Bár a január 17-i kormányülés előtt soron kívüli tárgyalást kezdeményeztek az egészségügyi érdekvédők, úgy tűnik, a sztrájktárgyalásokon részt vevő MSZ EDDSZ és a Mentődolgozók Szakszervezete, valamint stratégiai partnereik  (ágazati kamarák) kérését a kormány nem vette komolyan. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis a 107. Kormányinfón csak annyit mondott, hogy a kormány felhatalmazását bírja továbbra is az emberi erőforrás miniszter arra, hogy a szakdolgozók ez évi novemberi (bruttó 8 százalékos) béremelését előrehozzák. (Csak emlékeztetőül: tavaly novembertől bruttó 12 százalék, jövőre novembertől 8 százalék bérfejlesztést kapnak a megállapodás szerint a szakdolgozók.) – írja a weborvos.

Közös levelet küldött a miniszterelnöknek a Független Egészségügyi Szakszervezet és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége.

Ha egy felhívásnak eleget téve pénteken nem megy iskolába a diák, az épp olyan, mintha bármely más nap kihagyná az órákat, azaz ha nincs szülői papír, akkor igazolatlan hiányzásnak számít. Magával a demonstrációval nincs dolga a fővárosi iskoláknak, hiszen délután négy után már nemigen vannak órák. Retorzió elvileg nem érheti a gyerekeket a részvételért – írja a HVG.

Kedden Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár az M1-en azt mondta, folyamatosan emelkedik a múzeumok és könyvtárak látogatottsága, a kormány jelentős mértékben támogatja ezen intézmények felújítását. Tavaly 360 milliárd forintnyi infrastruktúra-fejlesztésről született döntés, amelyek a következő 4-5 esztendőben valósulhatnak meg – írja a 24.hu.

Hétfőn ért véget a kétnapos sztrájk az önkormányzati hivatalokban, de már az újabb munkabeszüntetést szervezi a Magyar Köztisztiviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ). A következő demonstrációt február 13. és 19. között tartják, vagyis hosszabb ideig sztrájkolnak, mint januárban. Ha pedig akkor sem érkezik válasz a kormánytól, akkor márciusban még hosszabb időre függeszthetik fel a munkát a felhíváshoz csatlakozó hivatalokban – írja az mfor.hu.

 „Fiatalságunk siralmasan nagy része telik a felesleges anyagok túlrészletezésével, nem akarunk agyonhajszolt zombik lenni” – olvasható a január 19-ére meghirdetett diáktüntetés ismertetőjében. Aki szerint ez kormányellenes tüntetés, az egy generációnak mondja azt, hogy semmi szükség rá – állítja az egyik szervező. A demonstrációt középiskolások, illetve a Független Diákparlament szervezi, amelyet a Friedrich Ebert Alapítvány mellett magánszemélyek is támogatnak, köztük Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója. A szervezők azt kérik, aki teheti, ezen a napon ne menjen iskolába. Az oktatási jogok miniszteri biztosa az Indexnek azt mondta: ha a szülő igazolja a hiányzást, a diákot semmilyen retorzió nem érheti ezért.

Péntek után hétfőn is csak a legsürgősebb ügyeket intézték a sztrájkoló önkormányzati dolgozók. 98 hivatal csaknem 7 ezer dolgozója függesztette fel a munkát. A szakszervezet a 10 éve nem emelkedő bérek miatt tiltakozik így. Ha a mostani kétnapos sztrájk nem vezet eredményre, februárban, majd márciusban már hosszabb munkabeszüntetéssel folytatják a nyomásgyakorlást – olvasható a HírTV oldalán.

Diáktüntetés szerveződik. Január 19-re a Parlament elé hívják azokat, akik elégedetlenek az oktatási rendszerrel. A szervezők a diákokat arra kérték, aznap ne menjenek iskolába. A Magyar Időknek a Nemzeti Pedagóguskar elnöke elég szerencsétlennek nevezte a „Ne menj suliba!” szlogent, mert ez arra utal, hogy az iskola negatív dolog. Márpedig Horváth Péter szerint a diákok nagy része nem megy rossz érzésekkel iskolába, ami nem jelenti azt, hogy nincsen szükség reformokra – írja a 24.hu.

Zárt kapuk fogadták pénteken és hétfőn azokat, akik önkormányzati ügyeket szeretnének intézni, ugyanis 2 napos sztrájkot hirdettek a közszolgálati dolgozók. Béremelést szeretnének kiharcolni, ami nem csak az önkormányzati köztisztviselőkre, hanem mintegy 200 ezer olyan közalkalmazottra, kormánytisztviselőre és közszolgálati dolgozóra is vonatkozik, akinek 10 éve egy fillérrel sem emelkedett a fizetése – írja a Mérce.

Képzelje el azt a helyzetet, hogy a szociális osztály dolgozójának alig több a jövedelme, mint annak a kispestinek, aki felkeresi az irodát. Így szemléltette egy önkormányzati dolgozó a köztisztviselők méltatlan helyzetét a fővárosi XIX. kerületi helyhatóságnál, ahol 165 dolgozóból 88-an csatlakoztak a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) pénteki sztrájkjához. Ez 50 százaléknál valamivel magasabb részvételi arányt jelent, ám Póti Tímea, az MKKSZ munkahelyi alapszervezetének elnöke szerint így is a kispesti önkormányzati hivatal volt az egyetlen a fővárosban, ahol egész napra felfüggesztették a munkát. Így ügyfeleket sem fogadtak – írja az mno.hu.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció