A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a megjelent kormányrendelet alapján nem tartja elégségesnek az érettségiben részt vevő személyek (diákok, pedagógusok, technikai személyzethez tartozók) élet- és egészségvédelme érdekében tett biztonsági intézkedéseket.

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és a Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ) „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése és az átmenet támogatása a „B” Bányászat, kőfejtés ágazatban” című, GINOP-5.3.5-18-2019-00125 azonosító számú közös projektje a megvalósítás szakaszába lépett. 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) sajnálattal tapasztalja, hogy még kevesebb információ hangzott el a Kormányinfón, mint április 9-én, ezért a kérdések is szaporodtak.

 Most még javában tombol a járvány és egyelőre egyáltalán nem látszik a fény a horizonton. A Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége szerint egyszer azonban véget ér, véget kell, hogy érjen ez a nem normális helyzet és eljön az „újjáépítés” ideje. A Megyei Szövetség hangsúlyozza: jelenleg az egészségvédelem a piros ász, ám mellette a munkahelyvédelem, a gazdasági kérdések sem kerülhetnek ki vigyázó tekintetünk látóköréből.

Kövér László,

az Országgyűlés elnöke

 Tisztelt Elnök Úr!

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF), az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek), a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) értesült arról, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását is tartalmazó, 2020. április 10-én napvilágra került és T/10098. sz alatt április 14-én a parlament elé terjesztett törvénytervezet szerint a könyvtári, múzeumi, levéltári, közművelődési, továbbá a színházi és nagyzenekari munkavállók 1992 óta létező közalkalmazotti jogállását 2020. november 1-jével megszüntetik.

"Semmi nem indokolja, hogy a szakmai törvények módosítása összemosásra kerüljön a közalkalmazottak jogállását módosító törvénnyel, ezért kérjük a kettő szétválasztását és megfelelő szakmai egyeztetések lefolytatását mindkét törvény esetében."

A közös állásfoglalás teljes szövege itt olvasható.

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF), az Értelmiségi Szakszervezetek Szövetsége (ÉSZT) , a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek), a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény olyan módosítását készül Magyarország Kormánya beterjeszteni a parlament elé, mely alapos és részletes társadalmi konszenzus nélkül teljes szakmacsoportokat fosztana meg a jelenlegi közalkalmazotti jogállásától.

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete megdöbbenéssel és felháborodással fogadja a kormányzat legújabb törvénymódosítási tervét, mely a kulturális területen dolgozók jogállását megváltoztatná. A kormány megszüntetné az ágazatban dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát, azt munkaviszonnyá alakítva át. A tervezet – álságos indoklásával ellentétben – nem az állami és az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb ellátását, az ellátásban foglalkoztatottak jogviszonyainak a közszolgáltatás jellegéhez és tartalmához igazodó differenciálását, munkájuk anyagi elismerésének elősegítését, a kulturális közszolgáltatások kiszélesítését és azoknak a 21. századi követelményeknek valómegfelelését szolgálja!

A Pedagógusok Szakszervezete üdvözli, hogy az Emmi, illetve az oktatásért felelős akciócsoport elfogadta a PSZ korábbi javaslatát, miszerint csak egyféle vizsgát tartsanak.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) fokozott figyelemmel kíséri a vírusjárvány alakulását és annak gazdasági következményeit. Vizsgálja, hogy e krízis hogyan hat és befolyásolja a magyar szakképzést, az abban tanulók és dolgozók helyzetét, életét.