A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint olyan időpontban lehet a sztrájk, ami fájni fog az áruházláncnak.

 Ismét megalakította sztrájkbizottságát a Dunaferrnél a Mozdonyvezetők Szakszervezete helyi tagcsoportja- infomál közleményében az érdekképviselet. 

Megkezdi a sztrájksorozat előkészítését a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) a jövő év első három hónapjára a köztisztviselői illetmények emelése érdekében - közölte a szakszervezet elnöke szerdán az MTI-vel.

Levélben hívta fel a miniszterelnök figyelmét a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke, hogy ha a kormány továbbra is halogatja a terület dolgozóinak érdemi bérrendezését, akkor a tagság nyomására elsőként az önkormányzatoknál elkezdik egy januárban induló folytatólagos munkabeszüntetés megszervezését. Boros Péterné azonban azt hangsúlyozta a Népszavának, hogy a béremelésekből 10 éve kimaradt kistelepülési önkormányzatok mellett azokon a kulturális és szociális területhez tartozó, vagy más közszolgáltatást végző munkahelyeken is egyre nő az elégedetlenség, ahol kisebb-nagyobb bérkiegészítésekkel próbálta csökkenteni a feszültséget a kormány.

Közben már akkora munkaerőhiány a Tescóban, hogy jutalék jár a dolgozóknak, ha új kollégát szerveznek be. Sehol sincs elég ember az ágazatban – olvasható a zoom.hu cikkében.

Ha a következő kormányülésen nem döntenek az önkormányzati dolgozók béremeléséről, sztrájkot szervez a szakszervezet, ami akár több napos is lehet – erről a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke beszélt a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában.

 Nem egy napon múlik az ország versenyképessége – figyelmeztet a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért küzdő Magyar Szakszervezeti Szövetség. Közben a helyi köztisztviselők negyedik sztrájkjukra készülnek – írja a Népszava.

Törvényes lett volna az operaházi dolgozók október 28-ra meghirdetett sztrájkja – ezt mondta ki a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy Bíróság végzése. A munkavállalókat képviselő három szakszervezet azért hirdetett sztrájkot, mert Ókovács Szilveszter főigazgató korábban egyoldalúan mondta fel a dolgozók kollektív szerződését.

Országos közszolgálati megmozdulásokat szervez 2018 első negyedévében a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF), ha a kormány nem dönt a köztisztviselők és közalkalmazottak bérhelyzetének javításáról. Erről a konföderáció Ügyvivő Testülete hozott döntést, miután a központi bértárgyalásokra kizárólagos jogosítványokkal rendelkező Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) az a megállapodás született, hogy nem nyúlnak a minimálbér és a garantált bérminimum tavaly egészen 2022-ig elfogadott emelési üteméhez - írja a Népszava.

A családi házak számára kötelező kéményseprés megszüntetéséről szóló törvényjavaslat visszavonását követelték a Kéményseprők Országos Szakszervezetének (KOSZ) szervezésében hétfőn Budapesten, a Kossuth Lajos téren rendezett demonstráció résztvevői.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció