Személyre szabott éves teljesítménycélok, valamint „a feladatellátás egyes összetevőit megjelenítő egységes értékelési szempontok” alapján a 2024/2025-ös tanévtől indul a pedagógusok értékelése.

A csütörtök este megjelent belügyminiszteri rendelet szerint minden tanárt a saját főnöke értékel majd. A vezetőknél négy személyre szabott cél teljesítéséért az összesen 100 pontból egyenként 10-et, összesen tehát 40-et lehet kapni, nem vezető beosztásúaknál pedig három ilyen cél elérése 24 pontot érhet.

Kiemelkedő teljesítményűnek azt minősítik, akinek pontszáma az elérhető pontszám legalább 80 százaléka, átlagos teljesítményű az, akinek pontszáma ennél kisebb, de az  elérhető pontszám legalább 50 százaléka, és „fejlesztendő teljesítményszintű” az, akinek eredménye az elérhető pontszám 50 százaléka alatt

A személyes célkitűzéseket az érintett „véleményének mérlegelésével” kell meghatározni. A teljesítmények értékelését június 30-ig, óvodában augusztus 15-ig kell elvégezni, a vezető a beszélgetés után a teljesítményszintek szerint besorolja az értékelendő dolgozókat – ehhez kikérheti a szülők és a tanulók véleményét, bár ennek formájáról nem szól a rendelet –, és „dönt az illetmény-eltérítésről”, vagyis a bért emelheti vagy csökkentheti. „Ha az értékelendő személy a teljesítményértékelésével kapcsolatban észrevételt tesz, az észrevételeit a teljesítményértékelésnek tartalmaznia kell.”

A nem vezető pedagógusoknál a közös értékelési szempontok és pontszámaik:

 • Pedagógiai munka minősége, eredményessége 28
 • Feladatvállalás mennyiségi mutatói 12
 • Munkavégzés megbízhatósága, határidők betartása 8
 • Kommunikáció, együttműködés 6
 • Tehetséggondozás, felzárkóztatás 8
 • Motiváció, elkötelezettség, etikus magatartás 6
 • Egyedi intézményi értékelési szempont 8

Ehhez hasonló a „pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő” munkatársak szempontrendszere.

A vezetőké a négy egyéni célon kívül:

 • Intézményi feladatellátás eredményessége 10
 • Erőforrásokkal való gazdálkodás 10
 • Stratégiai szemlélet 10
 • Vezetői kommunikáció és irányítás 10
 • Külső kapcsolatok 10
 • Motiváció, elkötelezettség, etikus magatartás 5
 • Fenntartó által meghatározott, az adott intézmény sajátos helyzetét tükröző értékelési szempont 5

Az értélkelést a jövő tanévben végzik el először.

Forrás: HVG