alatt igen komoly béremelést, ha az ágyak mellett dolgozók közül sokan még mindig csak a szakmai minimálbér körüli összeget viszik haza, és a háttérben dolgozó műszakiak, gazdasági szakemberek közül is csak azok érzékelhettek kis emelést, akik korábban minimálbért kapnak.

Egy kisebb karácsonyi csoda kellene ahhoz, hogy elmúljon az egészségügyiek csalódottsága: a weben olvasható hozzászólások alapján sokan számítottak a sztrájktárgyalók által követelt extra pénzre, s miután erre a kormány nem reagált, ingerültek elkeseredettek – írja a Népszava.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint olyan időpontban lehet a sztrájk, ami fájni fog az áruházláncnak.

 Ismét megalakította sztrájkbizottságát a Dunaferrnél a Mozdonyvezetők Szakszervezete helyi tagcsoportja- infomál közleményében az érdekképviselet. 

Megkezdi a sztrájksorozat előkészítését a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) a jövő év első három hónapjára a köztisztviselői illetmények emelése érdekében - közölte a szakszervezet elnöke szerdán az MTI-vel.

Levélben hívta fel a miniszterelnök figyelmét a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke, hogy ha a kormány továbbra is halogatja a terület dolgozóinak érdemi bérrendezését, akkor a tagság nyomására elsőként az önkormányzatoknál elkezdik egy januárban induló folytatólagos munkabeszüntetés megszervezését. Boros Péterné azonban azt hangsúlyozta a Népszavának, hogy a béremelésekből 10 éve kimaradt kistelepülési önkormányzatok mellett azokon a kulturális és szociális területhez tartozó, vagy más közszolgáltatást végző munkahelyeken is egyre nő az elégedetlenség, ahol kisebb-nagyobb bérkiegészítésekkel próbálta csökkenteni a feszültséget a kormány.

Közben már akkora munkaerőhiány a Tescóban, hogy jutalék jár a dolgozóknak, ha új kollégát szerveznek be. Sehol sincs elég ember az ágazatban – olvasható a zoom.hu cikkében.

Ha a következő kormányülésen nem döntenek az önkormányzati dolgozók béremeléséről, sztrájkot szervez a szakszervezet, ami akár több napos is lehet – erről a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke beszélt a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció