A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint nem lehet tovább várni, ezért tüntetést tartanak két héttel az országgyűlési választás előtt. Mindenkit várnak, aki szeretne tovább élni.

 A Kétfarkú Kutya Párt ellen-Békemenettel, az MSZP-DK-Párbeszéd nagygyűléssel, a diákok megemlékezéssel és tüntetéssel, míg a Fidesz Békemenettel és Orbán-beszéddel fog megemlékezni a 48-as forradalom évfordulójáról – írja a Mérce.

Sikerült a kormánynak leszerelnie a demonstrációra készülő két egészségügyi szakszervezet egyikét. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége Facebook-oldalán jelentette be, hogy kiszáll a március 24-ére Budapestre tervezett tüntetés szervezéséből. Döntésüket azzal indokolták, hogy kaptak választ a kormányfőnek küldött levelükre az egészségügyért felelős államtitkártól, így látnak esélyt a tárgyalások megkezdésére. Egyébként pedig a kampányidőszakot nem tartják szerencsésnek egy ilyen demonstrációra, hiszen ilyenkor a pártok is hasznot húzhatnak a követeléseikből – írja a Népszava.

Noha lapunk nem kapta meg a szombathelyi önkormányzat közleményét, de a kormánypárti sajtó lehozta, innen tudjuk, hogy a városvezetés szerint a Styl vezetése megakadályozta, hogy a város segítséget nyújtson a nehéz helyzetben lévő gyárnak. Azt is írják, hogy „Hende Csaba Szombathely országgyűlési képviselőjének közbenjárására a Magyar Állam 2018 februárjában további pénzügyi segítséget kívánt nyújtani” – írja a Nyugat.

 A Mérnökök és Technikusok Szakszervezete kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett a kecskeméti székhelyű, kábelkonfekcionálással foglalkozó Cab Tec Kft.-vel a 2018-as bérekről – írja az autopro.hu.

„Ha folytathatjuk a politikánkat, folytatjuk majd az emeléseket is” - ez volt a kormány válasza az önkormányzati dolgozók béremeléséért harcoló MKKSZ számára a szakszervezet szerint a parlamentben néhány napja tartott vitanapon. Ami azt üzenhette az érdekképviseleti képviselők számára, hogy a választásokig már nem kerül sor az általuk sürgetett bérrendezésre a hivatali dolgozók körében – írja az mfor.hu.

Indokolatlan az egészségügyi munkabeszüntetés, a dolgozók többsége jól járt a béremeléssel, a tiltakozó szakszervezet felnagyítja a problémát – mondta a Magyar Hírlapnak Éger István.

Futárral küldte el hétfő kora délután Orbán Viktornak két ágazati szakszervezet – a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) – a sztrájk tárgyalások kezdeményezéséről szóló levelet. Az érdekvédők 15 pontban fogalmazták meg követeléseiket, s egyben jelezték azt is, hogy március 24-ére tüntetéssel készülnek – írja a Népszava.

Levelet kap hétfőn Orbán Viktor. A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) 15 pontban fogalmazza meg követeléseit. Nem először: a két szervezet már január végén is közös levélben írta meg a miniszterelnöknek, milyen sürgős intézkedések szükségesek az egészségügyi dolgozók kereseti helyzetének javítása érdekében. Egy hónap alatt annyi történt, hogy előrehozták az egészségügyi dolgozok őszre tervezett fizetésemelését, így már február 20-án több pénz érkezett a számlájukra. De nem mindenkinek. Volt, aki mindössze két forinttal, volt, aki néhány százzal „gazdagodott” az emelés után, a Facebookon sokan arról panaszkodtak, hogy egy forintot sem kaptak – írja a 24.hu.

Több ezren, többségében középiskolás korú diákok vonultak a Deákról a Parlamenthez, hogy egy minőségibb oktatásért tüntessenek. A Kossuth téren több beszéd is elhangzott. A szervezők bejelentették a következő tüntetésüket is: március 15-én délután az Operaházhoz várnak mindenkit. Előtte pedig március 12-én három ellenzéki miniszterelnök-jelölttel ülnek le nyilvános vitában megbeszélni az oktatás kérdéseit. „Hogy lehet fenyegető jelenség, ha beszélgetni akarunk a minket érintő kérdésekről?” - tette fel a kérdést az egyik felszólaló. Olvassa el, miket mondtak még! Az Index tudósítása.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció