Az Emberi Erőforrások Minisztériuma két héttel az tanév kezdete előtt küldte el az iskolaigazgatóknak a köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi intézkedési tervét. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hosszan részletezte nyílt levelében azokat a problémákat, amelyekre nem ad megoldást a minisztérium terve. A minisztérium válaszközleményében a felvetett problémákra nem reagál érdemben, ellenben ismét a PDSZ vezetőit és tagságát sértő kijelentéseket tesz, ahogy tette ezt már korábban is, amikor nincsenek valódi érvei.

Az szeptemberi háromnapos önkormányzati sztrájkot támogató munkahelyi aláirásgyűjtés augusztus 29-ig folytatható.

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) támogatja a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) 2020. augusztus 12-ei kezdeményezést az oktatáson belüli járványügyi protokoll kialakításával kapcsolatban.

A Pedagógusok Szakszervezete a pedagógustársadalom becsapásának tartja az EMMI győzelmi jelentését a pedagógusok béremeléséről. A PSZ többször is kijelentette, a 2020. július 1-től járó 10 százalékos ágazati szakmai pótlék nem tekinthető béremelésnek, ezzel csak azt ismeri el a kormány, hogy a pedagógus életpályamodell csődöt mondott. Valódi béremelésnek azt lehet tekinteni, ha a pedagógusok bérének vetítési alapját a minimálbérhez kötik újra. 2014 óta, miután a vetítési alapot elszakították a minimálbértől, a pedagógusok zsebéből 10 havi bért vett el a kormány. A PSZ továbbra is várja Bódis József, az EMMI egykori államtitkára 2019. márciusában tett ígéretének betartását, az egyszeri 30 százalékos béremelést.

Tisztelt Államtitkár Úr!

Mint a közösségi közlekedés összehangolásáért felelős miniszterelnöki megbízottat is tájékoztatjuk, hogy a Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége a Zala megye és Budapest közötti buszközlekedés drasztikus visszavágása miatt petíciót indított útjára.

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Dolgozók Szakszervezete a Magyar Közlönyben 2020. július 24-én megjelent, 1430/2020. (VII.23.) számú kormányhatározatból értesült az ELKH 2020. évi többletforrás-juttatásának módjáról és az új típusú finanszírozási rendszer bevezetéséről. A kormány az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóhelyeinek feladatarányos finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról c. határozatnak 2.b pontjában rögzítettek szerint a 2020. évi 11 milliárd Ft többletforrást a Kiválósági ösztöndíjak alcím javára biztosítja, kétségessé téve így a bértömeg sokszor megígért emelésének végrehajtását. A TDDSZ a többletforrás kizárólag kiválósági címen történő felhasználását értelmetlennek tartja és ellenzi, ugyanakkor határozottan kéri, hogy az ELKH illetékes vezetői ennek a rendelkezésnek a pontos tartalmáról mielőbb informálódjanak és a biztosított forrás felhasználásának tervezett módjáról a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a Kutatóközpontokat és az Intézeteket. A TDDSZ, mint az ELKH kutatóhálózatának dolgozói között reprezentatív szakszervezete elvárja, hogy az ELKH a legnagyobb nyíltsággal kezelje és a kutatóhálózat kollektívája felé közvetítse a finanszírozási és bérjuttatási átalakítást célzó kormányzati elképzeléseket és azok megvalósítási szándékának minden részletét.

Ismét a parlamenti pártok segítségét kéri a Magyar Szakszervezeti Szövetség, s ismét azt várja tőlük, hogy forduljanak az Alkotmánybírósághoz jogorvoslatért a veszélyhelyzet idején és annak örve alatt született határozat ellen, amely felülírta a Munka törvénykönyvét is. A MASZSZ különösen aggályosnak tartja azt a kitételt, amely szerint "a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhet". Az ügyben született korábbi MSZP-s beadványt az AB hatályvesztésre hivatkozva elutasította, a MASZSZ azonban a döntést nem hagyja annyiban.

Online térben fordult Zala megye buszközlekedést igénybe vevő lakosságához a Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége a buszjárat-leállítások miatt.

A LIGA Szakszervezetek aggodalommal szemléli a Magyar Posta Zrt. és a postánál működő tagszervezetei közötti bértárgyalások megakadását, ezért támogatja a postás szakszervezetek tervezett demonstrációját.

Felhívjuk a közvélemény, az újságírók, szerkesztők figyelmét arra, hogy a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) két szakszervezet, tehát a PSZ nem a PDSZ rövidített változata!