Nem jár tovább a családi pótlék, ha a gyerek befejezi a középiskolát, így a továbbtanuló diákok szüleinek nemcsak az emelkedő költségekkel kell számolniuk, hanem azzal is, hogy csökken a család bevétele – emlékeztet az Azénpénzem.hu. Az érettségit követően a családi pótlékot csak a tanév végéig, azaz június végéig folyósítják. A jogszabály szerint ugyanis a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20. (sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23.) életévét.

Bár családi pótlék nem jár az egyetemista gyerek után, a felsőoktatási intézményben továbbtanuló gyermek beleszámít a családi pótléknál és a családi adókedvezménynél is az eltartottak számába.

A családi pótléknál ha van kisebb testvér (vagy más kedvezményezett eltartott), aki után még jár családi pótlék, kérvényezheti a szülő, hogy a számításkor vegyék figyelembe az egyetemista diákot is. Ez azért fontos, mert így magasabb összeget kaphatnak. Ezt azonban csak a tanév megkezdése után, az érvényes hallgatói jogviszony igazolásával lehet kérni, két hónapra visszamenőlegesen. Vagyis nem automatikus, és célszerű szeptemberben igényelni. Ekkor júliustól visszamenőlegesen kifizetik.

A családi adókedvezményt addig lehet igénybe venni a gyerek után, amíg a családi pótlék is jár. A továbbtanuló viszont a gyerekszámba ugyanúgy beleszámít, mint a családi pótléknál. Vagyis ha szakképzésben vesz részt, 20 éves koráig (tanév végéig) még kaphat a szülő családi pótlékot, akkor a családi adókedvezménybe is ugyanúgy veszik számba, mint korábban. Ha viszont elmúlt 20 éves, vagy egyetemre, főiskolára megy tovább, akkor júliustól már nem jár utána a családi adókedvezmény sem. De beleszámít az eltartottak számába, így a magasabb összegű kedvezményt lehet a fiatalabb testvérre (testvérekre) igénybe venni.

A portál három, és kétgyerekes példákkal is szolgál arra, hogyan csökken a család bevétele júliustól, attól függően, hogy a leérettségizett továbbtanul-e, vagy elkezd dolgozni. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ha a továbbtanuló diák dolgozik, és keresete meghaladja a minimálbért (három egymást követő hónapban), akkor már nem minősül eltartottnak, amit jelenteni kell az államkincstár felé – onnantól őt nem lehet figyelembe venni a két juttatásnál.

Forrás: 24.hu