Zárt kapuk fogadták pénteken és hétfőn azokat, akik önkormányzati ügyeket szeretnének intézni, ugyanis 2 napos sztrájkot hirdettek a közszolgálati dolgozók. Béremelést szeretnének kiharcolni, ami nem csak az önkormányzati köztisztviselőkre, hanem mintegy 200 ezer olyan közalkalmazottra, kormánytisztviselőre és közszolgálati dolgozóra is vonatkozik, akinek 10 éve egy fillérrel sem emelkedett a fizetése – írja a Mérce.

Képzelje el azt a helyzetet, hogy a szociális osztály dolgozójának alig több a jövedelme, mint annak a kispestinek, aki felkeresi az irodát. Így szemléltette egy önkormányzati dolgozó a köztisztviselők méltatlan helyzetét a fővárosi XIX. kerületi helyhatóságnál, ahol 165 dolgozóból 88-an csatlakoztak a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) pénteki sztrájkjához. Ez 50 százaléknál valamivel magasabb részvételi arányt jelent, ám Póti Tímea, az MKKSZ munkahelyi alapszervezetének elnöke szerint így is a kispesti önkormányzati hivatal volt az egyetlen a fővárosban, ahol egész napra felfüggesztették a munkát. Így ügyfeleket sem fogadtak – írja az mno.hu.

Kilencvennyolc önkormányzati hivatal 6854 dolgozója csatlakozott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) által, az önkormányzati dolgozók béremelése érdekében meghirdetett pénteki és hétfői sztrájkhoz - közölte az MKKSZ elnöke pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Béremelést szeretnének kiharcolni, sokaknak ugyanis 10 éve nem változott a fizetése. Gulyás Gergely szerint viszont ez egyértelműen kormányellenes akció, különben nem kampányidőszakban sztrájkolnának a dolgozók.

A teljes nem kormánypárti média nagy dúrral hozta, több ezer gyerek nem fog iskolába menni január 19-én, hogy ezzel tiltakozzanak a kormány rossz oktatáspolitikája ellen, majd délután a Kossuth téren fognak tüntetni. A cikkek szerint már most 5000-en jelezték, hogy ott lesznek, és 20 ezren érdeklődnek az esemény miatt. Gigatüntetés, jelemezte az egyik portál a készülő eseményt – írja a Mérce.

 Az egészségügyiek körében csak „pulykapénznek” becézett, karácsonyra beígért bérkiegészítés elmaradása komoly elkeseredést váltott ki, s nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ágazatban ismét erősödik a sztrájkhangulat, tudta meg a Szabad Föld Kiss László ápolótól, az 5.12. Szakszervezet a Tiszta Egészségügyért elnökétől.

A Parlamentnél tartanak demonstrációt január 19-én, már sok ezren jelezték részvételüket – írja a 24.hu.

Jövő pénteken sztrájkolnak a köztisztviselők, 10 év után béremelést akarnak. Ha a kormány erre nem hajlandó, akkor további 3 alkalommal is beszüntetik a munkát. Mindeközben a kormány elbocsátásokra készülhet a közszférában: a Nemzetgazdasági Minisztérium ugyanis 5 milliárd forintot nyert uniós pályázaton a létszámleépítések kezelésére – írja a HírTV.

 A BKV 12 százalékos korábbi ajánlata nem fedezi a munkaválók bérköveteléseit, ezért márciusig tárgyalnak a vállalat vezetésével.

Ahogy korábban is megírtuk már: január 12-én és 15-én is sztrájkolnak a közszféra dolgozói. A bérrendezésért küzdő Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete jelezte: ha a kétnapos munkabeszüntetés nem hoz eredményt, akkor februárban három, márciusban már négy napot (és így tovább) nem dolgoznak majd a köztisztviselők, mindaddig, amíg követeléseiket a kormány figyelembe nem veszi – olvasható a Mérce cikkében.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció