A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete bekapcsolódik a Szakképzési Innovációs Tanács munkájába.

A Szakképzési Innovációs Tanács a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását segítő, szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testület.

A testület legfőbb célja, hogy rendszeres fórumot biztosítson az érdemi párbeszédhez a kormányzat és a szakképzési rendszer meghatározó szereplői között.

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete több mint hatvan vállalatnál van jelen, olyan, a nemzetgazdaság számára is meghatározó cégeknél, mint a Mercedes-Benz, az Opel, az Ericsson, vagy a MÁV-csoport. Így széleskörű ismeretekkel rendelkezik a versenyszféra és a közszolgáltató vállalatok munkavállalóinak és munkáltatóinak foglalkoztatási és képzési helyzetéről, illetve problémáiról.

A Szakképzési Innovációs Tanács tagjai a kormányzati szervek képviseletében minisztériumok, oktatási szervezetek, kamarák, kiemelt nagyvállalatok és érdekképviseletek.

Az MTSZSZ kiemelten fontos feladatának tekinti a munkavállalók képzését, a szakképzést és felsőoktatási képzést, amely felkészíti a dolgozókat a munkaerőpiac új kihívásaira.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ