A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) már a tavaly őszi kongresszusán 16 pontban foglalta össze, mit vár el a parlamenti választás után megalakuló új kormánytól.

Miután rövidesen összeül az új parlament, majd létrejön az új kormány is, a Pedagógusok Szakszervezete még a minisztériumi struktúra kialakítása előtt szükségesnek tartja, hogy ismét felhívja a figyelmet az oktatás legsúlyosabb problémáira.

A PSZ egyik legfontosabb követelése mind a mai napig az, hogy önálló oktatási minisztérium jöjjön létre, amely a bölcsődétől a felsőoktatásig képviseli a nemzet jövőjét meghatározó stratégiai ágazatot a kormányon belül. Már régóta egyértelmű, hogy a sok területet magába olvasztó Emmi nem képes ellátni feladatát, az oktatásnak külön tárca kell, hozzáértő miniszterrel. A PSZ szükségesnek látja azt is, hogy a köznevelés és a szakképzés ismét egy tárcához kerüljön.

A szakszervezet továbbra is követeli, hogy a pedagógusok illetményének számításánál a mindenkori minimálbért vegyék figyelembe, ez vonatkozzon a szakképzésben dolgozókra is. A bérek értékállóságának megteremtése nem tűr halasztást, miként az sem, hogy emelkedjen a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bére. Csökkentsék a munka- és adminisztrációs terheket!

A hátrányos helyzetű településeken a pedagógusok nehéz körülmények között végzett munkájáért járó pótlékot 100 százalékkal emeljék meg.

Az új kormányra vár az a feladat is, hogy gondolja át a mára megbukott pedagógus életpályamodellt, minden diáknak érdemi óraszámcsökkenést jelentő új alaptantervet dolgozzon ki.  A PSZ követeli a pedagógusképzés megújítását, az oktatási intézmények szektorsemleges finanszírozását. Az oktatásra fordított összeg érje el a mindenkori GDP 6 százalékát!

A Pedagógusok Szakszervezete szerint minden eddiginél sürgetőbb, hogy legyen tanszabadság, megélhetési biztonság és kiszámítható jövőkép az oktatásban!

Budapest, 2022. április 26.