Idén tizenegyedik alkalommal adta ki éves jelentését a munkavállalói jogok globális helyzetéről a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC). Az egyes országok szakszervezeteinek megkérdezésével, emberi és szakszervezeti jogok szakértőinek bevonásával készült kiadvány a munkavállalói jogok megsértésénél mind az állami, mind a munkaadói szinten történő jogsértéseket figyelembe veszi.

Az idei, 151 országot rangsoroló elemzés szerint

az országok 87%-ában sértették meg a sztrájkjogot.

az országok 79%-ában sértették meg a kollektív tárgyalásokhoz való jogot.

az országok 75%-ában nem biztosították munkavállalók számára a szakszervezet alapításának vagy a szakszervezethez való csatlakozás jogát.

az országok 74%-ában akadályozták a szakszervezetek bejegyzését.

az országok 65%-ában megtagadták vagy korlátozták a munkavállalók igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését.

az országok 43%-ában korlátozták a jogaik érvényesüléséért fellépő munkavállalók szólás- és gyülekezési szabadságát.

74 országban vettek őrizetbe és tartóztattak le munkavállalókat.

44 országban a rendfenntartók erőszakos módon léptek fel munkavállalókkal szemben.

6 országban (Banglades, Dél-Korea, Fülöp-szigetek, Guatemala, Honduras, Kolumbia) öltek meg szakszervezeti tagokat.

A munkavállalói jogok érvényesülése szempontjából idén az alábbi országok alkotják a világ tíz legrosszabbul teljesítő államát (a lista teljesen megegyezik a tavalyival):

Banglades,

Ecuador,

Egyiptom,

Fehéroroszország,

Fülöp-szigetek,

Guatemala,

Mianmar,

Tunézia,

Szváziföld,

Törökország

Öt kategória

A jelentés a vizsgált 151 országot öt kategóriába sorolta annak megfelelően, hogy az adott államban mennyire tartják tiszteletben a munkavállalói jogokat. Az 1-es osztályzat számít a legjobb minősítésnek, az 5-ös, illetve az 5+-os pedig a legrosszabbnak. Az 5-ös, illetve 5+-os kategóriába tartozó államoknál egyáltalán nem biztosítják a munkavállalói jogokat. A két egyenértékű besorolás között annyi a különbség, hogy az 5+-os kategóriában lévő országoknál belső fegyveres konfliktusok vagy háborúk miatt következett be az a helyzet, hogy egyáltalán nem érvényesülnek a munkavállalói jogok.

Kategóriák:

szórványosan fordul elő a munkavállalói jogok megsértése,

ismétlődő jogsértések,

rendszeres jogsértések,

rendszerszintű jogsértések,

egyáltalán nem biztosítják a munkavállalói jogokat (5+ kategória: belső fegyveres konfliktus vagy háború miatt)

Csáddal és az USA-val is egy szinten

Magyarország a 4-es kategóriába került, ahol az ITUC meghatározása szerint rendszerszintűnek minősíthető a munkavállalói jogok megsértésének mértéke, vagyis hazánk a második legrosszabb besorolást kapta.

Magyarországon kívül ebben a kategóriában az EU tagállamai közül csak Görögország szerepel (tavaly még Romániát is a 4-es kategóriába sorolták, azonban idén egy besorolást javított a szomszédos ország).

Igaz azonban az is, hogy Magyarországhoz hasonlóan 4-es besorolást kapott a világ fejlett országai közül az Egyesült Királyság és az USA is, miközben ebben a kategóriában kapnak helyet olyan fejlődő országok is, mint Csád, Lesotho vagy Trinidad és Tobago, ami kérdéseket vethet fel az ITUC-felmérés osztályozási rendszerének szofisztikáltságával kapcsolatban. Európa EU-n kívüli országaiból még Szerbia és Észak-Macedónia szerepel Magyarországhoz hasonlóan a 4-es kategóriában.

Magyarországot egy helyen emelik ki a jelentésben: az európai helyzetet értékelő részben hazánkat is azon országok között sorolják fel - Albánia, az Egyesült Királyság, Moldova és Montenegró mellett -, ahol az ITUC szerint az alapvető szolgáltatások túlzottan kiterjedt meghatározásával korlátoznak vagy tiltanak be sztrájkokat.

Egyre rosszabb helyezés

Az ITUC 2014-ben adta ki az első globális felmérését a munkavállalói jogok helyzetével kapcsolatban. Akkor még Magyarország a második legjobb kategóriában szerepelt, vagyis az ITUC szerint akkor még csak ismétlődő jogsértéseket lehetett tapasztalni hazánkban. A következő évben, 2015-ben viszont egy kategóriát rontott Magyarország. A rendszeres jogsértésekkel jellemezhető 3-as kategóriába egészen 2020-ig sorolták hazánkat, majd 2021-ben újabb visszalépés történt, immár a 4. kategóriába, amely az ITUC szerint mindmáig jellemzi Magyarországot.

Az idei felmérésben a többi visegrádi ország közül Lengyelország 3-as besorolást kapott, míg Csehország és Szlovákia a második legjobb kategóriába került. A szomszédos Ausztria pedig a 8 országot tartalmazó legjobb kategóriában szerepel. Ausztria mellett 1-es besorolást kapott még Dánia, Izland, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország és Svédország. (Tavaly még Finnország is ebben a kategóriában kapott helyet.)

 Forrás: baha.com