Szakmaiatlan ámokfutás, lehetetlen munkakörülmények és napi megélhetéssel küzdő dolgozók jellemzik a víziközmű-szolgáltatást Magyarországon - írta Orbán Viktornak címzett újabb figyelmeztető levelében az Alföldvíz Zrt. szakszervezete. Miskéri László szakszervezeti vezető szerint a víziközmű-szolgáltatókat sújtó kormányzati intézkedések tönkretették a 22 ezer embert foglalkoztató ágazatot, ami a végnapjait éli. 2013-ban, 2015-ben is jelezték, hogy gond van, de érdemi választ nem kaptak. A szakszervezeti vezető úgy fogalmaz: 3000 milliárd forint hiányzik a rendszerből – olvasható a HírTV oldalán.

A szülők is egyetértenek a múlt heti diáktüntetésen elhangzottakkal. A Független Diákparlament „meglepetés-akciókkal” készül, ha a kormány nem reagál követeléseikre – írja a Népszava.

Az előre hozott béremelés ellenére is lehet sztrájk az egészségügyben – jelentette ki a HírTV műsorában Eisenhauerné Fördős Andrea. A Független Egészségügyi Szakszervezet alelnöke azt szeretné, hogy 50 százalékkal emeljék az alapbéreket. Az érdekképviseleti vezető szerint a kormány által megígért nyolcszázalékos fizetésemeléssel a keresetek csak a szakmai bérminimumot érik majd el az ágazatban.

A Pedagógusok Szakszervezete is csatlakozik a Tanítanék vasárnap délutáni tüntetéséhez.

 „Az egyik szemünk sír a másik nevet” – így reagált az ATV-nek a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) az előrehozott béremelésre.

Két évnyi munkával és tapasztalattal a háta mögött vonul újra a Kossuth térre a Tanítanék Mozgalom. Szerda délutáni sajtótájékoztatójukon elmondták: akkor is tiltakoznak az oktatáspolitika és a kormánypropaganda összemosása ellen, ha kormány a füle botját sem mozdítja – írja a Mérce.

A Hatvani Autóelektronikai Dolgozók Független Szakszervezetének (HaDFSZ) sztrájkbizottsága január 24-én a 9 és 11 óra közötti időre figyelmeztető sztrájkot hirdetett, mivel tárgyalásos úton nem tudtak megállapodni a Bosch Magyarországgal - közölték a Napi.hu-val.

Több mint háromezer könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési dolgozó által aláírt, béremelést követelő petíciót adott át hétfőn, a magyar kultúra napján a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Kultúráért Felelős Államtitkársága részére.

„Nem szabadna eljutni oda, amikor már az egészségügyet újra kell éleszteni, mert nem biztos, hogy sikerülni fog” – mondja Dr. Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke. A MOMSZ vezetője Zsúrpubinak adott interjújában többek között a mentőknek nagy csinnadrattával bejelentett 10 százalékos béremelésről, az egészségügyi dolgozók helyzetéről, a velük kapcsolatos, szándékosan félrevezető kormányzati tájékoztatásról, a hiányzó jövőképről is beszélt, valamint elárulta, megtalálták annak a módját, hogy az egészségügyi dolgozók, beleértve a mentőket is, sztrájkolni tudjanak, ha minden kötél szakad.

Tizenöt pontos követelést juttatott el két egészségügyi szakszervezet a kormányfőnek. Ha elutasító választ kapnak, sztrájkot hirdetnek – olvasható a Népszava cikkében.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció