Valamennyi, 2022. március 16-ától megkezdett, határozatlan idejű sztrájkban érintett munkáltató részére.

 Tisztelt Munkáltató!

 Tagjaink azzal a problémával fordultak hozzánk, hogy annak ellenére, hogy nem teljes munkanapon át vettek részt sztrájkban, illetve polgári engedetlenségben, mégis értesítést kaptak a NAV-tól arról, hogy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságuk megszűnt.

 A Sztrájk tv. 1. § (2) bekezdéséből következik, hogy a sztrájkban részt vevő munkavállaló szabadon eldöntheti, mennyi ideig sztrájkol. Azt is megteheti, hogy egy ideig sztrájkol, utána nem, majd újra sztrájkolni kezd. Egyetlen egy kötelessége ebben a körben, hogy erről a munkáltatót tájékoztatnia kell.

A sztrájkban részt vevő munkavállaló kizárólag az általa végzett sztrájk időtartamára nem jogosult munkabérre a Sztrájk tv. 6. § (3) bek. alapján, mely szerint: „A sztrájk miatt kiesett munkaidőre - eltérő megállapodás hiányában - a dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg.”

Ebből az is következik, hogy ha egy általános munkarendben foglalkoztatott munkavállaló egy sztrájkkal érintett munkanapon 4 órát sztrájkol, akkor csak erre a 4 órára nem jár neki munkabér, de egyébként ugyanerre a munkanapra a további 4 órára eső munkabérre jogosult. Az ezzel ellentétes munkáltatói intézkedések a Sztrájktv. 6. § (3) bekezdésébe és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 161. § (1) bekezdésébe ütköznek. Utóbbi rendelkezés határozza meg. hogy mely esetekben lehet a munkabérből levonni.

Szintén megtévesztő tájékoztatást kapott sok munkavállaló arról, hogy sztrájkban való részvétel esetén mi történik a társadalombiztosítási jogviszonyával.

A társadalombiztosítás ellátásairól szóló 2019. évi CXXII. tv. értelmében:

  1. § Szünetel a biztosítás
  2. a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha
  3. aa) a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy
  4. ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe,
  5. ac) azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe,
  6. b) az igazolatlan távollét időtartama alatt,
  7. c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt.

 A sztrájkban való részvétel a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésnek minősül az Mt.

  1. § (1) bek. l) pontja alapján, hiszen munkaviszonyra vonatkozó szabály, a Sztrájktv. alapján nem kerül sor munkavégzésre.

 Teljesen egyértelmű, hogy csak és kizárólag a ténylegesen sztrájkkal töltött idő alatt szünetel a társadalombiztosítás, így a fenti példával élve egy 8 órás napi munkaidő esetében 4 óra sztrájk időtartama mindösszesen 4 óra időtartamban eredményezi a biztosítás szünetelését, és ha a munkavállaló nem teljes napra ellátatlan, nem kell a NAV-nál eljárnia a biztosítási jogviszony helyreállítása érdekében.

 A NAV-tól és a Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztályától szerzett információ alapján egyértelmű, hogy amennyiben a munkavállalótól egésznapra vonnak le bért, illetve ha a NAV a fent említett tájékoztatót küldte meg a munkavállalónak az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnéséről és a járulékfizetési kötelezettségről, egyértelműen a munkáltató intézkedett jogellenesen. Kérjük, amennyiben Ön olyan sztrájkban vagy polgári engedetlenségben résztvevőtől egésznapi bér levonásáról intézkedett, és eszerint adott tájékoztatást az adóhatóságnak, vagy a Kormányhivatalnak haladéktalanul szíveskedjék ezt korrigálni, és legfeljebb a ténylegesen munkabeszüntetéssel telt munkaidőre eső bér levonásáról intézkedni, az adóhatóságot pedig értesíteni arról, hogy az érintett munkavállalók egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága – a korábban tett bejelentésével ellentétben – nem szűnt meg! Amennyiben e kérdésben érintett, és kérésünknek nem tesz eleget, tájékoztatjuk, hogy a jogsértő munkáltatók nevét nyilvánosságra hozzuk, de vállalniuk kell a felelősséget a bíróság előtt is!

Budapest, 2022. március 29.

Üdvözlettel:

Szabó Zsuzsa, PSZ elnök

Komjáthy Anna, OV elnök