Elakadtak a bértárgyalások a Tescónál, mert a munkáltató továbbra is bruttó, dolgozónként 4 ezer forintos béremeléssel számol - mondta Buday Pálné, a KASZ alelnöke a keddi bértárgyalást követően az MTI-nek, közölte, a munkavállalókat képviselő két szakszervezet a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) úgy döntött, hogy a dolgozók érdekében demonstrációt tartanak.

Legalábbis, ha nem tudnak megállapodni a kormánnyal. A tervek szerint szeptember 4-6. között munkalassítással fogják érzékeltetni, hogy forráshiányos a terület. Nagy Ákos, keszthelyi fogorvos, az akció szervezője a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában azt mondta, csak a sürgősségi ellátás lesz elérhető ebben a három napban.

Június 20-án tartják a következő bértárgyalást a Tesco áruházlánc vezetői és a szakszervezetek között, ezt követően nyilvánosságra kerül, pontosan mikor és milyen törvényes eszközökkel fejezik ki elégedetlenségüket a dolgozók az üzletlánc évek óta elhibázott bérpolitikája miatt – értesült a Magyar Idők. Eddig több ezren csatlakoztak az áruházi alkalmazottak helyzetének javítását célzó országos demonstrációs kezdeményezéshez, melynek részeként júliusban munkalassításra lehet számítani több Tesco-egységben.

Sztrájkot hirdet július 17-re a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), ha nem tud megállapodni a kormánytisztviselők, önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak béremeléséről a kormánnyal - jelentették be az MKKSZ  képviselői kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Az alacsony bérek és a rossz munkakörülmények már-már elviselhetetlenek a mentődolgozók között, akik közül sokan külföldön vagy a magánszférában keresnek állást, annak ellenére is, hogy a testületben erős a hivatástudat. A szakszervezeti vezető szerint csak ezért működik még a rendszer, de ezzel nem élhet vissza a kormány – írja a Vasárnapi Hírek.

A mentősök után a közalkalmazottak újabb fontos csoportja készül figyelmeztető megmozdulásra – írja a 24.hu.

„Elég volt” - szlogennel mintegy 200 mentős demonstrált szerda délután Budapesten az Országos Mentőszolgálat Markó utcai központja előtt tisztességes bért és munkakörülményeket, társadalmi megbecsülést követelve. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) által szervezett tiltakozáson a mentősök mellett kiállt négy társszakszervezet is: a Kéményseprők Országos Szövetsége, az 5.12 Tiszta Egészségügyért Szakszervezet, a Független Egészségügyi Szakszervezet és az Autonóm Területi Szakszervezet – írja a napi.hu.

Balog Zoltán nemrég bejelentette, a kormány jövőre 10, négy év alatt pedig összesen 67 százalékos béremelést hajt végre a mentőknél.

Továbbra is 60 százalékos béremelést követel a mentőknek a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége, ennek nyomatékosítására holnap megtartja a beígért demonstrációt. A szövetség elnöke és a mentőszolgálat főigazgatója között tegnap volt az első hivatalos megbeszélés, de azon csak az együttműködés kereteiről sikerült megállapodni – írja a Magyar Idők.

Közeledtek az álláspontok a mentőszolgálat és az egyik mentős szakszervezet tárgyalásán. Ennek ellenére megtartják a május 31-ére tervezett demonstrációt – írja az Origo.

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció