A Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges tényállást helyesen állapította meg és a megfelelő jogszabályi rendelkezések helytálló alkalmazásával érdemben is helyes döntést hozott, ezért azt a másodfokú bíróság helybenhagyta.

Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy a munkabeszüntetés célja általánosságban a munkabérek növelése, a munkakörülmények javítása. Nem vitásan, valamennyi követelés fenti célt szolgálja, tehát a figyelmeztető sztrájk ténylegesen a követelésben foglaltak kikényszerítésére irányult, ezt támasztja alá a szakszervezet ezzel kapcsolatos kommunikációja is. A bérharc fogalmának kiemelése önmagában joggal való visszaélését nem igazol, ugyanis az – mint összefoglaló kifejezés – valamennyi sztrájkkövetelést felölelte. A sztrájkkövetelés 4. pontja, az üzemanyagmegtakarítási norma, mint a teljesítménybér, ösztönző bér egyik fajtája is a bérek része. Egyébiránt a szakszervezet a 2022. október 22-i nyilatkozatában egyértelműen megjelölte a bérkorrekció mellett az üzemanyag megtakarításra és a költségtérítésre vonatkozó sztrájkköveteléseit is, mint olyanokat, amiket fenntart.

A szakszervezet az ellenkérelmében a munkáltató által nem cáfoltan előadta, hogy a sztrájkköveteléseket egy közel 700 fő részvételével megtartott demonstráción ismertették a szervezők október 10-én a munkáltató székháza előtt. Mindezek alapján önmagában a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető tárgyalások, illetve a figyelmeztető sztrájkkal kapcsolatos kommunikáció sem a kérelmező, sem a munkavállalók irányába nem tartalmazott olyan elemet, ami joggal való visszaélést igazolna. Helyesen utalt az elsőfokú bíróság a következetesen érvényesülő bírói gyakorlatra, mely szerint, amennyiben valamely követelés tekintetében megállapítható, hogy az a sztrájkot kezdeményező gazdasági és szociális érdekei biztosítására irányul és a sztrájkot a törvény kifejezetten nem tiltja, a sztrájkjog a munkavállalókat megilleti. Tekintve, hogy a szakszervezet által tett követelések közül több is kiállta ezt a próbát, jogellenességről nem lehet beszélni. 

 Forrás: munkastanacsok.hu